CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Kiểm soát cửa SOYAL

0%
Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331H

Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331H

2.580.000đ

2.580.000đ

Lượt xem: 270

0%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725H

2.450.000đ

2.450.000đ

Lượt xem: 688

20%
Bộ phân tầng thang máy SOYAL AR-401-IO-0016R

Bộ phân tầng thang máy SOYAL AR-401-IO-0016R

3.588.000đ

4.485.000đ

Lượt xem: 404

0%
Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485 sang USB SOYAL AR-321-CM
0%
Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331EF

Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331EF

5.989.000đ

5.989.000đ

Lượt xem: 268

20%
Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E16

Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E16

7.855.000đ

9.818.750đ

Lượt xem: 260

20%
Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E18

Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E18

10.562.000đ

13.202.500đ

Lượt xem: 356

Đầu đọc thẻ mini SOYAL AR-101H

Đầu đọc thẻ mini SOYAL AR-101H

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 449

0%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725E

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725E

2.960.000đ

2.960.000đ

Lượt xem: 441

0%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-721H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-721H

1.980.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 310

0%
Đầu đọc lấy mã thẻ SOYAL AR-725R cổng USB

Đầu đọc lấy mã thẻ SOYAL AR-725R cổng USB

2.783.000đ

2.783.000đ

Lượt xem: 346

20%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-888H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-888H

2.614.000đ

3.267.500đ

Lượt xem: 862

20%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-723H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-723H

1.518.000đ

1.897.500đ

Lượt xem: 319

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT