Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng HIKVISION

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W

2.574.000 đ

2.574.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W

Mã sp: DS-1LN6-UE-W

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU

3.135.000 đ

3.135.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU

Mã sp: DS-1LN6-UU

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6U-G

2.343.000 đ

2.343.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6U-G

Mã sp: DS-1LN6U-G

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5EU-SC0

2.112.000 đ

2.112.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5EU-SC0

Mã sp: DS-1LN5EU-SC0

0%
Cáp mạng chuyên dụng  CAT5 Hikvision DS-1LN5E-E/E

1.896.000 đ

1.896.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5E-E/E

Mã sp: DS-1LN5E-E/E

0%
Cáp mạng chuyên dụng  CAT5 Hikvision DS-1LN5E-S

2.370.000 đ

2.370.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5E-S

Mã sp: DS-1LN5E-S

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0524-E(B)

Liên Hệ

Liên Hệ

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0524-E(B)

Mã sp: DS-3E0524-E(B)

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0516-E(B)

1.350.000 đ

2.700.000 đ

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0516-E(B)

Mã sp: DS-3E0516-E(B)

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0508-E(B)

640.000 đ

1.280.000 đ

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0508-E(B)

Mã sp: DS-3E0508-E(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)

4.050.000 đ

8.100.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)

Mã sp: DS-3E0326P-E/M(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E(B)

4.720.000 đ

9.440.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E(B)

Mã sp: DS-3E0326P-E(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B)

3.375.000 đ

6.750.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B)

Mã sp: DS-3E0318P-E/M(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E(B)

3.880.000 đ

7.760.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E(B)

Mã sp: DS-3E0318P-E(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E(C)

1.140.000 đ

2.280.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E(C)

Mã sp: DS-3E0109P-E(C)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)

875.000 đ

1.750.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)

Mã sp: DS-3E0109P-E/M(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E(B)

675.000 đ

1.350.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E(B)

Mã sp: DS-3E0105P-E(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

505.000 đ

1.010.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

Mã sp: DS-3E0105P-E/M(B)

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0310P-E/M

895.000 đ

1.790.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0310P-E/M

Mã sp: DS-3E0310P-E/M

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M

515.000 đ

1.030.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M

Mã sp: DS-3E0106P-E/M

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1524-EI

2.210.000 đ

4.420.000 đ

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1524-EI

Mã sp: DS-3E1524-EI

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1516-EI

1.500.000 đ

3.000.000 đ

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1516-EI

Mã sp: DS-3E1516-EI

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1508-EI

785.000 đ

1.570.000 đ

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1508-EI

Mã sp: DS-3E1508-EI

50%
Switch Smart PoE HIKVISION DS-3E1326P-EI

4.990.000 đ

9.980.000 đ

Switch Smart PoE HIKVISION DS-3E1326P-EI

Mã sp: DS-3E1326P-EI

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E1318P-EI

3.925.000 đ

7.850.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E1318P-EI

Mã sp: DS-3E1318P-EI

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E1309P-EI

1.140.000 đ

2.280.000 đ

Switch PoE HIKVISION DS-3E1309P-EI

Mã sp: DS-3E1309P-EI

50%
Switch Smart PoEHIKVISION DS-3E1105P-EI

675.000 đ

1.350.000 đ

Switch Smart PoEHIKVISION DS-3E1105P-EI

Mã sp: DS-3E1105P-EI

50%
Bộ thu phát sóng không dây cho thang máy HIKVISION DS-5WF200CT-2N

4.840.000 đ

9.680.000 đ

Bộ thu phát sóng không dây cho thang máy HIKVISION DS-5WF200CT-2N

Mã sp: DS-5WF200CT-2N

BÃO GIÁ TỐT