Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog DAHUA

50%
Camera có micro thu âm 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TP-A

1.125.000 đ

2.250.000 đ

Camera có micro thu âm 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TP-A

Mã sp: DH-HAC-HFW1800TP-A

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

1.096.500 đ

2.193.000 đ

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

Mã sp: DH-HAC-HDW1800TLP-A

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP

939.000 đ

1.878.000 đ

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP

Mã sp: DH-HAC-HDW1800TLP

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

1.254.000 đ

2.508.000 đ

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

Mã sp: DH-HAC-HFW1801DP

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800MP

960.000 đ

1.920.000 đ

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800MP

Mã sp: DH-HAC-HDW1800MP

50%
Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP

972.000 đ

1.944.000 đ

Camera 4in1 8MP DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP

Mã sp: DH-HAC-HFW1800TLP

50%
Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509TQP-PV

748.000 đ

1.496.000 đ

Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509TQP-PV

Mã sp: DH-HAC-ME1509TQP-PV

50%
Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV

748.000 đ

1.496.000 đ

Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV

Mã sp: DH-HAC-ME1509THP-PV

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

1.100.000 đ

2.200.000 đ

Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

Mã sp: DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2

1.143.000 đ

2.286.000 đ

Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2

939.000 đ

1.878.000 đ

Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2

50%
Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2

1.100.000 đ

2.200.000 đ

Camera có màu có micro 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2

50%
Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2

1.022.000 đ

2.044.000 đ

Camera có màu ban đêm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2

50%
Camera Starlight có màu 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED

475.000 đ

950.000 đ

Camera Starlight có màu 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-LED

Mã sp: DH-HAC-HFW1509TP-LED

50%
Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2

911.000 đ

1.822.000 đ

Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2

Mã sp: DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2

50%
Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A-S2

818.000 đ

1.636.000 đ

Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1500TP-A-S2

50%
Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2

825.000 đ

1.650.000 đ

Camera có micro thu âm 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2

50%
Camera HDCVI 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2

628.000 đ

1.256.000 đ

Camera HDCVI 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1500TLP-S2

50%
Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239CP-A-LED

536.000 đ

1.072.000 đ

Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239CP-A-LED

Mã sp: DH-HAC-HFW1239CP-A-LED

50%
Camera có màu ban đêm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239CP-LED

499.000 đ

998.000 đ

Camera có màu ban đêm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239CP-LED

Mã sp: DH-HAC-HFW1239CP-LED

50%
Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2

610.000 đ

1.220.000 đ

Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2

50%
Camera có màu ban đêm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2

554.000 đ

1.108.000 đ

Camera có màu ban đêm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2

50%
Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2

775.000 đ

1.550.000 đ

Camera có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2

50%
Camera Starlight có màu 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2

705.000 đ

1.410.000 đ

Camera Starlight có màu 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2

50%
Camera Starlight có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2

753.000 đ

1.506.000 đ

Camera Starlight có màu có micro 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2

Mã sp: DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5

631.000 đ

1.262.000 đ

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5

Mã sp: DH-HAC-HFW1200DP-S5

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5

446.000 đ

892.000 đ

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5

Mã sp: DH-HAC-HDW1200MP-S5

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200SP-S5

537.000 đ

1.074.000 đ

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200SP-S5

Mã sp: DH-HAC-HFW1200SP-S5

50%
Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5

557.000 đ

1.114.000 đ

Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5

Mã sp: DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5

501.000 đ

1.002.000 đ

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S5

Mã sp: DH-HAC-HFW1200TP-S5

50%
Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5

557.000 đ

1.114.000 đ

Camera có micro thu âm 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5

Mã sp: DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5

50%
Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5

446.000 đ

892.000 đ

Camera 4in1 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5

Mã sp: DH-HAC-HFW1200TLP-S5

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT