CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera IP KBVISION

50%
Camera IP Speeddome KBVISION KX-C2006CPN-M

Camera IP Speeddome KBVISION KX-C2006CPN-M

4.120.000đ

8.240.000đ

Lượt xem: 2642

50%
Bàn điều khiển camera IP SpeedDome KBVISION KX-C100NK

Bàn điều khiển camera IP SpeedDome KBVISION KX-C100NK

5.350.000đ

10.700.000đ

Lượt xem: 3073

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D4308PN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D4308PN

20.500.000đ

41.000.000đ

Lượt xem: 3618

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2408IRSN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2408IRSN

44.000.000đ

88.000.000đ

Lượt xem: 3574

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2338IRSN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2338IRSN

35.700.000đ

71.400.000đ

Lượt xem: 4159

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2308PN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2308PN

15.900.000đ

31.800.000đ

Lượt xem: 3638

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2008PN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2008PN

10.590.000đ

21.180.000đ

Lượt xem: 3506

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2008ePN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2008ePN

8.450.000đ

16.900.000đ

Lượt xem: 4112

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007ePN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007ePN

9.190.000đ

18.380.000đ

Lượt xem: 3674

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2007PN

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2007PN

6.590.000đ

13.180.000đ

Lượt xem: 4156

0%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007IRPN2

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007IRPN2

4.290.000đ

4.290.000đ

Lượt xem: 3152

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007sPN2

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007sPN2

3.980.000đ

7.960.000đ

Lượt xem: 3475

50%
Camera IP KBVISION KX-D4002iAN

Camera IP KBVISION KX-D4002iAN

2.990.000đ

5.980.000đ

Lượt xem: 3872

50%
Camera IP KBVISION KX-C4012AN3

Camera IP KBVISION KX-C4012AN3

1.800.000đ

3.600.000đ

Lượt xem: 3952

50%
Camera IP KBVISION KX-C4012SN3

Camera IP KBVISION KX-C4012SN3

1.650.000đ

3.300.000đ

Lượt xem: 3134

50%
Camera IP KBVISION KX-C4011SN3

Camera IP KBVISION KX-C4011SN3

1.650.000đ

3.300.000đ

Lượt xem: 3594

50%
Camera IP KBVISION KX-A4112N2

Camera IP KBVISION KX-A4112N2

1.320.000đ

2.640.000đ

Lượt xem: 3007

50%
Camera IP KBVISION KX-A4111N2

Camera IP KBVISION KX-A4111N2

1.320.000đ

2.640.000đ

Lượt xem: 2805

50%
Camera IP KBVISION KX-A3112N2

Camera IP KBVISION KX-A3112N2

1.050.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 2648

50%
Camera IP KBVISION KX-A3111N2

Camera IP KBVISION KX-A3111N2

1.050.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 3103

50%
Camera IP KBVISION KX-2002MN

Camera IP KBVISION KX-2002MN

3.090.000đ

6.180.000đ

Lượt xem: 3440

50%
Camera IP KBVISION KX-D2005N2

Camera IP KBVISION KX-D2005N2

3.390.000đ

6.780.000đ

Lượt xem: 3119

50%
Camera IP KBVISION KX-D2004iAN

Camera IP KBVISION KX-D2004iAN

2.690.000đ

5.380.000đ

Lượt xem: 3514

50%
Camera IP KBVISION KX-2003iAN

Camera IP KBVISION KX-2003iAN

2.590.000đ

5.180.000đ

Lượt xem: 3452

50%
Camera IP KBVISION KX-C2003N2

Camera IP KBVISION KX-C2003N2

1.750.000đ

3.500.000đ

Lượt xem: 2865

46%
Camera IP KBVISION KX-C2012AN3

Camera IP KBVISION KX-C2012AN3

1.320.000đ

2.460.000đ

Lượt xem: 3021

50%
Camera IP KBVISION KX-C2012SN3

Camera IP KBVISION KX-C2012SN3

1.295.000đ

2.590.000đ

Lượt xem: 3797

50%
Camera IP KBVISION KX-C2011SN3

Camera IP KBVISION KX-C2011SN3

1.295.000đ

2.590.000đ

Lượt xem: 3107

50%
Camera IP KBVISION KX-A2012TN3

Camera IP KBVISION KX-A2012TN3

990.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 3506

50%
Camera IP KBVISION KX-A2011TN3

Camera IP KBVISION KX-A2011TN3

990.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 4262

50%
Camera IP KBVISION KX-A2112N2

Camera IP KBVISION KX-A2112N2

930.000đ

1.860.000đ

Lượt xem: 2955

50%
Camera IP KBVISION KX-A2111N2

Camera IP KBVISION KX-A2111N2

930.000đ

1.860.000đ

Lượt xem: 3931

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT