Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình IP HILOOK

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-432MH-B

7.320.000 đ

14.640.000 đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-432MH-B

Mã sp: NVR-432MH-B

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-232MH-B

4.640.000 đ

9.280.000 đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-232MH-B

Mã sp: NVR-232MH-B

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh PoE HILOOK NVR-216MH-C/16P

5.710.000 đ

11.420.000 đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh PoE HILOOK NVR-216MH-C/16P

Mã sp: NVR-216MH-C/16P

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-208MH-C/8P

3.930.000 đ

7.860.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-208MH-C/8P

Mã sp: NVR-208MH-C/8P

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh Hilook NVR-216MH-C

2.680.000 đ

5.360.000 đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh Hilook NVR-216MH-C

Mã sp: NVR-216MH-C

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-208MH-C

2.320.000 đ

4.640.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-208MH-C

Mã sp: NVR-208MH-C

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh  PoE HILOOK NVR-108MH-C/8P(B)

2.965.000 đ

5.930.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108MH-C/8P(B)

Mã sp: NVR-108MH-C/8P(B)

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-C/4P(B)

1.965.000 đ

3.930.000 đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-C/4P(B)

Mã sp: NVR-104MH-C/4P(B)

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh HILOOK NVR-116MH-C

1.800.000 đ

3.600.000 đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh HILOOK NVR-116MH-C

Mã sp: NVR-116MH-C

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-C(B)

1.545.000 đ

3.090.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-C(B)

Mã sp: NVR-108MH-C(B)

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C(B)

1.415.000 đ

2.830.000 đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C(B)

Mã sp: NVR-104MH-C(B)

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-D/4P

1.500.000 đ

3.000.000 đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-D/4P

Mã sp: NVR-104MH-D/4P

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

1.175.000 đ

2.350.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

Mã sp: NVR-108MH-D

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

875.000 đ

1.750.000 đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

Mã sp: NVR-104MH-D

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108MH-D/8P

2.035.000 đ

4.070.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108MH-D/8P

Mã sp: NVR-108MH-D/8P

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108H-D/8P

2.885.000 đ

5.770.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108H-D/8P

Mã sp: NVR-108H-D/8P

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104H-D/4P

2.000.000 đ

4.000.000 đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104H-D/4P

Mã sp: NVR-104H-D/4P

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108H-D

1.080.000 đ

2.160.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108H-D

Mã sp: NVR-108H-D

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

860.000 đ

1.720.000 đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

Mã sp: NVR-104H-D

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT