Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

SAMSUNG

9%
SSD Samsung 860 Evo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E4T0BW

17.040.000 đ

18.744.000 đ

SSD Samsung 860 Evo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E4T0BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E4T0BW

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 2TB MZ-76P2T0BW

13.200.000 đ

14.520.000 đ

SSD Samsung 860 Pro Series 2TB MZ-76P2T0BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Pro Series 2TB MZ-76P2T0BW

9%
SSD Samsung 860 Qvo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q4T0B

12.960.000 đ

14.256.000 đ

SSD Samsung 860 Qvo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q4T0B

Mã sp: SSD Samsung 860 Qvo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q4T0B

9%
SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 2TB MZ-V7S2T0BW NEW 2019

1.200.000 đ

1.320.000 đ

SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 2TB MZ-V7S2T0BW NEW 2019

Mã sp: SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 2TB MZ-V7S2T0BW NEW 2019

9%
SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7P1T0BW

8.388.000 đ

9.226.800 đ

SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7P1T0BW

Mã sp: SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7P1T0BW

9%
SSD Samsung 860 Evo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E2T0BW

8.280.000 đ

9.108.000 đ

SSD Samsung 860 Evo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E2T0BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E2T0BW

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 1TB MZ-76P1T0BW

7.320.000 đ

8.052.000 đ

SSD Samsung 860 Pro Series 1TB MZ-76P1T0BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Pro Series 1TB MZ-76P1T0BW

9%
SSD Samsung 860 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q2T0B

6.180.000 đ

6.798.000 đ

SSD Samsung 860 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q2T0B

Mã sp: SSD Samsung 860 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q2T0B

9%
SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7S1T0BW NEW 2019

6.060.000 đ

6.666.000 đ

SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7S1T0BW NEW 2019

Mã sp: SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7S1T0BW NEW 2019

9%
SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 1TB MZ-VLB1T0B

4.380.000 đ

4.818.000 đ

SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 1TB MZ-VLB1T0B

Mã sp: SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 1TB MZ-VLB1T0B

9%
SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 512GB MZ-V7P512BW

4.320.000 đ

4.752.000 đ

SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 512GB MZ-V7P512BW

Mã sp: SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 512GB MZ-V7P512BW

9%
SSD Samsung 860 Evo 1TB M.2 2280 SATA III MZ-N6E1T0BW

4.200.000 đ

4.620.000 đ

SSD Samsung 860 Evo 1TB M.2 2280 SATA III MZ-N6E1T0BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 1TB M.2 2280 SATA III MZ-N6E1T0BW

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 512GB MZ-76P512BW

3.900.000 đ

4.290.000 đ

SSD Samsung 860 Pro Series 512GB MZ-76P512BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Pro Series 512GB MZ-76P512BW

9%
SSD Samsung 860 Evo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E1T0BW

3.588.000 đ

3.946.800 đ

SSD Samsung 860 Evo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E1T0BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E1T0BW

9%
SSD Samsung 860 Qvo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q1T0B

3.060.000 đ

3.366.000 đ

SSD Samsung 860 Qvo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q1T0B

Mã sp: SSD Samsung 860 Qvo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q1T0B

9%
SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 500GB MZ-V7S500BW NEW 2019

2.988.000 đ

3.286.800 đ

SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 500GB MZ-V7S500BW NEW 2019

Mã sp: SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 500GB MZ-V7S500BW NEW 2019

9%
SSD Samsung 860 Evo 500GB M.2 2280 SATA III MZ-N6E500BW

2.508.000 đ

2.758.800 đ

SSD Samsung 860 Evo 500GB M.2 2280 SATA III MZ-N6E500BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 500GB M.2 2280 SATA III MZ-N6E500BW

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 256GB MZ-76P256BW

2.460.000 đ

2.706.000 đ

SSD Samsung 860 Pro Series 256GB MZ-76P256BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Pro Series 256GB MZ-76P256BW

9%
SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 512GB MZ-VLB512B

2.100.000 đ

2.310.000 đ

SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 512GB MZ-VLB512B

Mã sp: SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 512GB MZ-VLB512B

9%
SSD Samsung 860 Evo 500GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E500BW

2.028.000 đ

2.230.800 đ

SSD Samsung 860 Evo 500GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E500BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 500GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E500BW

9%
SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 250GB MZ-V7S250BW 2019

1.860.000 đ

2.046.000 đ

SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 250GB MZ-V7S250BW 2019

Mã sp: SSD Samsung 970 EVO Plus PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 250GB MZ-V7S250BW 2019

9%
SSD Samsung 860 Evo 250GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E250BW

1.296.000 đ

1.425.600 đ

SSD Samsung 860 Evo 250GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E250BW

Mã sp: SSD Samsung 860 Evo 250GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E250BW

9%
SSD Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4 256GB MZVLB256HAHQ

1.164.000 đ

1.280.400 đ

SSD Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4 256GB MZVLB256HAHQ

Mã sp: SSD Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4 256GB MZVLB256HAHQ

9%
SSD Samsung NVMe PM961 M.2 PCIe Gen3 x4 128GB

948.000 đ

1.042.800 đ

SSD Samsung NVMe PM961 M.2 PCIe Gen3 x4 128GB

Mã sp: SSD Samsung NVMe PM961 M.2 PCIe Gen3 x4 128GB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT