Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng KBVISION

50%
Switch PoE KBVISION KX-CSW24SFP2

4.950.000 đ

9.900.000 đ

Switch PoE KBVISION KX-CSW24SFP2

Mã sp: KX-CSW24SFP2

50%
Switch PoE KBVISION KX-CSW16SFP2

4.041.000 đ

8.082.000 đ

Switch PoE KBVISION KX-CSW16SFP2

Mã sp: KX-CSW16SFP2

50%
Switch PoE KBVISION KX-ASW08P1

1.260.000 đ

2.520.000 đ

Switch PoE KBVISION KX-ASW08P1

Mã sp: KX-ASW08P1

50%
Switch PoE KBVISION KX-CSW04iP1

2.061.000 đ

4.122.000 đ

Switch PoE KBVISION KX-CSW04iP1

Mã sp: KX-CSW04iP1

50%
Switch PoE KBVISION KX-ASW04P1

702.000 đ

1.404.000 đ

Switch PoE KBVISION KX-ASW04P1

Mã sp: KX-ASW04P1

50%
Switch PoE KBVISION KX-SW04P1

657.000 đ

1.314.000 đ

Switch PoE KBVISION KX-SW04P1

Mã sp: KX-SW04P1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT