Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Tổng đài điện thoại Panasonic

0%
Card 16 máy nhánh tổng đài Panasonic KX-NS5174

2.860.000 đ

2.860.000 đ

Card 16 máy nhánh tổng đài Panasonic KX-NS5174

Mã sp: KX-NS5174

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

1.190.000 đ

1.190.000 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Mã sp: KX-T7730 /KX-AT7730

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

1.790.000 đ

1.790.000 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X

0%
Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

1.575.000 đ

1.575.000 đ

Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

Mã sp: KX-NS5173

0%
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

8.260.000 đ

8.260.000 đ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Mã sp: KX-NS320

0%
Tổng đài Panasonic KX-NS300

8.870.000 đ

8.870.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Mã sp: KX-NS300

0%
Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

100.000 đ

100.000 đ

Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

Mã sp: Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

0%
Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

1.100.000 đ

1.100.000 đ

Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

Mã sp: KX-TE82493

0%
Card trả lời tự động cho tổng đài KX-TES824 KX-TE82491

2.090.000 đ

2.090.000 đ

Card trả lời tự động cho tổng đài KX-TES824 KX-TE82491

Mã sp: KX-TE82491

0%
Tổng đài Panasonic KX-TES824

4.690.000 đ

4.690.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Mã sp: KX-TES824

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT