CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình Analog DAHUA

50%
Đầu ghi hình 5in1 4 kênh 5MP DAHUA DH-XVR5104HS-I3

Đầu ghi hình 5in1 4 kênh 5MP DAHUA DH-XVR5104HS-I3

1.527.000đ

3.054.000đ

Lượt xem: 555

50%
Đầu ghi hình 5in1 16 kênh DAHUA DH-XVR4116HS-I

Đầu ghi hình 5in1 16 kênh DAHUA DH-XVR4116HS-I

2.251.000đ

4.502.000đ

Lượt xem: 542

50%
Đầu ghi hình 5in1 8 kênh DAHUA DH-XVR4108C-I

Đầu ghi hình 5in1 8 kênh DAHUA DH-XVR4108C-I

1.527.000đ

3.054.000đ

Lượt xem: 578

50%
Đầu ghi hình 5in1 4 kênh DAHUA DH-XVR4104C-I

Đầu ghi hình 5in1 4 kênh DAHUA DH-XVR4104C-I

1.160.000đ

2.320.000đ

Lượt xem: 579

50%
Đầu ghi 5 in 1 8 kênh DAHUA DH-XVR1B08-I

Đầu ghi 5 in 1 8 kênh DAHUA DH-XVR1B08-I

1.251.000đ

2.502.000đ

Lượt xem: 703

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A04

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A04

1.111.000đ

2.222.000đ

Lượt xem: 1364

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A08

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A08

1.430.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 1170

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5432L

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5432L

11.080.000đ

22.160.000đ

Lượt xem: 1169

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104C-X1

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104C-X1

1.430.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 1270

50%
Đầu ghi hình 5 in  DAHUA XVR4108C-X1

Đầu ghi hình 5 in DAHUA XVR4108C-X1

1.760.000đ

3.520.000đ

Lượt xem: 1174

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104HS-X1

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104HS-X1

1.496.000đ

2.992.000đ

Lượt xem: 1255

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4108HS-X1

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4108HS-X1

2.035.000đ

4.070.000đ

Lượt xem: 1154

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4116HS-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4116HS-X

2.585.000đ

5.170.000đ

Lượt xem: 1182

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4232AN-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4232AN-X

6.160.000đ

12.320.000đ

Lượt xem: 1090

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-X1

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-X1

1.540.000đ

3.080.000đ

Lượt xem: 1242

50%
Đầu ghi hình 5 in1 DAHUA XVR5104HS-X1

Đầu ghi hình 5 in1 DAHUA XVR5104HS-X1

1.760.000đ

3.520.000đ

Lượt xem: 1209

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-X

2.783.000đ

5.566.000đ

Lượt xem: 1341

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116HS-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116HS-X

3.619.000đ

7.238.000đ

Lượt xem: 1319

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-X

5.170.000đ

10.340.000đ

Lượt xem: 1096

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5232AN-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5232AN-X

8.635.000đ

17.270.000đ

Lượt xem: 1270

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1153

50%
Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5104C-4M

Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5104C-4M

1.845.000đ

3.690.000đ

Lượt xem: 1256

50%
Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL

Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL

5.445.000đ

10.890.000đ

Lượt xem: 1112

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-4KL-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-4KL-X

2.325.000đ

4.650.000đ

Lượt xem: 977

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104H-4KL-X

2.470.000đ

4.940.000đ

Lượt xem: 1070

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-4KL-X

3.654.000đ

7.308.000đ

Lượt xem: 1218

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116H-4KL-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116H-4KL-X

5.360.000đ

10.720.000đ

Lượt xem: 1196

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL-X

6.300.000đ

12.600.000đ

Lượt xem: 1286

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT