CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

SAMSUNG

9%
SSD Samsung 860 Evo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E4T0BW

SSD Samsung 860 Evo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E4T0BW

17.040.000đ

18.744.000đ

Lượt xem: 3437

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 2TB MZ-76P2T0BW

SSD Samsung 860 Pro Series 2TB MZ-76P2T0BW

13.200.000đ

14.520.000đ

Lượt xem: 3760

9%
SSD Samsung 860 Qvo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q4T0B

SSD Samsung 860 Qvo 4TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q4T0B

12.960.000đ

14.256.000đ

Lượt xem: 3458

9%
SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7P1T0BW

SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 1TB MZ-V7P1T0BW

8.388.000đ

9.226.800đ

Lượt xem: 3714

9%
SSD Samsung 860 Evo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E2T0BW

SSD Samsung 860 Evo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E2T0BW

8.280.000đ

9.108.000đ

Lượt xem: 3536

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 1TB MZ-76P1T0BW

SSD Samsung 860 Pro Series 1TB MZ-76P1T0BW

7.320.000đ

8.052.000đ

Lượt xem: 3309

9%
SSD Samsung 860 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q2T0B

SSD Samsung 860 Qvo 2TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q2T0B

6.180.000đ

6.798.000đ

Lượt xem: 3375

9%
SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 1TB MZ-VLB1T0B

SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 1TB MZ-VLB1T0B

4.380.000đ

4.818.000đ

Lượt xem: 4081

9%
SSD Samsung 970 Pro PCIe NVMe V-NAND M.2 2280 512GB MZ-V7P512BW
9%
SSD Samsung 860 Evo 1TB M.2 2280 SATA III MZ-N6E1T0BW

SSD Samsung 860 Evo 1TB M.2 2280 SATA III MZ-N6E1T0BW

4.200.000đ

4.620.000đ

Lượt xem: 3385

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 512GB MZ-76P512BW

SSD Samsung 860 Pro Series 512GB MZ-76P512BW

3.900.000đ

4.290.000đ

Lượt xem: 3449

9%
SSD Samsung 860 Evo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E1T0BW

SSD Samsung 860 Evo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76E1T0BW

3.588.000đ

3.946.800đ

Lượt xem: 3506

9%
SSD Samsung 860 Qvo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q1T0B

SSD Samsung 860 Qvo 1TB 2.5-Inch SATA III MZ-76Q1T0B

3.060.000đ

3.366.000đ

Lượt xem: 3313

9%
SSD Samsung 860 Evo 500GB M.2 2280 SATA III MZ-N6E500BW

SSD Samsung 860 Evo 500GB M.2 2280 SATA III MZ-N6E500BW

2.508.000đ

2.758.800đ

Lượt xem: 3464

9%
SSD Samsung 860 Pro Series 256GB MZ-76P256BW

SSD Samsung 860 Pro Series 256GB MZ-76P256BW

2.460.000đ

2.706.000đ

Lượt xem: 3298

9%
SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 512GB MZ-VLB512B

SSD Samsung NVMe PM981a M.2 PCIe Gen3 x4 512GB MZ-VLB512B

2.100.000đ

2.310.000đ

Lượt xem: 4006

9%
SSD Samsung 860 Evo 500GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E500BW

SSD Samsung 860 Evo 500GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E500BW

2.028.000đ

2.230.800đ

Lượt xem: 3690

9%
SSD Samsung 860 Evo 250GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E250BW

SSD Samsung 860 Evo 250GB 2.5-Inch SATA III MZ-76E250BW

1.296.000đ

1.425.600đ

Lượt xem: 3293

9%
SSD Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4 256GB MZVLB256HAHQ

SSD Samsung NVMe PM981 M.2 PCIe Gen3 x4 256GB MZVLB256HAHQ

1.164.000đ

1.280.400đ

Lượt xem: 3756

9%
SSD Samsung NVMe PM961 M.2 PCIe Gen3 x4 128GB

SSD Samsung NVMe PM961 M.2 PCIe Gen3 x4 128GB

948.000đ

1.042.800đ

Lượt xem: 3434

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT