CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình IP HDPARAGON

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1522

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1187

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1526

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N97128I-16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1510

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1271

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1227

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1394

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1278

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/24P

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1169

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/P

15.216.000đ

30.432.000đ

Lượt xem: 1318

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K

11.400.000đ

22.800.000đ

Lượt xem: 1365

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

12.828.000đ

25.656.000đ

Lượt xem: 1223

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

9.972.000đ

19.944.000đ

Lượt xem: 1536

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/PE

12.498.000đ

24.996.000đ

Lượt xem: 1395

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7732I-4K/E

8.964.000đ

17.928.000đ

Lượt xem: 1203

50%
Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

Đầu ghi hình IP PoE HDPARAGON HDS-N7716I-4K/PE

10.446.000đ

20.892.000đ

Lượt xem: 1408

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/E

6.966.000đ

13.932.000đ

Lượt xem: 1374

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

9.252.000đ

18.504.000đ

Lượt xem: 1238

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7632I-4K

5.676.000đ

11.352.000đ

Lượt xem: 1331

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P

6.918.000đ

13.836.000đ

Lượt xem: 1347

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7616I-4K

3.480.000đ

6.960.000đ

Lượt xem: 1514

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P

5.058.000đ

10.116.000đ

Lượt xem: 1371

50%
Đầu ghi hình IP DPARAGON HDS-N7608I-4K

Đầu ghi hình IP DPARAGON HDS-N7608I-4K

3.054.000đ

6.108.000đ

Lượt xem: 1409

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P

3.816.000đ

7.632.000đ

Lượt xem: 1146

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

2.100.000đ

4.200.000đ

Lượt xem: 1371

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

2.862.000đ

5.724.000đ

Lượt xem: 1091

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7604I-4K

1.908.000đ

3.816.000đ

Lượt xem: 1388

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

2.946.000đ

5.892.000đ

Lượt xem: 1242

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

2.196.000đ

4.392.000đ

Lượt xem: 1494

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7108I-QM

1.548.000đ

3.096.000đ

Lượt xem: 1413

50%
Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-N7104I-QM

1.260.000đ

2.520.000đ

Lượt xem: 1294

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT