Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ lưu điện UPS ARES

0%
Card SNMP gắn ngoài cho UPS ARES

5.880.000 đ

5.880.000 đ

Card SNMP gắn ngoài cho UPS ARES

Mã sp: Card SNMP gắn ngoài cho UPS ARES

0%
Card SNMP gắn trong cho UPS ARES

5.040.000 đ

5.040.000 đ

Card SNMP gắn trong cho UPS ARES

Mã sp: Card SNMP gắn trong cho UPS ARES

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C32

18.480.000 đ

18.480.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C32

Mã sp: AR-C32

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C20

14.400.000 đ

14.400.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C20

Mã sp: AR-C20

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C16

12.600.000 đ

12.600.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C16

Mã sp: AR-C16

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C12

7.800.000 đ

7.800.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C12

Mã sp: AR-C12

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C8

6.480.000 đ

6.480.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C8

Mã sp: AR-C8

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C6

4.730.000 đ

4.730.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C6

Mã sp: AR-C6

0%
Tủ đựng ắc quy ARES AR-C2

2.530.000 đ

2.530.000 đ

Tủ đựng ắc quy ARES AR-C2

Mã sp: AR-C2

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 120AH 3000VA 1800W ngoài trời

34.436.600 đ

34.436.600 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 120AH 3000VA 1800W ngoài trời

Mã sp: AR2000-OD 120AH

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 120AH 2000VA 1200W ngoài trời

27.830.000 đ

27.830.000 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 120AH 2000VA 1200W ngoài trời

Mã sp: AR2000-OD 120AH

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 38AH 2000VA 1200W ngoài trời

25.410.000 đ

25.410.000 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR2000-OD 38AH 2000VA 1200W ngoài trời

Mã sp: AR2000-OD 38AH

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR1000-OD 120AH 1000VA 600W ngoài trời

22.385.000 đ

22.385.000 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR1000-OD 120AH 1000VA 600W ngoài trời

Mã sp: AR1000-OD 120AH

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR1000-OD 38AH 1000VA 600W ngoài trời

21.175.000 đ

21.175.000 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR1000-OD 38AH 1000VA 600W ngoài trời

Mã sp: AR1000-OD 38AH

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR500-OD 120AH 500VA 300W ngoài trời

20.194.900 đ

20.194.900 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR500-OD 120AH 500VA 300W ngoài trời

Mã sp: AR500-OD 120AH

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR500-OD 38AH 500VA 300W ngoài trời

18.984.900 đ

18.984.900 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR500-OD 38AH 500VA 300W ngoài trời

Mã sp: AR500-OD 38AH

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR12D 1200W

7.122.500 đ

7.122.500 đ

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR12D 1200W

Mã sp: AR12D

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR10D 1000W

6.270.000 đ

6.270.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR10D 1000W

Mã sp: AR10D

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR7D 700W

3.557.400 đ

3.557.400 đ

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR7D 700W

Mã sp: AR7D

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR6D 600W

3.007.400 đ

3.007.400 đ

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR6D 600W

Mã sp: AR6D

0%
Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR4D 500W

2.273.700 đ

2.273.700 đ

Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn ARES AR4D 500W

Mã sp: AR4D

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD103 10kW

43.890.000 đ

43.890.000 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD103 10kW

Mã sp: AR-WD103

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD802 8kW

39.490.000 đ

39.490.000 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR-WD802 8kW

Mã sp: AR-WD802

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR3524 3500W

14.399.000 đ

14.399.000 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR3524 3500W

Mã sp: AR3524

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR2524 2500W

11.253.000 đ

11.253.000 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR2524 2500W

Mã sp: AR2524

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR1624 1600W

6.957.500 đ

6.957.500 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR1624 1600W

Mã sp: AR1624

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR1012 1000W

4.779.500 đ

4.779.500 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR1012 1000W

Mã sp: AR1012

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR0612 600W

3.097.600 đ

3.097.600 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR0612 600W

Mã sp: AR0612

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR0512N 500W

3.828.000 đ

3.828.000 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR0512N 500W

Mã sp: AR0512N

0%
Bộ kích điện INVERTER ARES AR0312 300W

2.702.700 đ

2.702.700 đ

Bộ kích điện INVERTER ARES AR0312 300W

Mã sp: AR0312

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR319020HG4RT 20kVA 20kW dòng ONLINE

108.900.000 đ

108.900.000 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR319020HG4RT 20kVA 20kW dòng ONLINE

Mã sp: AR319020HG4RT

0%
Bộ lưu điện UPS ARES AR319015HG4RT 15kVA 15kW dòng ONLINE

108.350.000 đ

108.350.000 đ

Bộ lưu điện UPS ARES AR319015HG4RT 15kVA 15kW dòng ONLINE

Mã sp: AR319015HG4RT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT