Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình IP KBVISION

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-A8128N2

1.150.000 đ

2.300.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-A8128N2

Mã sp: KX-A8128N2

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F512R48ST

270.000.000 đ

540.000.000 đ

Server ghi hình IP KBVISION KX-F512R48ST

Mã sp: KX-F512R48ST

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R36ST

149.000.000 đ

298.000.000 đ

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R36ST

Mã sp: KX-F320R36ST

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R24ST

99.000.000 đ

198.000.000 đ

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R24ST

Mã sp: KX-F320R24ST

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R16ST

79.000.000 đ

158.000.000 đ

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R16ST

Mã sp: KX-F320R16ST

50%
Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1008E

8.900.000 đ

17.800.000 đ

Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1008E

Mã sp: KX-HD1008E

50%
Đầu ghi hình IP Wifi KBVISION KX-C8104WN2

3.290.000 đ

6.580.000 đ

Đầu ghi hình IP Wifi KBVISION KX-C8104WN2

Mã sp: KX-C8104WN2

50%
Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1004E

6.800.000 đ

13.600.000 đ

Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1004E

Mã sp: KX-HD1004E

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K824256N4

145.000.000 đ

290.000.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K824256N4

Mã sp: KX-E4K824256N4

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K816128N2

61.000.000 đ

122.000.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K816128N2

Mã sp: KX-E4K816128N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K88128N2

36.000.000 đ

72.000.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K88128N2

Mã sp: KX-E4K88128N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8864NR3

18.900.000 đ

37.800.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8864NR3

Mã sp: KX-D4K8864NR3

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8864N3

17.900.000 đ

35.800.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8864N3

Mã sp: KX-4K8864N3

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832N4

19.900.000 đ

39.800.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832N4

Mã sp: KX-D4K8832N4

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832NR3

15.900.000 đ

31.800.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832NR3

Mã sp: KX-D4K8832NR3

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N3

15.900.000 đ

31.800.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N3

Mã sp: KX-4K8832N3

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N2

11.990.000 đ

23.980.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N2

Mã sp: KX-4K8832N2

50%
Đầu ghi hình IP 32 KBVISION KX-4K8432N2

7.810.000 đ

15.620.000 đ

Đầu ghi hình IP 32 KBVISION KX-4K8432N2

Mã sp: KX-4K8432N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8232N2

4.990.000 đ

9.980.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8232N2

Mã sp: KX-4K8232N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816NR3

14.590.000 đ

29.180.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816NR3

Mã sp: KX-D4K8816NR3

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8816N3

14.090.000 đ

28.180.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8816N3

Mã sp: KX-4K8816N3

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816N2

11.190.000 đ

22.380.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816N2

Mã sp: KX-D4K8816N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8416N2

5.900.000 đ

11.800.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8416N2

Mã sp: KX-C4K8416N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8216N2

4.395.000 đ

8.790.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8216N2

Mã sp: KX-4K8216N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8116N2

2.790.000 đ

5.580.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8116N2

Mã sp: KX-4K8116N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A4K8108N2

1.890.000 đ

3.780.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A4K8108N2

Mã sp: KX-A4K8108N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8104N2

1.790.000 đ

3.580.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8104N2

Mã sp: KX-4K8104N2

39%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8118N2

1.490.000 đ

2.460.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8118N2

Mã sp: KX-A8118N2

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8114N2

1.230.000 đ

2.460.000 đ

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8114N2

Mã sp: KX-A8114N2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT