Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog Hikvision

50%
Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F

960.000 đ

1.920.000 đ

Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F

Mã sp: DS-2CE17H0T-IT5F

50%
Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F

875.000 đ

1.750.000 đ

Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F

Mã sp: DS-2CE17H0T-IT3F

50%
Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE56H0T-IRMMF

625.000 đ

1.250.000 đ

Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE56H0T-IRMMF

Mã sp: DS-2CE56H0T-IRMMF

50%
Camera có micro 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS

920.000 đ

1.840.000 đ

Camera có micro 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS

Mã sp: DS-2CE17H0T-IT3FS

50%
Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE70KF0T-MFS

890.000 đ

1.780.000 đ

Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE70KF0T-MFS

Mã sp: DS-2CE70KF0T-MFS

50%
Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE12KF0T-FS

1.050.000 đ

2.100.000 đ

Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE12KF0T-FS

Mã sp: DS-2CE12KF0T-FS

50%
Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE72KF0T-FS

1.005.000 đ

2.010.000 đ

Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE72KF0T-FS

Mã sp: DS-2CE72KF0T-FS

50%
Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

660.000 đ

1.320.000 đ

Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

Mã sp: DS-2CE17D0T-LFS

50%
Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE76D0T-LMFS

490.000 đ

980.000 đ

Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE76D0T-LMFS

Mã sp: DS-2CE76D0T-LMFS

50%
Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

490.000 đ

980.000 đ

Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

Mã sp: DS-2CE17D0T-LFS

0%
Camera 4 in 1 có micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

565.000 đ

565.000 đ

Camera 4 in 1 có micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

Mã sp: DS-2CE17D0T-LFS

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 5MP

875.000 đ

1.750.000 đ

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 5MP

Mã sp: DS-2CE12H0T-PIRL

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2MP

1.020.000 đ

2.040.000 đ

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2MP

Mã sp: DS-2CE12D8T-PIRL

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2MP

875.000 đ

1.750.000 đ

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2MP

Mã sp: DS-2CE71D8T-PIRL

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 2MP

1.100.000 đ

2.200.000 đ

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 2MP

Mã sp: DS-2CE56D8T-IT3E

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 2MP

1.025.000 đ

2.050.000 đ

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 2MP

Mã sp: DS-2CE56D8T-IT3F

50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP

535.000 đ

1.070.000 đ

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP

Mã sp: DS-2CE76D0T-ITPFS

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2MP

1.115.000 đ

2.230.000 đ

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2MP

Mã sp: DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2MP

1.080.000 đ

2.160.000 đ

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2MP

Mã sp: DS-2CE19D3T-IT3ZF

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 2MP

750.000 đ

1.500.000 đ

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 2MP

Mã sp: DS-2CE16D3T-IT3

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 2MP

585.000 đ

1.170.000 đ

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 2MP

Mã sp: DS-2CE16D3T-ITP

0%
Camera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5(C) 2MP

750.000 đ

750.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5(C) 2MP

Mã sp: DS-2CE17D0T-IT5(C)

50%
Camera 2MP HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C)

440.000 đ

880.000 đ

Camera 2MP HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C)

Mã sp: DS-2CE56D0T-IR(C)

0%
Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 2MP

475.000 đ

475.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 2MP

Mã sp: DS-2CE16D0T-IR(C)

50%
Camera HDTVI có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS

890.000 đ

1.780.000 đ

Camera HDTVI có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS

Mã sp: DS-2CE10KF0T-FS

50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

740.000 đ

1.480.000 đ

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

Mã sp: DS-2CE17D0T-IT3FS

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

750.000 đ

1.500.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

Mã sp: DS-2CE72DF0T-F

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

625.000 đ

1.250.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

Mã sp: DS-2CE70DF0T-MF

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

805.000 đ

1.610.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

Mã sp: DS-2CE12DF0T-F

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

625.000 đ

1.250.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

Mã sp: DS-2CE10DF0T-F

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITPFS

50%
Camera HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITMFS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT