Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

CAMERA HDPARAGON

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

1.272.000 đ

2.544.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

Mã sp: HDS-1323IRU

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

978.000 đ

1.956.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

Mã sp: HDS-2123IRP/D

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

1.272.000 đ

2.544.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

Mã sp: HDS-1023IRU

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

978.000 đ

1.956.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

Mã sp: HDS-2023IRP/D

50%
Camera IP  Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

1.480.000 đ

2.960.000 đ

Camera IP Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

Mã sp: HDS-1021IRAW

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

1.195.000 đ

2.390.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

Mã sp: HDS-2121IRP/E

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

740.000 đ

1.480.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

Mã sp: HDS-2110IRP/D

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

740.000 đ

1.480.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

Mã sp: HDS-2010IRP/D

50%
Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

26.950.000 đ

53.900.000 đ

Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

Mã sp: HDS-1600KI

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

20.450.000 đ

40.900.000 đ

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

Mã sp: HDS-1100KI

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI

7.980.000 đ

15.960.000 đ

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI

Mã sp: HDS-1200KI

50%
Bàn điều khiển camera Speed Dome HDPARAGON HDS-1005KI

4.970.000 đ

9.940.000 đ

Bàn điều khiển camera Speed Dome HDPARAGON HDS-1005KI

Mã sp: HDS-1005KI

50%
Bàn điều khiển HDPARAGON HDS-1006KI

4.380.000 đ

8.760.000 đ

Bàn điều khiển HDPARAGON HDS-1006KI

Mã sp: HDS-1006KI

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Mã sp: HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Mã sp: HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Mã sp: HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Mã sp: HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Mã sp: HDS-N9664I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Mã sp: HDS-N9632I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Mã sp: HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Mã sp: HDS-N9632I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Mã sp: HDS-N7732I-4K/24P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

15.216.000 đ

30.432.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

Mã sp: HDS-N7732I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

11.400.000 đ

22.800.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

Mã sp: HDS-N7732I-4K

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

12.828.000 đ

25.656.000 đ

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

Mã sp: HDS-N7716I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

9.972.000 đ

19.944.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

Mã sp: HDS-N7716I-4K

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

12.498.000 đ

24.996.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

Mã sp: HDS-N7732I-4K/PE

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

8.964.000 đ

17.928.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

Mã sp: HDS-N7732I-4K/E

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

10.446.000 đ

20.892.000 đ

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

Mã sp: HDS-N7716I-4K/PE

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

6.966.000 đ

13.932.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

Mã sp: HDS-N7716I-4K/E

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

9.252.000 đ

18.504.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

Mã sp: HDS-N7632I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

5.676.000 đ

11.352.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

Mã sp: HDS-N7632I-4K

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT