CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng KBVISION

50%
Switch PoE KBVISION KX-CSW24SFP2

Switch PoE KBVISION KX-CSW24SFP2

4.950.000đ

9.900.000đ

Lượt xem: 590

50%
Switch PoE KBVISION KX-CSW16SFP2

Switch PoE KBVISION KX-CSW16SFP2

4.041.000đ

8.082.000đ

Lượt xem: 534

50%
Switch PoE KBVISION KX-ASW08P1

Switch PoE KBVISION KX-ASW08P1

1.260.000đ

2.520.000đ

Lượt xem: 678

50%
Switch PoE KBVISION KX-CSW04iP1

Switch PoE KBVISION KX-CSW04iP1

2.061.000đ

4.122.000đ

Lượt xem: 436

50%
Switch PoE KBVISION KX-ASW04P1

Switch PoE KBVISION KX-ASW04P1

702.000đ

1.404.000đ

Lượt xem: 766

50%
Switch PoE KBVISION KX-SW04P1

Switch PoE KBVISION KX-SW04P1

657.000đ

1.314.000đ

Lượt xem: 557

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT