Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Tổng đài điện thoại GrandStream

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504

Liên Hệ

Liên Hệ

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504

Mã sp: GXW4504

20%
Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502

40.020.000 đ

50.025.000 đ

Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502

Mã sp: GXW4502

20%
Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

21.275.000 đ

26.593.750 đ

Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

Mã sp: GXW4501

20%
Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

5.290.000 đ

6.612.500 đ

Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

Mã sp: TA410

20%
Gateway kết nối 8 đường bưu điện FXO Grandstream GXW4108

7.590.000 đ

9.487.500 đ

Gateway kết nối 8 đường bưu điện FXO Grandstream GXW4108

Mã sp: GXW4108

20%
Gateway kết nối 4 đường bưu điện FXO Grandstream GXW4104

5.175.000 đ

6.468.750 đ

Gateway kết nối 4 đường bưu điện FXO Grandstream GXW4104

Mã sp: GXW4104

20%
Gateway chuyển đổi 48 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4248

28.175.000 đ

35.218.750 đ

Gateway chuyển đổi 48 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4248

Mã sp: GXW4248

20%
Gateway chuyển đổi 32 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4232

21.160.000 đ

26.450.000 đ

Gateway chuyển đổi 32 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4232

Mã sp: GXW4232

20%
Gateway chuyển đổi 24 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4224

17.520.000 đ

21.900.000 đ

Gateway chuyển đổi 24 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4224

Mã sp: GXW4224

20%
Gateway chuyển đổi 16 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4216

11.385.000 đ

14.231.250 đ

Gateway chuyển đổi 16 cổng máy lẻ analog Grandstream GXW4216

Mã sp: GXW4216

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 8 cổng Grandstream HT818

4.752.000 đ

5.940.000 đ

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 8 cổng Grandstream HT818

Mã sp: HT818

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 4 cổng Grandstream HT814

2.544.000 đ

3.180.000 đ

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 4 cổng Grandstream HT814

Mã sp: HT814

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 2 cổng Grandstream HT812

1.688.000 đ

2.110.000 đ

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 2 cổng Grandstream HT812

Mã sp: HT812

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT813

1.812.000 đ

2.265.000 đ

Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT813

Mã sp: HT813

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT503

1.500.000 đ

1.875.000 đ

Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT503

Mã sp: HT503

20%
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

66.700.000 đ

83.375.000 đ

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

Mã sp: CXE2000

20%
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

56.350.000 đ

70.437.500 đ

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

Mã sp: CXR2047

20%
Tổng đài IP backup tự động GRANDSTREAM HA100

17.900.000 đ

22.375.000 đ

Tổng đài IP backup tự động GRANDSTREAM HA100

Mã sp: HA100

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Liên Hệ

Liên Hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Mã sp: UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6308

Liên Hệ

Liên Hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6308

Mã sp: UCM6308

20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6308A

39.480.000 đ

49.350.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6308A

Mã sp: UCM6308A

Tổng đài IP Grandstream UCM6304

Liên Hệ

Liên Hệ

Tổng đài IP Grandstream UCM6304

Mã sp: UCM6304

20%
Tổng đài IP Grandtream UCM6304A

27.480.000 đ

34.350.000 đ

Tổng đài IP Grandtream UCM6304A

Mã sp: UCM6304A

20%
Tổng đài IP Grandtream UCM6302

16.560.000 đ

20.700.000 đ

Tổng đài IP Grandtream UCM6302

Mã sp: UCM6302

20%
Tổng đài IP Grandtream UCM6302A

14.388.000 đ

17.985.000 đ

Tổng đài IP Grandtream UCM6302A

Mã sp: UCM6302A

20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6301

9.480.000 đ

11.850.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6301

Mã sp: UCM6301

20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6300A

7.320.000 đ

9.150.000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6300A

Mã sp: UCM6300A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT