CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera Analog Hikvision

50%
Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F

Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F

960.000đ

1.920.000đ

Lượt xem: 1840

50%
Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F

Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3F

875.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 2007

50%
Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE56H0T-IRMMF

Camera 4in1 5MP HIKVISION DS-2CE56H0T-IRMMF

625.000đ

1.250.000đ

Lượt xem: 1795

50%
Camera có micro 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS

Camera có micro 5MP HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS

920.000đ

1.840.000đ

Lượt xem: 1476

50%
Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE70KF0T-MFS

Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE70KF0T-MFS

890.000đ

1.780.000đ

Lượt xem: 2166

50%
Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE12KF0T-FS

Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE12KF0T-FS

1.050.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 1470

50%
Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE72KF0T-FS

Camera có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE72KF0T-FS

1.005.000đ

2.010.000đ

Lượt xem: 1942

50%
Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

660.000đ

1.320.000đ

Lượt xem: 1402

50%
Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE76D0T-LMFS

Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE76D0T-LMFS

490.000đ

980.000đ

Lượt xem: 1422

50%
Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

Camera tích hợp micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

490.000đ

980.000đ

Lượt xem: 1402

0%
Camera 4 in 1 có micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

Camera 4 in 1 có micro 2MP HIKVISION DS-2CE17D0T-LFS

565.000đ

565.000đ

Lượt xem: 1109

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 5MP
50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2MP

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2MP

1.020.000đ

2.040.000đ

Lượt xem: 2230

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2MP
50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 2MP

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 2MP

1.100.000đ

2.200.000đ

Lượt xem: 2081

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 2MP

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 2MP

1.025.000đ

2.050.000đ

Lượt xem: 2212

50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP

535.000đ

1.070.000đ

Lượt xem: 2274

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2MP

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2MP

1.115.000đ

2.230.000đ

Lượt xem: 2267

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2MP

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2MP

1.080.000đ

2.160.000đ

Lượt xem: 2197

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 2MP

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 2MP

750.000đ

1.500.000đ

Lượt xem: 2255

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 2MP

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 2MP

585.000đ

1.170.000đ

Lượt xem: 2253

0%
Camera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5(C) 2MP

Camera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5(C) 2MP

750.000đ

750.000đ

Lượt xem: 2163

50%
Camera 2MP HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C)

Camera 2MP HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C)

440.000đ

880.000đ

Lượt xem: 2312

0%
Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 2MP

Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 2MP

475.000đ

475.000đ

Lượt xem: 2068

50%
Camera HDTVI có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS
50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

740.000đ

1.480.000đ

Lượt xem: 3475

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

750.000đ

1.500.000đ

Lượt xem: 3374

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

625.000đ

1.250.000đ

Lượt xem: 3487

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

805.000đ

1.610.000đ

Lượt xem: 3652

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

625.000đ

1.250.000đ

Lượt xem: 3815

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL 5MP
50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL 5MP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT