Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Analog HILOOK

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

6.070.000 đ

12.140.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

Mã sp: DVR-216U-K2(S)

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)

2.570.000 đ

5.140.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)

Mã sp: DVR-208U-K1(S)

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)

1.645.000 đ

3.290.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)

Mã sp: DVR-204U-K1(S)

50%
Đầu ghi hình 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

6.605.000 đ

13.210.000 đ

Đầu ghi hình 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

Mã sp: DVR-232Q-K2

50%
Đầu ghi hình 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

6.250.000 đ

12.500.000 đ

Đầu ghi hình 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

Mã sp: DVR-224Q-K2

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)

4.285.000 đ

8.570.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)

Mã sp: DVR-216Q-K2(S)

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)

2.855.000 đ

5.710.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)

Mã sp: DVR-216Q-K1(S)

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)

2.605.000 đ

5.210.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)

Mã sp: DVR-208Q-K2(S)

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)

1.785.000 đ

3.570.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)

Mã sp: DVR-208Q-K1(S)

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)

1.125.000 đ

2.250.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)

Mã sp: DVR-204Q-K1(S)

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)

1.685.000 đ

3.370.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)

Mã sp: DVR-216G-K1(S)

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)

1.045.000 đ

2.090.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)

Mã sp: DVR-208G-F1(S)

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

820.000 đ

1.640.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

Mã sp: DVR-204G-F1(S)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT