CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

CAMERA HDPARAGON

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

1.272.000đ

2.544.000đ

Lượt xem: 845

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

978.000đ

1.956.000đ

Lượt xem: 1002

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

1.272.000đ

2.544.000đ

Lượt xem: 894

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

978.000đ

1.956.000đ

Lượt xem: 827

50%
Camera IP  Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

Camera IP Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

1.480.000đ

2.960.000đ

Lượt xem: 823

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

1.195.000đ

2.390.000đ

Lượt xem: 801

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

740.000đ

1.480.000đ

Lượt xem: 886

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

740.000đ

1.480.000đ

Lượt xem: 842

50%
Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

26.950.000đ

53.900.000đ

Lượt xem: 691

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

20.450.000đ

40.900.000đ

Lượt xem: 685

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI
50%
Bàn điều khiển camera Speed Dome HDPARAGON HDS-1005KI

Bàn điều khiển camera Speed Dome HDPARAGON HDS-1005KI

4.970.000đ

9.940.000đ

Lượt xem: 523

50%
Bàn điều khiển HDPARAGON HDS-1006KI

Bàn điều khiển HDPARAGON HDS-1006KI

4.380.000đ

8.760.000đ

Lượt xem: 427

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1378

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1103

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1401

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1379

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1173

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1144

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1261

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1177

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1101

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

15.216.000đ

30.432.000đ

Lượt xem: 1231

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

11.400.000đ

22.800.000đ

Lượt xem: 1294

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

12.828.000đ

25.656.000đ

Lượt xem: 1148

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

9.972.000đ

19.944.000đ

Lượt xem: 1415

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

12.498.000đ

24.996.000đ

Lượt xem: 1299

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

8.964.000đ

17.928.000đ

Lượt xem: 1127

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

10.446.000đ

20.892.000đ

Lượt xem: 1320

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

6.966.000đ

13.932.000đ

Lượt xem: 1295

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

9.252.000đ

18.504.000đ

Lượt xem: 1167

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

5.676.000đ

11.352.000đ

Lượt xem: 1251

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT