Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera wifi thông minh EZVIZ

50%
Camera Wifi xoay 360 2MP EZVIZ H8C

1.020.000 đ

2.040.000 đ

Camera Wifi xoay 360 2MP EZVIZ H8C

Mã sp: H8C

0%
Camera Wifi PTZ 2MP EZVIZ C8PF CS-C8PF-A0-6E22WFR

1.622.000 đ

1.622.000 đ

Camera Wifi PTZ 2MP EZVIZ C8PF CS-C8PF-A0-6E22WFR

Mã sp: CS-C8PF-A0-6E22WFR

0%
Camera Wifi Speed Dome 4MP EZVIZ C8W CS-C8W-A0-1F4WKFL

1.420.000 đ

1.420.000 đ

Camera Wifi Speed Dome 4MP EZVIZ C8W CS-C8W-A0-1F4WKFL

Mã sp: CS-C8W-A0-1F4WKFL

0%
Camera Wifi ngoài trời 3MP EZVIZ C3TN CS-C3TN-A0-1H3WKFL

1.170.000 đ

1.170.000 đ

Camera Wifi ngoài trời 3MP EZVIZ C3TN CS-C3TN-A0-1H3WKFL

Mã sp: CS-C3TN-A0-1H3WKFL

0%
Camera Wifi có màu ban đêm 4MP EZVIZ C3W PRO

1.735.500 đ

1.735.500 đ

Camera Wifi có màu ban đêm 4MP EZVIZ C3W PRO

Mã sp: CS-C3W-A0-3H4WFRL

0%
Camera Wifi có màu ban đêm 2MP EZVIZ C3W CS-C3W-A0-3H2WFL

1.397.500 đ

1.397.500 đ

Camera Wifi có màu ban đêm 2MP EZVIZ C3W CS-C3W-A0-3H2WFL

Mã sp: CS-C3W-A0-3H2WFL

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C3WN CS-CV310-A0-1C2WFR

844.000 đ

844.000 đ

Camera Wifi 2MP EZVIZ C3WN CS-CV310-A0-1C2WFR

Mã sp: CS-CV310-A0-1C2WFR

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-1B2WFR

1.235.000 đ

1.235.000 đ

Camera Wifi 2MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-1B2WFR

Mã sp: CS-CV310-A0-1B2WFR

0%
Camera Wifi 1MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-3B1WFR

942.000 đ

942.000 đ

Camera Wifi 1MP EZVIZ C3W CS-CV310-A0-3B1WFR

Mã sp: CS-CV310-A0-3B1WFR

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C3N CS-C3N-A0-3H2WFRL

998.000 đ

998.000 đ

Camera Wifi 2MP EZVIZ C3N CS-C3N-A0-3H2WFRL

Mã sp: CS-C3N-A0-3H2WFRL

0%
Camera Wifi 2K EZVIZ C6 CS-C6-A0-8C4WF

1.450.000 đ

1.450.000 đ

Camera Wifi 2K EZVIZ C6 CS-C6-A0-8C4WF

Mã sp: CS-C6-A0-8C4WF

0%
Camera Wifi Xoay 4MP EZVIZ C6W CS-C6W-A0-3H4WF

1.247.000 đ

1.247.000 đ

Camera Wifi Xoay 4MP EZVIZ C6W CS-C6W-A0-3H4WF

Mã sp: CS-C6W-A0-3H4WF

0%
Camera Wifi xoay 2K EZVIZ TY1 CS-TY1-C0-8B4WF

750.000 đ

750.000 đ

Camera Wifi xoay 2K EZVIZ TY1 CS-TY1-C0-8B4WF

Mã sp: CS-TY1-C0-8B4WF

0%
Camera Wifi xoay 4MP EZVIZ C6N CS-C6N-D0-8B4WF

750.000 đ

750.000 đ

Camera Wifi xoay 4MP EZVIZ C6N CS-C6N-D0-8B4WF

Mã sp: CS-C6N-D0-8B4WF

50%
Camera Wifi xoay 2MP EZVIZ CS-TY2-B0-1G2WF

623.000 đ

1.246.000 đ

Camera Wifi xoay 2MP EZVIZ CS-TY2-B0-1G2WF

Mã sp: CS-TY2-B0-1G2WF

0%
Camera Wifi 2MP EZVIZ CS-C6CN-A0-3H2WF

955.000 đ

955.000 đ

Camera Wifi 2MP EZVIZ CS-C6CN-A0-3H2WF

Mã sp: CS-C6CN-A0-3H2WF

50%
Tấm sạc năng lượng mặt trời EZVIZ CS-CMT-Solar Panel-C

530.000 đ

1.060.000 đ

Tấm sạc năng lượng mặt trời EZVIZ CS-CMT-Solar Panel-C

Mã sp: CS-CMT-Solar Panel-C

0%
Camera Wifi dùng pin EZVIZ BC1C CS-BC1C-A0-2C2WPBDL

2.756.000 đ

2.756.000 đ

Camera Wifi dùng pin EZVIZ BC1C CS-BC1C-A0-2C2WPBDL

Mã sp: CS-BC1C-A0-2C2WPBDL

0%
Camera Wifi đa năng Ezviz 2MP CS-CV200-A0-52WFR

1.696.500 đ

1.696.500 đ

Camera Wifi đa năng Ezviz 2MP CS-CV200-A0-52WFR

Mã sp: CS-CV200-A0-52WFR

50%
Camera Wifi EZVIZ 2MP C1T CS-C1T-A0-1D2WF

608.000 đ

1.216.000 đ

Camera Wifi EZVIZ 2MP C1T CS-C1T-A0-1D2WF

Mã sp: CS-C1T-A0-1D2WF

50%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C1HC CS-C1HC-E0-1E2WF

561.000 đ

1.122.000 đ

Camera Wifi 2MP EZVIZ C1HC CS-C1HC-E0-1E2WF

Mã sp: CS-C1HC-E0-1E2WF

50%
Camera Wifi 2MP EZVIZ C1C-B CS-C1C-E0-1E2WF

480.000 đ

960.000 đ

Camera Wifi 2MP EZVIZ C1C-B CS-C1C-E0-1E2WF

Mã sp: CS-C1C-E0-1E2WF

0%
Camera IP Speed Dome Wifi EZVIZ C8C

1.310.000 đ

1.310.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi EZVIZ C8C

Mã sp: C8C

30%
Camera IP EZVIZ C1C (CS-C1C-D0-1D2WFR)

560.000 đ

800.000 đ

Camera IP EZVIZ C1C (CS-C1C-D0-1D2WFR)

Mã sp: C1C (CS-C1C-D0-1D2WFR)

40%
Bộ Kit camera IP Wifi EZVIZ CS-BW3424B0-E40

4.175.000 đ

6.958.500 đ

Bộ Kit camera IP Wifi EZVIZ CS-BW3424B0-E40

Mã sp: CS-BW3424B0-E40

30%
Camera IP Wifi Fisheye EZVIZ C6P CS-CV346-A0-7A3WFR

2.930.000 đ

4.186.000 đ

Camera IP Wifi Fisheye EZVIZ C6P CS-CV346-A0-7A3WFR

Mã sp: C6P CS-CV346-A0-7A3WFR

30%
Camera IP Wifi dùng Pin EZVIZ CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

2.340.000 đ

3.342.900 đ

Camera IP Wifi dùng Pin EZVIZ CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

Mã sp: CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

0%
Camera Wifi Xoay 4MP  EZVIZ C6T with RF CS-CV248-A3-32WMFR

2.106.000 đ

2.106.000 đ

Camera Wifi Xoay 4MP EZVIZ C6T with RF CS-CV248-A3-32WMFR

Mã sp: C6T + RF CS-CV248-A3-32WMFR

31%
Camera IP Wifi EZVIZ C6T CS-CV248-A3-32WMFR

1.430.000 đ

2.085.700 đ

Camera IP Wifi EZVIZ C6T CS-CV248-A3-32WMFR

Mã sp: C6T CS-CV248-A3-32WMFR

20%
Camera IP Wifi EZVIZ C4W CS-CV228-A0-3C2WFR

1.150.000 đ

1.437.500 đ

Camera IP Wifi EZVIZ C4W CS-CV228-A0-3C2WFR

Mã sp: C4W CS-CV228-A0-3C2WFR

10%
Camera IP EZVIZ C2C (CS-CV206-A0-1B2W2FR)

1.350.000 đ

1.500.000 đ

Camera IP EZVIZ C2C (CS-CV206-A0-1B2W2FR)

Mã sp: C2C (CS-CV206-A0-1B2W2FR)

20%
Camera IP Wifi EZVIZ C1C PIR 1080P (CS-C1C-D0-1D2WPFR)

690.000 đ

862.500 đ

Camera IP Wifi EZVIZ C1C PIR 1080P (CS-C1C-D0-1D2WPFR)

Mã sp: CS-C1C-D0-1D2WPFR)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT