Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP JTECH

20%
Camera IP J-TECH SHD5615C/ SHDP5615C/ SHD5615B3/ SHDP5615B3/ SHD5615E0/ SHDP5615E0

500.000 đ

625.000 đ

Camera IP J-TECH SHD5615C/ SHDP5615C/ SHD5615B3/ SHDP5615B3/ SHD5615E0/ SHDP5615E0

Mã sp: SHD5615C/ SHDP5615C/ SHD5615B3/ SHDP5615B3/ SHD5615E0/ SHDP5615E0

20%
Camera IP J-TECH SHD5130C/ SHDP5130C/ SHD5130B3/ SHDP5130B3/ SHD5130E0/ SHDP5130E0

637.500 đ

796.875 đ

Camera IP J-TECH SHD5130C/ SHDP5130C/ SHD5130B3/ SHDP5130B3/ SHD5130E0/ SHDP5130E0

Mã sp: SHD5130C/ SHDP5130C/ SHD5130B3/ SHDP5130B3/ SHD5130E0/ SHDP5130E0

20%
Camera IP J-TECH SHD5280C/ SHD5280C/ SHDP5280C/ SHD5280B3/ SHDP5280B3/ SHD5280E0/ SHDP5280E0

525.000 đ

656.250 đ

Camera IP J-TECH SHD5280C/ SHD5280C/ SHDP5280C/ SHD5280B3/ SHDP5280B3/ SHD5280E0/ SHDP5280E0

Mã sp: SHD5280C/ SHD5280C/ SHDP5280C/ SHD5280B3/ SHDP5280B3/ SHD5280E0/ SHDP5280E0

20%
Camera IP J-Tech SHD5270C/ SHDP5270C/ SHD5270B3/ SHDP5270B3/ SHD5270E0/ SHDP5270E0

537.500 đ

671.875 đ

Camera IP J-Tech SHD5270C/ SHDP5270C/ SHD5270B3/ SHDP5270B3/ SHD5270E0/ SHDP5270E0

Mã sp: SHD5270C/ SHDP5270C/ SHD5270B3/ SHDP5270B3/ SHD5270E0/ SHDP5270E0

20%
Camera IP J-TECH SHD3320C/ SHDP3320C/ SHD3320B3/ SHDP3320B3/ SHD3320E0/ SHDP3320E0

475.000 đ

593.750 đ

Camera IP J-TECH SHD3320C/ SHDP3320C/ SHD3320B3/ SHDP3320B3/ SHD3320E0/ SHDP3320E0

Mã sp: SHD3320C/ SHDP3320C/ SHD3320B3/ SHDP3320B3/ SHD3320E0/ SHDP3320E0

20%
Camera IP J-TECH SHD3206C/ SHDP3206C/ SHD3206B3/ SHDP3206B3/ SHD3206E0/ SHDP3206E0

412.500 đ

515.625 đ

Camera IP J-TECH SHD3206C/ SHDP3206C/ SHD3206B3/ SHDP3206B3/ SHD3206E0/ SHDP3206E0

Mã sp: SHD3206C/ SHDP3206C/ SHD3206B3/ SHDP3206B3/ SHD3206E0/ SHDP3206E0

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT