CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Tai nghe VBET

20%
Cáp USB kết nối tai nghe với máy tính

Cáp USB kết nối tai nghe với máy tính

441.600đ

552.000đ

Lượt xem: 536

20%
Tai nghe Bluetooth Call center VBET VT9500BT

Tai nghe Bluetooth Call center VBET VT9500BT

1.416.000đ

1.770.000đ

Lượt xem: 557

Tai nghe Call center Plantronics HSM251USB

Tai nghe Call center Plantronics HSM251USB

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 475

20%
Tai nghe Call center VBET VT8000UNC-D

Tai nghe Call center VBET VT8000UNC-D

1.248.000đ

1.560.000đ

Lượt xem: 564

20%
Tai nghe Call center VBET VT8000UNC

Tai nghe Call center VBET VT8000UNC

993.600đ

1.242.000đ

Lượt xem: 475

20%
Tai nghe Call center VBET VT6000UNC-D

Tai nghe Call center VBET VT6000UNC-D

1.200.000đ

1.500.000đ

Lượt xem: 529

30%
Tai nghe Call center VBET VT6000UNC

Tai nghe Call center VBET VT6000UNC

952.000đ

1.360.000đ

Lượt xem: 504

20%
Tai nghe Call center VBET VT2000UNC

Tai nghe Call center VBET VT2000UNC

787.200đ

984.000đ

Lượt xem: 554

20%
Tai nghe Call center VBET VT1000UNC

Tai nghe Call center VBET VT1000UNC

660.000đ

825.000đ

Lượt xem: 512

20%
Tai nghe USB call center Grandstream GUV3005

Tai nghe USB call center Grandstream GUV3005

2.220.000đ

2.775.000đ

Lượt xem: 396

20%
Tai nghe USB call center Grandstream GUV3000

Tai nghe USB call center Grandstream GUV3000

1.068.000đ

1.335.000đ

Lượt xem: 482

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT