CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Ổ cứng Nas

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 16TB ST16000NE000

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 16TB ST16000NE000

15.170.000đ

15.170.000đ

Lượt xem: 2388

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 14TB ST14000NE0008

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 14TB ST14000NE0008

13.550.000đ

13.550.000đ

Lượt xem: 2485

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007

11.350.000đ

11.350.000đ

Lượt xem: 2476

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004

9.860.000đ

9.860.000đ

Lượt xem: 2106

0%
Ổ Cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004

Ổ Cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004

7.550.000đ

7.550.000đ

Lượt xem: 2055

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 6TB ST6000NE0023

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 6TB ST6000NE0023

5.720.000đ

5.720.000đ

Lượt xem: 1960

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 4TB ST4000NE0025

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 4TB ST4000NE0025

4.250.000đ

4.250.000đ

Lượt xem: 1880

0%
Ổ cứng HDD WD 10TB WD100EFAX (RED)

Ổ cứng HDD WD 10TB WD100EFAX (RED)

8.630.000đ

8.630.000đ

Lượt xem: 2296

0%
Ổ cứng HDD WD 8TB WD80EFZX (RED)

Ổ cứng HDD WD 8TB WD80EFZX (RED)

6.980.000đ

6.980.000đ

Lượt xem: 3113

0%
Ổ cứng HDD WD 6TB WD60EFRX (RED)

Ổ cứng HDD WD 6TB WD60EFRX (RED)

5.105.000đ

5.105.000đ

Lượt xem: 2432

0%
Ổ cứng HDD WD 4TB WD40EFRX (RED)

Ổ cứng HDD WD 4TB WD40EFRX (RED)

3.250.000đ

3.250.000đ

Lượt xem: 3880

0%
Ổ cứng HDD WD 3TB WD30EFRX (RED)

Ổ cứng HDD WD 3TB WD30EFRX (RED)

2.580.000đ

2.580.000đ

Lượt xem: 2351

0%
Ổ cứng HDD WD 2TB WD20EFRX (RED)

Ổ cứng HDD WD 2TB WD20EFRX (RED)

2.080.000đ

2.080.000đ

Lượt xem: 2289

0%
Ổ cứng NAS HDD WD 1TB WD10EFRX (RED)

Ổ cứng NAS HDD WD 1TB WD10EFRX (RED)

1.580.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 2025

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 14TB ST14000VN0008

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 14TB ST14000VN0008

12.490.000đ

12.490.000đ

Lượt xem: 1857

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 12TB ST12000VN0007

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 12TB ST12000VN0007

9.880.000đ

9.880.000đ

Lượt xem: 2383

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004

7.910.000đ

7.910.000đ

Lượt xem: 2404

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022

6.100.000đ

6.100.000đ

Lượt xem: 2204

0%
Ổ Cứng HDD NAS Seagate IronWolf 6TB ST6000VN0041

Ổ Cứng HDD NAS Seagate IronWolf 6TB ST6000VN0041

4.640.000đ

4.640.000đ

Lượt xem: 2397

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN008

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN008

2.840.000đ

2.840.000đ

Lượt xem: 4057

0%
Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 3TB ST3000VN007

Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 3TB ST3000VN007

2.470.000đ

2.470.000đ

Lượt xem: 2106

0%
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN004

Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN004

2.020.000đ

2.020.000đ

Lượt xem: 2604

0%
Ổ Cứng HDD Seagate IronWolf 1TB - ST1000VN002

Ổ Cứng HDD Seagate IronWolf 1TB - ST1000VN002

1.410.000đ

1.410.000đ

Lượt xem: 2308

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT