CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Tổng đài điện thoại GrandStream

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 414

20%
Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502

Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502

40.020.000đ

50.025.000đ

Lượt xem: 506

20%
Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

21.275.000đ

26.593.750đ

Lượt xem: 541

20%
Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

5.290.000đ

6.612.500đ

Lượt xem: 508

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 8 cổng Grandstream HT818

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 8 cổng Grandstream HT818

4.752.000đ

5.940.000đ

Lượt xem: 490

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 4 cổng Grandstream HT814

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 4 cổng Grandstream HT814

2.544.000đ

3.180.000đ

Lượt xem: 606

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 2 cổng Grandstream HT812

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 2 cổng Grandstream HT812

1.688.000đ

2.110.000đ

Lượt xem: 409

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT813

Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT813

1.812.000đ

2.265.000đ

Lượt xem: 551

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT503

Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT503

1.500.000đ

1.875.000đ

Lượt xem: 476

20%
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

66.700.000đ

83.375.000đ

Lượt xem: 431

20%
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

56.350.000đ

70.437.500đ

Lượt xem: 425

20%
Tổng đài IP backup tự động GRANDSTREAM HA100

Tổng đài IP backup tự động GRANDSTREAM HA100

17.900.000đ

22.375.000đ

Lượt xem: 507

0%
Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

38.500.000đ

38.500.000đ

Lượt xem: 334

Tổng đài IP Grandstream UCM6308

Tổng đài IP Grandstream UCM6308

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 372

20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6308A

Tổng đài IP Grandstream UCM6308A

39.480.000đ

49.350.000đ

Lượt xem: 502

Tổng đài IP Grandstream UCM6304

Tổng đài IP Grandstream UCM6304

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 421

20%
Tổng đài IP Grandtream UCM6304A

Tổng đài IP Grandtream UCM6304A

27.480.000đ

34.350.000đ

Lượt xem: 417

20%
Tổng đài IP Grandtream UCM6302

Tổng đài IP Grandtream UCM6302

16.560.000đ

20.700.000đ

Lượt xem: 523

20%
Tổng đài IP Grandtream UCM6302A

Tổng đài IP Grandtream UCM6302A

14.388.000đ

17.985.000đ

Lượt xem: 507

20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6301

Tổng đài IP Grandstream UCM6301

9.480.000đ

11.850.000đ

Lượt xem: 420

20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6300A

Tổng đài IP Grandstream UCM6300A

7.320.000đ

9.150.000đ

Lượt xem: 420

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT