CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng HIKVISION

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W

2.574.000đ

2.574.000đ

Lượt xem: 2072

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU

3.135.000đ

3.135.000đ

Lượt xem: 1898

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6U-G

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6U-G

2.343.000đ

2.343.000đ

Lượt xem: 1821

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5EU-SC0

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5EU-SC0

2.112.000đ

2.112.000đ

Lượt xem: 2418

0%
Cáp mạng chuyên dụng  CAT5 Hikvision DS-1LN5E-E/E

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5E-E/E

1.896.000đ

1.896.000đ

Lượt xem: 2009

0%
Cáp mạng chuyên dụng  CAT5 Hikvision DS-1LN5E-S

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5E-S

2.370.000đ

2.370.000đ

Lượt xem: 1749

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0524-E(B)

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0524-E(B)

1.750.000đ

3.500.000đ

Lượt xem: 1742

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0516-E(B)

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0516-E(B)

1.275.000đ

2.550.000đ

Lượt xem: 3103

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0508-E(B)

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E0508-E(B)

585.000đ

1.170.000đ

Lượt xem: 1557

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)

4.050.000đ

8.100.000đ

Lượt xem: 1323

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0326P-E(B)

4.720.000đ

9.440.000đ

Lượt xem: 1303

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E/M(B)

3.375.000đ

6.750.000đ

Lượt xem: 1503

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0318P-E(B)

3.880.000đ

7.760.000đ

Lượt xem: 1812

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E(C)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E(C)

1.295.000đ

2.590.000đ

Lượt xem: 1951

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)

875.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 1828

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E(B)

730.000đ

1.460.000đ

Lượt xem: 1338

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

Switch PoE HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

505.000đ

1.010.000đ

Lượt xem: 1398

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0310P-E/M

Switch PoE HIKVISION DS-3E0310P-E/M

1.185.000đ

2.370.000đ

Lượt xem: 2028

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M

Switch PoE HIKVISION DS-3E0106P-E/M

585.000đ

1.170.000đ

Lượt xem: 1441

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1524-EI

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1524-EI

2.210.000đ

4.420.000đ

Lượt xem: 1574

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1516-EI

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1516-EI

1.500.000đ

3.000.000đ

Lượt xem: 1435

50%
Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1508-EI

Switch Gigabit HIKVISION DS-3E1508-EI

785.000đ

1.570.000đ

Lượt xem: 1397

50%
Switch Smart PoE HIKVISION DS-3E1326P-EI

Switch Smart PoE HIKVISION DS-3E1326P-EI

4.990.000đ

9.980.000đ

Lượt xem: 1415

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E1318P-EI

Switch PoE HIKVISION DS-3E1318P-EI

3.925.000đ

7.850.000đ

Lượt xem: 1808

50%
Switch PoE HIKVISION DS-3E1309P-EI

Switch PoE HIKVISION DS-3E1309P-EI

1.305.000đ

2.610.000đ

Lượt xem: 1402

50%
Switch Smart PoEHIKVISION DS-3E1105P-EI

Switch Smart PoEHIKVISION DS-3E1105P-EI

735.000đ

1.470.000đ

Lượt xem: 1502

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT