CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera wifi thông minh EZVIZ

50%
Camera Wifi xoay 360 2MP EZVIZ H8C

Camera Wifi xoay 360 2MP EZVIZ H8C

1.020.000đ

2.040.000đ

Lượt xem: 1380

0%
Camera Wifi PTZ 2MP EZVIZ C8PF CS-C8PF-A0-6E22WFR

Camera Wifi PTZ 2MP EZVIZ C8PF CS-C8PF-A0-6E22WFR

1.550.000đ

1.550.000đ

Lượt xem: 2611

0%
Camera Wifi Speed Dome 4MP EZVIZ C8W CS-C8W-A0-1F4WKFL

Camera Wifi Speed Dome 4MP EZVIZ C8W CS-C8W-A0-1F4WKFL

1.520.000đ

1.520.000đ

Lượt xem: 2493

0%
Camera Wifi ngoài trời 3MP EZVIZ C3TN CS-C3TN-A0-1H3WKFL

Camera Wifi ngoài trời 3MP EZVIZ C3TN CS-C3TN-A0-1H3WKFL

1.170.000đ

1.170.000đ

Lượt xem: 2195

0%
Camera Wifi có màu ban đêm 4MP EZVIZ C3W PRO

Camera Wifi có màu ban đêm 4MP EZVIZ C3W PRO

1.735.500đ

1.735.500đ

Lượt xem: 1482

0%
Camera Wifi có màu ban đêm 2MP EZVIZ C3W CS-C3W-A0-3H2WFL

Camera Wifi có màu ban đêm 2MP EZVIZ C3W CS-C3W-A0-3H2WFL

1.397.500đ

1.397.500đ

Lượt xem: 1428

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C3WN CS-CV310-A0-1C2WFR

Camera Wifi 2MP EZVIZ C3WN CS-CV310-A0-1C2WFR

844.000đ

844.000đ

Lượt xem: 1468

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-1B2WFR

Camera Wifi 2MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-1B2WFR

1.235.000đ

1.235.000đ

Lượt xem: 1326

0%
Camera Wifi 1MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-3B1WFR

Camera Wifi 1MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-3B1WFR

942.000đ

942.000đ

Lượt xem: 1357

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C3N CS-C3N-A0-3H2WFRL

Camera Wifi 2MP EZVIZ C3N CS-C3N-A0-3H2WFRL

998.000đ

998.000đ

Lượt xem: 1240

0%
Camera Wifi 2K EZVIZ C6 CS-C6-A0-8C4WF

Camera Wifi 2K EZVIZ C6 CS-C6-A0-8C4WF

1.450.000đ

1.450.000đ

Lượt xem: 1950

0%
Camera Wifi Xoay 4MP EZVIZ C6W CS-C6W-A0-3H4WF

Camera Wifi Xoay 4MP EZVIZ C6W CS-C6W-A0-3H4WF

1.247.000đ

1.247.000đ

Lượt xem: 1477

0%
Camera Wifi xoay 2K EZVIZ TY1 CS-TY1-C0-8B4WF

Camera Wifi xoay 2K EZVIZ TY1 CS-TY1-C0-8B4WF

750.000đ

750.000đ

Lượt xem: 1589

45%
Camera Wifi xoay 4MP EZVIZ C6N CS-C6N-D0-8B4WF

Camera Wifi xoay 4MP EZVIZ C6N CS-C6N-D0-8B4WF

590.000đ

1.080.000đ

Lượt xem: 1899

50%
Camera Wifi xoay 2MP EZVIZ CS-TY2-B0-1G2WF

Camera Wifi xoay 2MP EZVIZ CS-TY2-B0-1G2WF

623.000đ

1.246.000đ

Lượt xem: 1855

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ CS-C6CN-A0-3H2WF

Camera Wifi 2MP EZVIZ CS-C6CN-A0-3H2WF

955.000đ

955.000đ

Lượt xem: 1346

0%
Camera Wifi dùng pin EZVIZ BC1C CS-BC1C-A0-2C2WPBDL

Camera Wifi dùng pin EZVIZ BC1C CS-BC1C-A0-2C2WPBDL

2.756.000đ

2.756.000đ

Lượt xem: 1308

0%
Camera Wifi đa năng Ezviz 2MP CS-CV200-A0-52WFR

Camera Wifi đa năng Ezviz 2MP CS-CV200-A0-52WFR

1.296.500đ

1.296.500đ

Lượt xem: 1323

50%
Camera Wifi EZVIZ 2MP C1T CS-C1T-A0-1D2WF

Camera Wifi EZVIZ 2MP C1T CS-C1T-A0-1D2WF

608.000đ

1.216.000đ

Lượt xem: 1272

50%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C1HC CS-C1HC-E0-1E2WF

Camera Wifi 2MP EZVIZ C1HC CS-C1HC-E0-1E2WF

561.000đ

1.122.000đ

Lượt xem: 1688

50%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C1C-B CS-C1C-E0-1E2WF

Camera Wifi 2MP EZVIZ C1C-B CS-C1C-E0-1E2WF

455.000đ

910.000đ

Lượt xem: 2137

0%
Camera IP Speed Dome Wifi EZVIZ C8C

Camera IP Speed Dome Wifi EZVIZ C8C

1.310.000đ

1.310.000đ

Lượt xem: 1983

-400%
Camera IP EZVIZ C1C (CS-C1C-D0-1D2WFR)

Camera IP EZVIZ C1C (CS-C1C-D0-1D2WFR)

4.550.000đ

910.000đ

Lượt xem: 2158

40%
Bộ Kit camera IP Wifi EZVIZ CS-BW3424B0-E40

Bộ Kit camera IP Wifi EZVIZ CS-BW3424B0-E40

4.175.000đ

6.958.500đ

Lượt xem: 2339

30%
Camera IP Wifi Fisheye EZVIZ C6P CS-CV346-A0-7A3WFR

Camera IP Wifi Fisheye EZVIZ C6P CS-CV346-A0-7A3WFR

2.930.000đ

4.186.000đ

Lượt xem: 2124

30%
Camera IP Wifi dùng Pin EZVIZ CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

Camera IP Wifi dùng Pin EZVIZ CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

2.340.000đ

3.342.900đ

Lượt xem: 2663

0%
Camera Wifi Xoay 4MP  EZVIZ C6T with RF CS-CV248-A3-32WMFR

Camera Wifi Xoay 4MP EZVIZ C6T with RF CS-CV248-A3-32WMFR

2.106.000đ

2.106.000đ

Lượt xem: 1903

31%
Camera IP Wifi EZVIZ C6T CS-CV248-A3-32WMFR

Camera IP Wifi EZVIZ C6T CS-CV248-A3-32WMFR

1.430.000đ

2.085.700đ

Lượt xem: 2327

20%
Camera IP Wifi EZVIZ C4W CS-CV228-A0-3C2WFR

Camera IP Wifi EZVIZ C4W CS-CV228-A0-3C2WFR

1.150.000đ

1.437.500đ

Lượt xem: 2380

10%
Camera IP EZVIZ C2C CS-CV206-A0-1B2W2FR

Camera IP EZVIZ C2C CS-CV206-A0-1B2W2FR

1.350.000đ

1.500.000đ

Lượt xem: 2168

20%
Camera IP Wifi EZVIZ C1C PIR 1080P (CS-C1C-D0-1D2WPFR)

Camera IP Wifi EZVIZ C1C PIR 1080P (CS-C1C-D0-1D2WPFR)

690.000đ

862.500đ

Lượt xem: 2066

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT