CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình Analog HILOOK

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

6.070.000đ

12.140.000đ

Lượt xem: 609

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)

2.570.000đ

5.140.000đ

Lượt xem: 626

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)

1.645.000đ

3.290.000đ

Lượt xem: 631

50%
Đầu ghi hình 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

Đầu ghi hình 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

6.605.000đ

13.210.000đ

Lượt xem: 526

50%
Đầu ghi hình 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

Đầu ghi hình 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

6.250.000đ

12.500.000đ

Lượt xem: 658

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)

4.285.000đ

8.570.000đ

Lượt xem: 702

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)

2.855.000đ

5.710.000đ

Lượt xem: 582

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)

2.605.000đ

5.210.000đ

Lượt xem: 607

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)

1.785.000đ

3.570.000đ

Lượt xem: 666

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)

1.125.000đ

2.250.000đ

Lượt xem: 621

50%
Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)

1.685.000đ

3.370.000đ

Lượt xem: 645

50%
Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)

Đầu ghi hình 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)

1.045.000đ

2.090.000đ

Lượt xem: 631

50%
Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

Đầu ghi hình 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

820.000đ

1.640.000đ

Lượt xem: 590

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT