CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Chuông cửa màn hình DAHUA

50%
Switch PoE DAHUA VTNS1060A

Switch PoE DAHUA VTNS1060A

520.000đ

1.040.000đ

Lượt xem: 1025

50%
Camera chuông cửa DAHUA DHI-VTO6210B

Camera chuông cửa DAHUA DHI-VTO6210B

2.580.000đ

5.160.000đ

Lượt xem: 932

50%
Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2

Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2

2.162.000đ

4.324.000đ

Lượt xem: 918

50%
Màn hình chuông cửa IP wifi DAHUA VTH5221D/DW-S2

Màn hình chuông cửa IP wifi DAHUA VTH5221D/DW-S2

3.120.000đ

6.240.000đ

Lượt xem: 1312

50%
Màn hình chuông cửa IP DAHUA VTH1520A

Màn hình chuông cửa IP DAHUA VTH1520A

2.630.000đ

5.260.000đ

Lượt xem: 972

50%
Màn hình chuông cửa IP DAHUA VTH1550CH-S2

Màn hình chuông cửa IP DAHUA VTH1550CH-S2

2.700.000đ

5.400.000đ

Lượt xem: 902

50%
Hộp gắn nổi DAHUA VTM115

Hộp gắn nổi DAHUA VTM115

329.000đ

658.000đ

Lượt xem: 1004

50%
Hộp gắn âm tường DAHUA VTM114

Hộp gắn âm tường DAHUA VTM114

423.000đ

846.000đ

Lượt xem: 1094

50%
Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2202F-P

Camera chuông cửa IP DAHUA DHI-VTO2202F-P

3.807.000đ

7.614.000đ

Lượt xem: 727

50%
Màn hình chuông cửa IP DAHUA VTH2421FB-P

Màn hình chuông cửa IP DAHUA VTH2421FB-P

2.450.000đ

4.900.000đ

Lượt xem: 851

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT