Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ đàm Motorola

0%
Máy bộ đàm Motorola GP 588

590.000 đ

590.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 588

Mã sp: GP 588

20%
Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

1.785.000 đ

2.232.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

Mã sp: GP 9699 Plus

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 1300 Plus

1.330.000 đ

2.217.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 1300 Plus

Mã sp: GP 1300 Plus

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 328 Plus

700.000 đ

1.167.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 328 Plus

Mã sp: GP 328 Plus

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

1.050.000 đ

1.750.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

Mã sp: GP 368 PLUS

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 728

770.000 đ

1.283.500 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 728

Mã sp: GP 728

40%
Máy bộ đàm Motorola C990PLUS chống nước

1.750.000 đ

2.917.000 đ

Máy bộ đàm Motorola C990PLUS chống nước

Mã sp: C990PLUS chống nước

40%
Bộ đàm MOTOROLA CP 689 PLUS

1.750.000 đ

2.917.000 đ

Bộ đàm MOTOROLA CP 689 PLUS

Mã sp: CP 689 PLUS

40%
Máy bộ đàm Motorola XIR P9900

1.050.000 đ

1.750.000 đ

Máy bộ đàm Motorola XIR P9900

Mã sp: XIR P9900

40%
Máy bộ đàm Motorola CP 1890

1.470.000 đ

2.450.000 đ

Máy bộ đàm Motorola CP 1890

Mã sp: CP 1890

40%
Máy Bộ Đàm Motorola GP 688

672.000 đ

1.120.000 đ

Máy Bộ Đàm Motorola GP 688

Mã sp: GP 688

40%
Máy bộ đàm Motorola CP 9900

910.000 đ

1.517.000 đ

Máy bộ đàm Motorola CP 9900

Mã sp: CP 9900

40%
Máy bộ đàm Motorola XiR P3288

770.000 đ

1.284.000 đ

Máy bộ đàm Motorola XiR P3288

Mã sp: Máy bộ đàm Motorola XiR P3288

40%
Máy bộ đàm MOTOROLA CP 3299i Cổng sạc USB

672.000 đ

1.120.000 đ

Máy bộ đàm MOTOROLA CP 3299i Cổng sạc USB

Mã sp: CP 3299i

40%
Máy bộ đàm Motorola CP 7800

854.000 đ

1.424.000 đ

Máy bộ đàm Motorola CP 7800

Mã sp: CP 7800

50%
Máy bộ đàm Motorola GP 6900

630.000 đ

1.260.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 6900

Mã sp: GP 6900

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT