Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng DAHUA

50%
Switch ePoE DAHUA DH-PFL2106-4ET-96

2.200.000 đ

4.400.000 đ

Switch ePoE DAHUA DH-PFL2106-4ET-96

Mã sp: DH-PFL2106-4ET-96

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS4026-24P-370

10.600.000 đ

21.200.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS4026-24P-370

Mã sp: DH-PFS4026-24P-370

50%
Switch PoE Dahua DH-PFS4226-24ET-240

5.420.000 đ

10.840.000 đ

Switch PoE Dahua DH-PFS4226-24ET-240

Mã sp: DH-PFS4226-24ET-240

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS4018-16P-250

7.910.000 đ

15.820.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS4018-16P-250

Mã sp: DH-PFS4018-16P-250

50%
Switch PoE Dahua DH-PFS4218-16ET-190

4.350.000 đ

8.700.000 đ

Switch PoE Dahua DH-PFS4218-16ET-190

Mã sp: DH-PFS4218-16ET-190

50%
Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS4210-8GT-DP

7.950.000 đ

15.900.000 đ

Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS4210-8GT-DP

Mã sp: DH-PFS4210-8GT-DP

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3110-8ET-96

1.630.000 đ

3.290.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3110-8ET-96

Mã sp: DH-PFS3110-8ET-96

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-96

1.331.000 đ

2.662.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-96

Mã sp: DH-PFS3009-8ET-96

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3010-8ET-65

1.034.000 đ

2.068.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3010-8ET-65

Mã sp: DH-PFS3010-8ET-65

Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-65

Liên Hệ

Liên Hệ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-65

Mã sp: DH-PFS3009-8ET-65

50%
Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS3106-4ET-60

1.550.000 đ

3.100.000 đ

Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS3106-4ET-60

Mã sp: DH-PFS3106-4ET-60

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4P-58

803.000 đ

1.606.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4P-58

Mã sp: DH-PFS3005-4P-58

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3006-4ET-36

752.000 đ

1.504.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3006-4ET-36

Mã sp: DH-PFS3006-4ET-36

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4ET-36

803.000 đ

1.606.000 đ

Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4ET-36

Mã sp: DH-PFS3005-4ET-36

50%
Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3008-8GT-L

425.000 đ

850.000 đ

Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3008-8GT-L

Mã sp: DH-PFS3008-8GT-L

50%
Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3005-5GT-L

290.000 đ

580.000 đ

Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3005-5GT-L

Mã sp: DH-PFS3005-5GT-L

50%
Switch DAHUA DH-PFS3008-8ET-L

170.000 đ

340.000 đ

Switch DAHUA DH-PFS3008-8ET-L

Mã sp: DH-PFS3008-8ET-L

50%
Switch DAHUA DH-PFS3005-5ET-L

130.000 đ

260.000 đ

Switch DAHUA DH-PFS3005-5ET-L

Mã sp: DH-PFS3005-5ET-L

50%
Switch Gigabit DAHUA PFS3024-24GT

1.969.000 đ

3.938.000 đ

Switch Gigabit DAHUA PFS3024-24GT

Mã sp: PFS3024-24GT

50%
Switch Gigabit DAHUA PFS3016-16GT

1.452.000 đ

2.904.000 đ

Switch Gigabit DAHUA PFS3016-16GT

Mã sp: PFS3016-16GT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT