CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera IP HILOOK

50%
Camera IP Wifi ngoài trời HILOOK IPC-B120W

Camera IP Wifi ngoài trời HILOOK IPC-B120W

785.000đ

1.570.000đ

Lượt xem: 1981

50%
Camera IP Wifi robo 360 HILOOK IPC-P220-D/W

Camera IP Wifi robo 360 HILOOK IPC-P220-D/W

620.000đ

1.240.000đ

Lượt xem: 1917

50%
Camera IP toàn cảnh Panovu HILOOK PTZ-P332ZI-DE3

Camera IP toàn cảnh Panovu HILOOK PTZ-P332ZI-DE3

9.215.000đ

18.430.000đ

Lượt xem: 2175

50%
Camera Speed Dome HILOOK PTZ-T4215-D3

Camera Speed Dome HILOOK PTZ-T4215-D3

4.465.000đ

8.930.000đ

Lượt xem: 1867

50%
Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N5225I-AE

Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N5225I-AE

8.570.000đ

17.140.000đ

Lượt xem: 1686

50%
Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N4225I-DE(B)

Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N4225I-DE(B)

7.320.000đ

14.640.000đ

Lượt xem: 1748

50%
Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N4215I-DE(B)

Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N4215I-DE(B)

6.965.000đ

13.930.000đ

Lượt xem: 1693

50%
Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N4215-DE3

Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N4215-DE3

5.215.000đ

10.430.000đ

Lượt xem: 1653

50%
Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N2404I-DE3

Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N2404I-DE3

3.035.000đ

6.070.000đ

Lượt xem: 1840

50%
Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N2204I-DE3

Camera IP Speed Dome HILOOK PTZ-N2204I-DE3

2.680.000đ

5.360.000đ

Lượt xem: 1594

50%
Camera IP HILOOK IPC-B650H-Z

Camera IP HILOOK IPC-B650H-Z

2.600.000đ

5.200.000đ

Lượt xem: 1730

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-T651H-Z

Camera IP Dome HILOOK IPC-T651H-Z

2.600.000đ

5.200.000đ

Lượt xem: 1600

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-D650H-Z

Camera IP Dome HILOOK IPC-D650H-Z

2.600.000đ

5.200.000đ

Lượt xem: 1680

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-D640H-Z

Camera IP Dome HILOOK IPC-D640H-Z

2.515.000đ

5.030.000đ

Lượt xem: 1508

50%
Camera IP HILOOK IPC-B640H-Z

Camera IP HILOOK IPC-B640H-Z

2.515.000đ

5.030.000đ

Lượt xem: 1542

50%
Camera IP HILOOK IPC-B440H

Camera IP HILOOK IPC-B440H

1.430.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 1820

50%
Camera IP HILOOK IPC-B141H

Camera IP HILOOK IPC-B141H

1.090.000đ

2.180.000đ

Lượt xem: 1916

50%
Camera IP HILOOK IPC-B140H

Camera IP HILOOK IPC-B140H

1.155.000đ

2.310.000đ

Lượt xem: 1532

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-D141H

Camera IP Dome HILOOK IPC-D141H

1.090.000đ

2.180.000đ

Lượt xem: 1817

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-D140H

Camera IP Dome HILOOK IPC-D140H

1.195.000đ

2.390.000đ

Lượt xem: 1512

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-T240H

Camera IP Dome HILOOK IPC-T240H

1.155.000đ

2.310.000đ

Lượt xem: 1725

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-T621H-Z

Camera IP Dome HILOOK IPC-T621H-Z

2.210.000đ

4.420.000đ

Lượt xem: 1753

50%
Camera IP HILOOK IPC-B621H-Z

Camera IP HILOOK IPC-B621H-Z

2.210.000đ

4.420.000đ

Lượt xem: 1495

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-D620H-Z

Camera IP Dome HILOOK IPC-D620H-Z

2.210.000đ

4.420.000đ

Lượt xem: 1636

50%
Camera IP HILOOK IPC-B620H-Z

Camera IP HILOOK IPC-B620H-Z

2.210.000đ

4.420.000đ

Lượt xem: 1683

50%
Camera IP HILOOK IPC-B420H

Camera IP HILOOK IPC-B420H

1.215.000đ

2.430.000đ

Lượt xem: 1637

50%
Camera IP HILOOK IPC-B120H-U

Camera IP HILOOK IPC-B120H-U

805.000đ

1.610.000đ

Lượt xem: 1686

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-T220H-U

Camera IP Dome HILOOK IPC-T220H-U

805.000đ

1.610.000đ

Lượt xem: 1546

50%
Camera IP HILOOK IPC-B121H

Camera IP HILOOK IPC-B121H

800.000đ

1.600.000đ

Lượt xem: 1605

50%
Camera IP HILOOK IPC-B121H-D

Camera IP HILOOK IPC-B121H-D

730.000đ

1.460.000đ

Lượt xem: 1486

59%
Camera IP Dome HILOOK IPC-D121H

Camera IP Dome HILOOK IPC-D121H

680.000đ

1.660.000đ

Lượt xem: 1692

50%
Camera IP Dome HILOOK IPC-T221H

Camera IP Dome HILOOK IPC-T221H

800.000đ

1.600.000đ

Lượt xem: 1816

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT