CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng DRAYTEK

20%
Cân bằng tải 60 người dùng Draytek Vigor2912F

Cân bằng tải 60 người dùng Draytek Vigor2912F

1.309.000đ

1.637.000đ

Lượt xem: 912

20%
Switch Gigabit VigorSwitch G2100

Switch Gigabit VigorSwitch G2100

2.585.000đ

3.231.250đ

Lượt xem: 1462

40%
Cân bằng tải DrayTek Vigor3910

Cân bằng tải DrayTek Vigor3910

20.295.000đ

33.825.000đ

Lượt xem: 1751

10%
Cân bằng tải DrayTek Vigor2962

Cân bằng tải DrayTek Vigor2962

8.778.000đ

9.753.400đ

Lượt xem: 1635

20%
Cân bằng tải DrayTek Vigor3220

Cân bằng tải DrayTek Vigor3220

7.535.000đ

9.418.750đ

Lượt xem: 1733

30%
WiFi cân bằng tải DrayTek Vigor2927Fac

WiFi cân bằng tải DrayTek Vigor2927Fac

5.445.000đ

7.778.600đ

Lượt xem: 1745

20%
Cân bằng tải DrayTek Vigor2927

Cân bằng tải DrayTek Vigor2927

4.059.000đ

5.073.750đ

Lượt xem: 2232

40%
WiFi cân bằng tải DrayTek Vigor2915Fac

WiFi cân bằng tải DrayTek Vigor2915Fac

4.598.000đ

7.663.400đ

Lượt xem: 1719

30%
WiFi cân bằng tải DrayTek Vigor2915ac

WiFi cân bằng tải DrayTek Vigor2915ac

3.553.000đ

5.075.800đ

Lượt xem: 1775

40%
Cân bằng tải DrayTek Vigor2915

Cân bằng tải DrayTek Vigor2915

3.234.000đ

5.390.000đ

Lượt xem: 1661

30%
Wifi Access Point Draytek VigorAP 918R (Outdoor)

Wifi Access Point Draytek VigorAP 918R (Outdoor)

8.118.000đ

11.597.200đ

Lượt xem: 1690

30%
Wifi Access Point Draytek VigorAP 1000C

Wifi Access Point Draytek VigorAP 1000C

5.115.000đ

7.307.200đ

Lượt xem: 1589

20%
Switch L2+ Managed Gigabit PoE DrayTek Vigor P2280x

Switch L2+ Managed Gigabit PoE DrayTek Vigor P2280x

13.585.000đ

16.981.250đ

Lượt xem: 2774

20%
Switch PoE L2 Managed Gigabit DrayTek Vigor P2280

Switch PoE L2 Managed Gigabit DrayTek Vigor P2280

12.705.000đ

15.881.250đ

Lượt xem: 2679

20%
Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1280

Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1280

10.978.000đ

13.722.500đ

Lượt xem: 2749

30%
Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1092

Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1092

3.685.000đ

5.264.300đ

Lượt xem: 2492

20%
Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor G2280x

Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor G2280x

7.645.000đ

9.556.250đ

Lượt xem: 2591

10%
Switch DrayTek Vigor G2540x

Switch DrayTek Vigor G2540x

15.235.000đ

16.927.800đ

Lượt xem: 2422

10%
Switch DrayTek Vigor G1280

Switch DrayTek Vigor G1280

4.235.000đ

4.705.600đ

Lượt xem: 1804

20%
Switch DrayTek Vigor G1080

Switch DrayTek Vigor G1080

1.028.500đ

1.285.625đ

Lượt xem: 2749

20%
Router DrayTek Vigor2952

Router DrayTek Vigor2952

8.222.500đ

10.278.125đ

Lượt xem: 2330

20%
Load Balancing DrayTek Vigor2960

Load Balancing DrayTek Vigor2960

7.992.500đ

9.990.625đ

Lượt xem: 2396

40%
Router DrayTek Vigor2912Fn

Router DrayTek Vigor2912Fn

2.079.000đ

3.465.000đ

Lượt xem: 2002

40%
ROUTER DRAYTEK VIGOR2912

ROUTER DRAYTEK VIGOR2912

1.122.000đ

1.870.000đ

Lượt xem: 2652

30%
Wifi DRAYTEK Vigor AP912C

Wifi DRAYTEK Vigor AP912C

2.849.000đ

4.070.000đ

Lượt xem: 2885

30%
Wifi Draytek Vigor AP903

Wifi Draytek Vigor AP903

2.739.000đ

3.912.900đ

Lượt xem: 2792

20%
Router Wifi Draytek Vigor2925

Router Wifi Draytek Vigor2925

3.150.000đ

3.937.500đ

Lượt xem: 4467

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT