Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Khóa cửa khách sạn GOODUM

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM E5100

2.750.000 đ

3.437.500 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM E5100

Mã sp: E5100

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM V7100

3.080.000 đ

3.850.000 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM V7100

Mã sp: V7100

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM K8300

2.970.000 đ

3.712.500 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM K8300

Mã sp: K8300

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM V9300

2.860.000 đ

3.575.000 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM V9300

Mã sp: V9300

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM A3100

1.980.000 đ

2.475.000 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM A3100

Mã sp: A3100

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM A2100

1.650.000 đ

2.062.500 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM A2100

Mã sp: A2100

20%
Khóa cửa khách sạn GOODUM A8200

2.640.000 đ

3.300.000 đ

Khóa cửa khách sạn GOODUM A8200

Mã sp: A8200

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT