CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện UPS ARES

0%
Card SNMP gắn ngoài cho UPS ARES

Card SNMP gắn ngoài cho UPS ARES

5.880.000đ

5.880.000đ

Lượt xem: 3239

0%
Card SNMP gắn trong cho UPS ARES

Card SNMP gắn trong cho UPS ARES

5.040.000đ

5.040.000đ

Lượt xem: 3701

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C32

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C32

18.480.000đ

18.480.000đ

Lượt xem: 3916

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C20

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C20

14.400.000đ

14.400.000đ

Lượt xem: 4804

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C16

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C16

12.600.000đ

12.600.000đ

Lượt xem: 3489

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C12

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C12

7.800.000đ

7.800.000đ

Lượt xem: 3797

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C8

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C8

6.480.000đ

6.480.000đ

Lượt xem: 3458

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C6

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C6

4.730.000đ

4.730.000đ

Lượt xem: 3393

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C2

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C2

2.530.000đ

2.530.000đ

Lượt xem: 4285

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 38AH 2000VA 1200W ngoài trời
0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR1000-OD 120AH 1000VA 600W ngoài trời
0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR1000-OD 38AH 1000VA 600W ngoài trời
0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR500-OD 120AH 500VA 300W ngoài trời
0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR500-OD 38AH 500VA 300W ngoài trời
0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR12D 1200W

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR12D 1200W

7.122.500đ

7.122.500đ

Lượt xem: 3499

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR10D 1000W

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR10D 1000W

6.270.000đ

6.270.000đ

Lượt xem: 2881

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR7D 700W

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR7D 700W

3.557.400đ

3.557.400đ

Lượt xem: 3569

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR6D 600W

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR6D 600W

3.007.400đ

3.007.400đ

Lượt xem: 3372

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR4D 500W

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR4D 500W

2.273.700đ

2.273.700đ

Lượt xem: 4008

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD103 10kW

Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD103 10kW

43.890.000đ

43.890.000đ

Lượt xem: 2978

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD802 8kW

Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD802 8kW

39.490.000đ

39.490.000đ

Lượt xem: 3237

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR3524 3500W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR3524 3500W

14.399.000đ

14.399.000đ

Lượt xem: 2817

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR2524 2500W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR2524 2500W

11.253.000đ

11.253.000đ

Lượt xem: 3503

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR1624 1600W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR1624 1600W

6.957.500đ

6.957.500đ

Lượt xem: 3220

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR1012 1000W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR1012 1000W

4.779.500đ

4.779.500đ

Lượt xem: 3321

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR0612 600W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR0612 600W

3.897.600đ

3.897.600đ

Lượt xem: 3291

10%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR0512N 500W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR0512N 500W

4.000.000đ

4.450.000đ

Lượt xem: 2981

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR0312 300W

Bộ kích điện INVERTER ARES AR0312 300W

2.702.700đ

2.702.700đ

Lượt xem: 4194

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR319020HG4RT 20kVA 20kW dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS ARES AR319020HG4RT 20kVA 20kW dòng ONLINE

108.900.000đ

108.900.000đ

Lượt xem: 3311

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR319015HG4RT 15kVA 15kW dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS ARES AR319015HG4RT 15kVA 15kW dòng ONLINE

108.350.000đ

108.350.000đ

Lượt xem: 3086

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT