Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Tổng đài điện thoại Panasonic

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

1.010.000 đ

1.010.000 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Mã sp: KX-T7730 /KX-AT7730

9%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

1.840.000 đ

2.044.400 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X

0%
Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

1.575.000 đ

1.575.000 đ

Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

Mã sp: KX-NS5173

5%
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

7.250.000 đ

7.631.600 đ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Mã sp: KX-NS320

0%
Tổng đài Panasonic KX-NS300

7.750.000 đ

7.750.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Mã sp: KX-NS300

Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

Liên Hệ

Liên Hệ

Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

Mã sp: Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

0%
Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

1.100.000 đ

1.100.000 đ

Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

Mã sp: KX-TE82493

0%
Card trả lời tự động cho tổng đài KX-TES824 KX-TE82491

2.090.000 đ

2.090.000 đ

Card trả lời tự động cho tổng đài KX-TES824 KX-TE82491

Mã sp: KX-TE82491

10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824

3.760.000 đ

4.177.800 đ

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Mã sp: KX-TES824

BÃO GIÁ TỐT