Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Ắc quy kín khí LONG

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-230Ah WPL230-12N

10.286.400 đ

10.286.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-230Ah WPL230-12N

Mã sp: WPL230-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-200Ah WPL200-12N

9.079.200 đ

9.079.200 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-200Ah WPL200-12N

Mã sp: WPL200-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-150Ah WPL150-12N

6.122.400 đ

6.122.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-150Ah WPL150-12N

Mã sp: WPL150-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-150Ah KPH150-12N

6.788.400 đ

6.788.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-150Ah KPH150-12N

Mã sp: KPH150-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-130Ah WPL130-12

5.546.400 đ

5.546.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-130Ah WPL130-12

Mã sp: WPL130-12

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-120Ah WPL120-12RN

4.788.000 đ

4.788.000 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-120Ah WPL120-12RN

Mã sp: WPL120-12RN

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-100Ah WPL100-12RN

4.330.800 đ

4.330.800 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-100Ah WPL100-12RN

Mã sp: WPL100-12RN

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-110Ah KPH110-12N

4.455.600 đ

4.455.600 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-110Ah KPH110-12N

Mã sp: KPH110-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-100Ah KPH100-12AN

4.123.200 đ

4.123.200 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-100Ah KPH100-12AN

Mã sp: KPH100-12AN

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-80Ah KPH80-12N

3.748.800 đ

3.748.800 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-80Ah KPH80-12N

Mã sp: KPH80-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-75Ah KPH75-12N

3.664.800 đ

3.664.800 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-75Ah KPH75-12N

Mã sp: KPH75-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-65Ah WP65-12ARN

3.290.400 đ

3.290.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-65Ah WP65-12ARN

Mã sp: WP65-12ARN

0%
 Ắc quy kín khí LONG 12V-55Ah WP55-12N

2.691.600 đ

2.691.600 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-55Ah WP55-12N

Mã sp: WP55-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-50Ah WP50-12NE

2.198.400 đ

2.198.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-50Ah WP50-12NE

Mã sp: WP50-12NE

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-45Ah WP45-12N

2.107.200 đ

2.107.200 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-45Ah WP45-12N

Mã sp: WP45-12N

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-40Ah WP40-12NE

2.007.600 đ

2.007.600 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-40Ah WP40-12NE

Mã sp: WP40-12NE

0%
Ắc quy kín khí Long 12V-33Ah U1-33HN

1.374.000 đ

1.374.000 đ

Ắc quy kín khí Long 12V-33Ah U1-33HN

Mã sp: U1-33HN

0%
Ắc quy kín khí LONG 12V-26Ah WPS26-12

1.292.400 đ

1.292.400 đ

Ắc quy kín khí LONG 12V-26Ah WPS26-12

Mã sp: WPS26-12

0%
Ắc quy kín khí Long 12V-18Ah WP18-12SHR

908.400 đ

908.400 đ

Ắc quy kín khí Long 12V-18Ah WP18-12SHR

Mã sp: WP18-12SHR

0%
Ắc quy kín khí Long 12V-12Ah WP12-12A

514.800 đ

514.800 đ

Ắc quy kín khí Long 12V-12Ah WP12-12A

Mã sp: WP12-12A

0%
Ắc quy kín khí Long 12V-9Ah WP1236W

368.400 đ

368.400 đ

Ắc quy kín khí Long 12V-9Ah WP1236W

Mã sp: WP1236W

0%
Ắc quy kín khí Long 12V-7.2Ah WP7.2-12

320.400 đ

320.400 đ

Ắc quy kín khí Long 12V-7.2Ah WP7.2-12

Mã sp: WP7.2-12

0%
Ắc quy kín khí Long 12V-5Ah WP5-12

315.600 đ

315.600 đ

Ắc quy kín khí Long 12V-5Ah WP5-12

Mã sp: WP5-12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT