CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera Analog DAHUA

50%
Camera có micro thu âm 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TP-A

Camera có micro thu âm 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TP-A

1.125.000đ

2.250.000đ

Lượt xem: 1016

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

1.096.500đ

2.193.000đ

Lượt xem: 1053

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP

939.000đ

1.878.000đ

Lượt xem: 1000

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

1.254.000đ

2.508.000đ

Lượt xem: 965

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800MP

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800MP

960.000đ

1.920.000đ

Lượt xem: 1001

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP

972.000đ

1.944.000đ

Lượt xem: 1423

50%
Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509TQP-PV

Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509TQP-PV

748.000đ

1.496.000đ

Lượt xem: 993

50%
Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV

Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV

748.000đ

1.496.000đ

Lượt xem: 1398

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

1.100.000đ

2.200.000đ

Lượt xem: 819

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2

Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2

1.143.000đ

2.286.000đ

Lượt xem: 1034

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2
50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2
50%
Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2
50%
Camera Starlight có màu 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED
50%
Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2

Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2

911.000đ

1.822.000đ

Lượt xem: 1032

50%
Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A-S2

Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A-S2

818.000đ

1.636.000đ

Lượt xem: 1158

50%
Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2

Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2

825.000đ

1.650.000đ

Lượt xem: 1212

50%
Camera HDCVI 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2

Camera HDCVI 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2

628.000đ

1.256.000đ

Lượt xem: 1071

50%
Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239CP-A-LED
50%
Camera có màu ban đêm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239CP-LED
50%
Camera có màu ban đêm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2
50%
Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2
50%
Camera Starlight có màu 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2
50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5

631.000đ

1.262.000đ

Lượt xem: 940

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5

446.000đ

892.000đ

Lượt xem: 987

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200SP-S5

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200SP-S5

537.000đ

1.074.000đ

Lượt xem: 1061

50%
Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5

Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5

557.000đ

1.114.000đ

Lượt xem: 1246

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5

501.000đ

1.002.000đ

Lượt xem: 1283

50%
Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5

Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5

557.000đ

1.114.000đ

Lượt xem: 1050

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5

446.000đ

892.000đ

Lượt xem: 1143

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT