CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình Analog HILOOK

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

6.070.000đ

12.140.000đ

Lượt xem: 731

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)

2.570.000đ

5.140.000đ

Lượt xem: 726

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)

1.645.000đ

3.290.000đ

Lượt xem: 749

50%
Đầu ghi hình 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

Đầu ghi hình 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

6.605.000đ

13.210.000đ

Lượt xem: 619

50%
Đầu ghi hình 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

Đầu ghi hình 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

6.250.000đ

12.500.000đ

Lượt xem: 782

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)

4.285.000đ

8.570.000đ

Lượt xem: 825

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)

2.855.000đ

5.710.000đ

Lượt xem: 680

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)

2.605.000đ

5.210.000đ

Lượt xem: 728

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)

1.785.000đ

3.570.000đ

Lượt xem: 777

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)

1.125.000đ

2.250.000đ

Lượt xem: 709

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)

1.685.000đ

3.370.000đ

Lượt xem: 735

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)

1.045.000đ

2.090.000đ

Lượt xem: 717

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

820.000đ

1.640.000đ

Lượt xem: 710

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT