Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình IP HDPARAGON

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Mã sp: HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Mã sp: HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Mã sp: HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Mã sp: HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Mã sp: HDS-N9664I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Mã sp: HDS-N9632I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Mã sp: HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Mã sp: HDS-N9632I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Mã sp: HDS-N7732I-4K/24P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

15.216.000 đ

30.432.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

Mã sp: HDS-N7732I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

11.400.000 đ

22.800.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

Mã sp: HDS-N7732I-4K

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

12.828.000 đ

25.656.000 đ

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

Mã sp: HDS-N7716I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

9.972.000 đ

19.944.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

Mã sp: HDS-N7716I-4K

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

12.498.000 đ

24.996.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

Mã sp: HDS-N7732I-4K/PE

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

8.964.000 đ

17.928.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

Mã sp: HDS-N7732I-4K/E

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

10.446.000 đ

20.892.000 đ

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

Mã sp: HDS-N7716I-4K/PE

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

6.966.000 đ

13.932.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

Mã sp: HDS-N7716I-4K/E

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

9.252.000 đ

18.504.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

Mã sp: HDS-N7632I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

5.676.000 đ

11.352.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

Mã sp: HDS-N7632I-4K

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P

6.918.000 đ

13.836.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P

Mã sp: HDS-N7616I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K

3.480.000 đ

6.960.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K

Mã sp: HDS-N7616I-4K

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P

5.058.000 đ

10.116.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P

Mã sp: HDS-N7608I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP DPARAGON HDS-N7608I-4K

3.054.000 đ

6.108.000 đ

Đầu ghi hình IP DPARAGON HDS-N7608I-4K

Mã sp: HDS-N7608I-4K

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P

3.816.000 đ

7.632.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P

Mã sp: HDS-N7608I-4KP/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

2.100.000 đ

4.200.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

Mã sp: HDS-N7608I-4KP

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

2.862.000 đ

5.724.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

Mã sp: HDS-N7604I-4K/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K

1.908.000 đ

3.816.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K

Mã sp: HDS-N7604I-4K

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

2.946.000 đ

5.892.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

Mã sp: HDS-N7108I-QM/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

2.196.000 đ

4.392.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

Mã sp: HDS-N7104I-QM/P

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM

1.548.000 đ

3.096.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM

Mã sp: HDS-N7108I-QM

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM

1.260.000 đ

2.520.000 đ

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM

Mã sp: HDS-N7104I-QM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT