Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP KBVISION

50%
Camera IP Speeddome KBVISION KX-C2006CPN-M

4.120.000 đ

8.240.000 đ

Camera IP Speeddome KBVISION KX-C2006CPN-M

Mã sp: KX-C2006CPN-M

50%
Bàn điều khiển camera IP SpeedDome KBVISION KX-C100NK

5.350.000 đ

10.700.000 đ

Bàn điều khiển camera IP SpeedDome KBVISION KX-C100NK

Mã sp: KX-C100NK

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D4308PN

20.500.000 đ

41.000.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D4308PN

Mã sp: KX-D4308PN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2408IRSN

44.000.000 đ

88.000.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2408IRSN

Mã sp: KX-E2408IRSN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2338IRSN

35.700.000 đ

71.400.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-E2338IRSN

Mã sp: KX-E2338IRSN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2308PN

15.900.000 đ

31.800.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2308PN

Mã sp: KX-D2308PN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2008PN

10.590.000 đ

21.180.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2008PN

Mã sp: KX-D2008PN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2008ePN

8.450.000 đ

16.900.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2008ePN

Mã sp: KX-C2008ePN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007ePN

9.190.000 đ

18.380.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007ePN

Mã sp: KX-C2007ePN

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2007PN

6.590.000 đ

13.180.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-D2007PN

Mã sp: KX-D2007PN

0%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007IRPN2

4.290.000 đ

4.290.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007IRPN2

Mã sp: KX-C2007IRPN2

50%
Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007sPN2

3.980.000 đ

7.960.000 đ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-C2007sPN2

Mã sp: KX-C2007sPN2

50%
Camera IP KBVISION KX-D4002iAN

2.990.000 đ

5.980.000 đ

Camera IP KBVISION KX-D4002iAN

Mã sp: KX-D4002iAN

50%
Camera IP KBVISION KX-C4012AN3

1.800.000 đ

3.600.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C4012AN3

Mã sp: KX-C4012AN3

50%
Camera IP KBVISION KX-C4012SN3

1.650.000 đ

3.300.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C4012SN3

Mã sp: KX-C4012SN3

50%
Camera IP KBVISION KX-C4011SN3

1.650.000 đ

3.300.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C4011SN3

Mã sp: KX-C4011SN3

50%
Camera IP KBVISION KX-A4112N2

1.320.000 đ

2.640.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A4112N2

Mã sp: KX-A4112N2

50%
Camera IP KBVISION KX-A4111N2

1.320.000 đ

2.640.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A4111N2

Mã sp: KX-A4111N2

50%
Camera IP KBVISION KX-A3112N2

1.050.000 đ

2.100.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A3112N2

Mã sp: KX-A3112N2

50%
Camera IP KBVISION KX-A3111N2

1.050.000 đ

2.100.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A3111N2

Mã sp: KX-A3111N2

50%
Camera IP KBVISION KX-2002MN

3.090.000 đ

6.180.000 đ

Camera IP KBVISION KX-2002MN

Mã sp: KX-2002MN

50%
Camera IP KBVISION KX-D2005N2

3.390.000 đ

6.780.000 đ

Camera IP KBVISION KX-D2005N2

Mã sp: KX-D2005N2

50%
Camera IP KBVISION KX-D2004iAN

2.690.000 đ

5.380.000 đ

Camera IP KBVISION KX-D2004iAN

Mã sp: KX-D2004iAN

50%
Camera IP KBVISION KX-2003iAN

2.590.000 đ

5.180.000 đ

Camera IP KBVISION KX-2003iAN

Mã sp: KX-2003iAN

50%
Camera IP KBVISION KX-C2003N2

1.750.000 đ

3.500.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C2003N2

Mã sp: KX-C2003N2

46%
Camera IP KBVISION KX-C2012AN3

1.320.000 đ

2.460.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C2012AN3

Mã sp: KX-C2012AN3

50%
Camera IP KBVISION KX-C2012SN3

1.295.000 đ

2.590.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C2012SN3

Mã sp: KX-C2012SN3

50%
Camera IP KBVISION KX-C2011SN3

1.295.000 đ

2.590.000 đ

Camera IP KBVISION KX-C2011SN3

Mã sp: KX-C2011SN3

50%
Camera IP KBVISION KX-A2012TN3

990.000 đ

1.980.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A2012TN3

Mã sp: KX-A2012TN3

50%
Camera IP KBVISION KX-A2011TN3

990.000 đ

1.980.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A2011TN3

Mã sp: KX-A2011TN3

50%
Camera IP KBVISION KX-A2112N2

930.000 đ

1.860.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A2112N2

Mã sp: KX-A2112N2

50%
Camera IP KBVISION KX-A2111N2

930.000 đ

1.860.000 đ

Camera IP KBVISION KX-A2111N2

Mã sp: KX-A2111N2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT