CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình IP HILOOK

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-432MH-B

Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-432MH-B

7.320.000đ

14.640.000đ

Lượt xem: 1118

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-232MH-B

Đầu ghi hình IP 32 kênh HILOOK NVR-232MH-B

4.640.000đ

9.280.000đ

Lượt xem: 1028

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh PoE HILOOK NVR-216MH-C/16P

Đầu ghi hình IP 16 kênh PoE HILOOK NVR-216MH-C/16P

5.710.000đ

11.420.000đ

Lượt xem: 1157

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-208MH-C/8P

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-208MH-C/8P

3.930.000đ

7.860.000đ

Lượt xem: 988

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh Hilook NVR-216MH-C

Đầu ghi hình IP 16 kênh Hilook NVR-216MH-C

2.680.000đ

5.360.000đ

Lượt xem: 1067

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-208MH-C

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-208MH-C

2.320.000đ

4.640.000đ

Lượt xem: 978

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh  PoE HILOOK NVR-108MH-C/8P(B)

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108MH-C/8P(B)

2.965.000đ

5.930.000đ

Lượt xem: 994

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-C/4P(B)

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-C/4P(B)

1.965.000đ

3.930.000đ

Lượt xem: 985

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh HILOOK NVR-116MH-C

Đầu ghi hình IP 16 kênh HILOOK NVR-116MH-C

1.800.000đ

3.600.000đ

Lượt xem: 1028

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-C(B)

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-C(B)

1.545.000đ

3.090.000đ

Lượt xem: 963

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C(B)

Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C(B)

1.415.000đ

2.830.000đ

Lượt xem: 1042

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-D/4P

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104MH-D/4P

1.500.000đ

3.000.000đ

Lượt xem: 1061

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

1.175.000đ

2.350.000đ

Lượt xem: 792

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

875.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 1002

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108MH-D/8P

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108MH-D/8P

2.035.000đ

4.070.000đ

Lượt xem: 1017

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108H-D/8P

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE HILOOK NVR-108H-D/8P

2.885.000đ

5.770.000đ

Lượt xem: 1051

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104H-D/4P

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HILOOK NVR-104H-D/4P

2.000.000đ

4.000.000đ

Lượt xem: 988

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108H-D

Đầu ghi hình IP 8 kênh HILOOK NVR-108H-D

1.080.000đ

2.160.000đ

Lượt xem: 858

50%
Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

Đầu ghi hình IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

860.000đ

1.720.000đ

Lượt xem: 892

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT