CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Máy lọc nước RO KAROFI

0%
LÕI SỐ 4 - MÀNG LỌC RO

LÕI SỐ 4 - MÀNG LỌC RO

642.000đ

642.000đ

Lượt xem: 1817

0%
TỦ KAROFI IQ CAO CẤP

TỦ KAROFI IQ CAO CẤP

910.000đ

910.000đ

Lượt xem: 2455

0%
MÁY BƠM MÁY LỌC NƯỚC

MÁY BƠM MÁY LỌC NƯỚC

695.000đ

695.000đ

Lượt xem: 2017

0%
LÕI LỌC SMAX DUO 2 (NEW) BẢO VỆ KÉP

LÕI LỌC SMAX DUO 2 (NEW) BẢO VỆ KÉP

140.000đ

140.000đ

Lượt xem: 2297

0%
ĐÈN UV DIỆT KHUẨN

ĐÈN UV DIỆT KHUẨN

910.000đ

910.000đ

Lượt xem: 2281

0%
LÕI 6/7/8 – LÕI ORP ALKALINE

LÕI 6/7/8 – LÕI ORP ALKALINE

375.000đ

375.000đ

Lượt xem: 2364

0%
LÕI 6/7/8 – LÕI NANOSILVER

LÕI 6/7/8 – LÕI NANOSILVER

428.000đ

428.000đ

Lượt xem: 1936

0%
LÕI 6/7/8 - LÕI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL)

LÕI 6/7/8 - LÕI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL)

268.000đ

268.000đ

Lượt xem: 1966

0%
LÕI 6/7/8 – LÕI HỒNG NGOẠI XA (FAR INFRARED)

LÕI 6/7/8 – LÕI HỒNG NGOẠI XA (FAR INFRARED)

320.000đ

320.000đ

Lượt xem: 2046

0%
BỘ LÕI CATION 2

BỘ LÕI CATION 2

375.000đ

375.000đ

Lượt xem: 2228

0%
BỘ LÕI CATION 1

BỘ LÕI CATION 1

320.000đ

320.000đ

Lượt xem: 2036

0%
LÕI SỐ 5 - GAC-T33

LÕI SỐ 5 - GAC-T33

214.000đ

214.000đ

Lượt xem: 1909

0%
LÕI LỌC TOURMALINE

LÕI LỌC TOURMALINE

420.000đ

420.000đ

Lượt xem: 2302

0%
MÀNG LỌC RO 100GPD HÀN QUỐC - LÕI SỐ 4

MÀNG LỌC RO 100GPD HÀN QUỐC - LÕI SỐ 4

845.000đ

845.000đ

Lượt xem: 1823

0%
LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - POST CARBON

LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - POST CARBON

85.000đ

85.000đ

Lượt xem: 2178

0%
LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - VI LỌC ĐA ĐIỂM

LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - VI LỌC ĐA ĐIỂM

95.000đ

95.000đ

Lượt xem: 2210

0%
LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ION EXCHANGE

LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ION EXCHANGE

128.000đ

128.000đ

Lượt xem: 1905

0%
LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ACTIVATED CARBON

LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ACTIVATED CARBON

140.000đ

140.000đ

Lượt xem: 2360

0%
LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - BẢO VỆ KÉP DUO PRO

LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - BẢO VỆ KÉP DUO PRO

180.000đ

180.000đ

Lượt xem: 1900

0%
LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - VI LỌC

LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - VI LỌC

95.000đ

95.000đ

Lượt xem: 2242

0%
MÀNG RO PURIFIM - USA

MÀNG RO PURIFIM - USA

870.000đ

870.000đ

Lượt xem: 2239

10%
Máy lọc nước RO 10 lõi KAROFI MEGATON M-I2210/UH

Máy lọc nước RO 10 lõi KAROFI MEGATON M-I2210/UH

9.441.000đ

10.490.000đ

Lượt xem: 1886

10%
Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI K-I238

Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI K-I238

7.461.000đ

8.290.000đ

Lượt xem: 2029

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI E9RO

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI E9RO

6.201.000đ

6.890.000đ

Lượt xem: 1858

10%
Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI ERO80

Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI ERO80

5.571.000đ

6.190.000đ

Lượt xem: 2064

10%
Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI SRO KSI80

Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI SRO KSI80

6.471.000đ

7.190.000đ

Lượt xem: 1827

10%
Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI N-e119/A N-e119/U N-e118
10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI N-E239

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI N-E239

5.391.000đ

5.990.000đ

Lượt xem: 2087

10%
Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI IRO 1.1 K8I-1 K9I-1A

Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI IRO 1.1 K8I-1 K9I-1A

6.831.000đ

7.590.000đ

Lượt xem: 2238

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI KSI90 PLUS/THETIS KSP90

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI KSI90 PLUS/THETIS KSP90

7.371.000đ

8.190.000đ

Lượt xem: 1932

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI K9IQ-2 PLUS/ THETIS K9IP-2

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI K9IQ-2 PLUS/ THETIS K9IP-2

9.135.000đ

10.150.000đ

Lượt xem: 1737

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT