Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

TỦ MẠNG - TỦ RACK TMC - Phụ kiện

0%
Khay cố định 600 cho Tủ mạng TMC TMC-F600W-B màu trắng

240.000 đ

240.000 đ

Khay cố định 600 cho Tủ mạng TMC TMC-F600W-B màu trắng

Mã sp: TMC-F600W-B

0%
Khay cố định 800 cho Tủ mạng TMC TMC-F800W-B màu trắng

300.000 đ

300.000 đ

Khay cố định 800 cho Tủ mạng TMC TMC-F800W-B màu trắng

Mã sp: TMC-F800W-B

0%
Khay trượt cho Tủ mạng TMC TMC-S600W-B màu trắng

360.000 đ

360.000 đ

Khay trượt cho Tủ mạng TMC TMC-S600W-B màu trắng

Mã sp: TMC-S600W-B

0%
Khay trượt 800 cho Tủ mạng TMC TMC-S800W-B màu trắng

432.000 đ

432.000 đ

Khay trượt 800 cho Tủ mạng TMC TMC-S800W-B màu trắng

Mã sp: TMC-S800W-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 6U D400 TM640WWN-B màu trắng

1.140.000 đ

1.140.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 6U D400 TM640WWN-B màu trắng

Mã sp: TM640WWN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 6U D600 TM660WBM-B màu đen cửa mica

1.440.000 đ

1.440.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 6U D600 TM660WBM-B màu đen cửa mica

Mã sp: TM660WBM-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 6U D600 TM660WWN-B màu trắng

1.440.000 đ

1.440.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 6U D600 TM660WWN-B màu trắng

Mã sp: TM660WWN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 9U D450 TM945WBM-B màu đen cửa mica

1.440.000 đ

1.440.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 9U D450 TM945WBM-B màu đen cửa mica

Mã sp: TM945WBM-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D500 TM105WWN-B màu trắng

1.740.000 đ

1.740.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D500 TM105WWN-B màu trắng

Mã sp: TM105WWN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D600 TM106WWN-B màu trắng

1.860.000 đ

1.860.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D600 TM106WWN-B màu trắng

Mã sp: TM106WWN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 12U D500 TM125WWN-B màu trắng

1.860.000 đ

1.860.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 12U D500 TM125WWN-B màu trắng

Mã sp: TM125WWN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 12U D600 TM126WWN-B màu trắng

2.040.000 đ

2.040.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 12U D600 TM126WWN-B màu trắng

Mã sp: TM126WWN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D500 TM105WN-B màu trắng

1.800.000 đ

1.800.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D500 TM105WN-B màu trắng

Mã sp: TM105WN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D600 TM106WN-B màu trắng

1.980.000 đ

1.980.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 10U D600 TM106WN-B màu trắng

Mã sp: TM106WN-B

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 12U D600 TM126BM-B màu đen

2.100.000 đ

2.100.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 12U D600 TM126BM-B màu đen

Mã sp: TM126BM-B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT