CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ đàm Kenwood

40%
Máy bộ đàm Kenwood TKP 701

Máy bộ đàm Kenwood TKP 701

1.050.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 604

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000

Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000

1.050.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 537

40%
Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100

Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100

1.050.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 566

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK-720

Máy bộ đàm Kenwood TK-720

910.000đ

1.517.000đ

Lượt xem: 609

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK-3290

Máy bộ đàm Kenwood TK-3290

770.000đ

1.283.500đ

Lượt xem: 527

40%
Máy bộ đàm KENWOOD TK 307

Máy bộ đàm KENWOOD TK 307

840.000đ

1.400.000đ

Lượt xem: 510

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK 3369

Máy bộ đàm Kenwood TK 3369

910.000đ

1.517.000đ

Lượt xem: 534

20%
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3380

Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3380

1.470.000đ

1.837.500đ

Lượt xem: 499

40%
Máy bộ đàm Kenwood TK 6600

Máy bộ đàm Kenwood TK 6600

770.000đ

1.284.000đ

Lượt xem: 634

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT