CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ đàm Motorola

0%
Máy bộ đàm Motorola GP 588

Máy bộ đàm Motorola GP 588

590.000đ

590.000đ

Lượt xem: 221

20%
Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

1.785.000đ

2.232.000đ

Lượt xem: 208

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 1300 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 1300 Plus

1.330.000đ

2.217.000đ

Lượt xem: 712

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 328 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 328 Plus

700.000đ

1.167.000đ

Lượt xem: 608

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

1.050.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 639

40%
Máy bộ đàm Motorola GP 728

Máy bộ đàm Motorola GP 728

770.000đ

1.283.500đ

Lượt xem: 744

40%
Máy bộ đàm Motorola C990PLUS chống nước

Máy bộ đàm Motorola C990PLUS chống nước

1.750.000đ

2.917.000đ

Lượt xem: 732

40%
Bộ đàm MOTOROLA CP 689 PLUS

Bộ đàm MOTOROLA CP 689 PLUS

1.750.000đ

2.917.000đ

Lượt xem: 827

40%
Máy bộ đàm Motorola XIR P9900

Máy bộ đàm Motorola XIR P9900

1.050.000đ

1.750.000đ

Lượt xem: 659

40%
Máy bộ đàm Motorola CP 1890

Máy bộ đàm Motorola CP 1890

1.470.000đ

2.450.000đ

Lượt xem: 757

40%
Máy Bộ Đàm Motorola GP 688

Máy Bộ Đàm Motorola GP 688

672.000đ

1.120.000đ

Lượt xem: 726

40%
Máy bộ đàm Motorola CP 9900

Máy bộ đàm Motorola CP 9900

910.000đ

1.517.000đ

Lượt xem: 754

40%
Máy bộ đàm Motorola XiR P3288

Máy bộ đàm Motorola XiR P3288

770.000đ

1.284.000đ

Lượt xem: 787

40%
Máy bộ đàm MOTOROLA CP 3299i Cổng sạc USB

Máy bộ đàm MOTOROLA CP 3299i Cổng sạc USB

672.000đ

1.120.000đ

Lượt xem: 612

40%
Máy bộ đàm Motorola CP 7800

Máy bộ đàm Motorola CP 7800

854.000đ

1.424.000đ

Lượt xem: 670

50%
Máy bộ đàm Motorola GP 6900

Máy bộ đàm Motorola GP 6900

630.000đ

1.260.000đ

Lượt xem: 838

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT