CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Tổng đài điện thoại Panasonic

0%
Card 16 máy nhánh tổng đài Panasonic KX-NS5174

Card 16 máy nhánh tổng đài Panasonic KX-NS5174

2.860.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 515

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

1.190.000đ

1.190.000đ

Lượt xem: 1630

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

1.790.000đ

1.790.000đ

Lượt xem: 1397

0%
Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300
0%
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

8.260.000đ

8.260.000đ

Lượt xem: 1357

0%
Tổng đài Panasonic KX-NS300

Tổng đài Panasonic KX-NS300

8.870.000đ

8.870.000đ

Lượt xem: 1839

0%
Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

100.000đ

100.000đ

Lượt xem: 1283

0%
Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

1.100.000đ

1.100.000đ

Lượt xem: 1399

0%
Tổng đài Panasonic KX-TES824

Tổng đài Panasonic KX-TES824

4.690.000đ

4.690.000đ

Lượt xem: 1821

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT