Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ đàm Kenwood

40%
Máy bộ đàm Kenwood TKP 701

1.050.000 đ

1.750.000 đ

Máy bộ đàm Kenwood TKP 701

Mã sp: TKP 701

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000

1.050.000 đ

1.750.000 đ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000

Mã sp: TK-2000/TK-3000

40%
Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100

1.050.000 đ

1.750.000 đ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100

Mã sp: TK-U100

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK-720

910.000 đ

1.517.000 đ

Máy bộ đàm Kenwood TK-720

Mã sp: TK-720

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK-3290

770.000 đ

1.283.500 đ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3290

Mã sp: TK-3290

40%
Máy bộ đàm KENWOOD TK 307

840.000 đ

1.400.000 đ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 307

Mã sp: TK 307

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK 3369

910.000 đ

1.517.000 đ

Máy bộ đàm Kenwood TK 3369

Mã sp: TK 3369

40%
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3380

1.330.000 đ

2.217.000 đ

Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3380

Mã sp: TK 3380

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK 6600

770.000 đ

1.284.000 đ

Máy bộ đàm Kenwood TK 6600

Mã sp: TK 6600

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT