CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng DAHUA

50%
Switch ePoE DAHUA DH-PFL2106-4ET-96

Switch ePoE DAHUA DH-PFL2106-4ET-96

2.200.000đ

4.400.000đ

Lượt xem: 1070

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS4026-24P-370

Switch PoE DAHUA DH-PFS4026-24P-370

10.600.000đ

21.200.000đ

Lượt xem: 973

50%
Switch PoE Dahua DH-PFS4226-24ET-240

Switch PoE Dahua DH-PFS4226-24ET-240

5.420.000đ

10.840.000đ

Lượt xem: 901

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS4018-16P-250

Switch PoE DAHUA DH-PFS4018-16P-250

7.910.000đ

15.820.000đ

Lượt xem: 951

50%
Switch PoE Dahua DH-PFS4218-16ET-190

Switch PoE Dahua DH-PFS4218-16ET-190

4.350.000đ

8.700.000đ

Lượt xem: 960

50%
Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS4210-8GT-DP

Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS4210-8GT-DP

7.950.000đ

15.900.000đ

Lượt xem: 897

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3110-8ET-96

Switch PoE DAHUA DH-PFS3110-8ET-96

1.630.000đ

3.290.000đ

Lượt xem: 849

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-96

Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-96

1.331.000đ

2.662.000đ

Lượt xem: 814

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3010-8ET-65

Switch PoE DAHUA DH-PFS3010-8ET-65

1.034.000đ

2.068.000đ

Lượt xem: 1014

Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-65

Switch PoE DAHUA DH-PFS3009-8ET-65

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 777

50%
Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS3106-4ET-60

Switch PoE Gigabit DAHUA DH-PFS3106-4ET-60

1.550.000đ

3.100.000đ

Lượt xem: 822

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4P-58

Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4P-58

803.000đ

1.606.000đ

Lượt xem: 999

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3006-4ET-36

Switch PoE DAHUA DH-PFS3006-4ET-36

752.000đ

1.504.000đ

Lượt xem: 906

50%
Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4ET-36

Switch PoE DAHUA DH-PFS3005-4ET-36

803.000đ

1.606.000đ

Lượt xem: 906

50%
Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3008-8GT-L

Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3008-8GT-L

425.000đ

850.000đ

Lượt xem: 923

50%
Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3005-5GT-L

Switch Gigabit DAHUA DH-PFS3005-5GT-L

290.000đ

580.000đ

Lượt xem: 754

50%
Switch DAHUA DH-PFS3008-8ET-L

Switch DAHUA DH-PFS3008-8ET-L

170.000đ

340.000đ

Lượt xem: 887

50%
Switch DAHUA DH-PFS3005-5ET-L

Switch DAHUA DH-PFS3005-5ET-L

130.000đ

260.000đ

Lượt xem: 878

50%
Switch Gigabit DAHUA PFS3024-24GT

Switch Gigabit DAHUA PFS3024-24GT

1.969.000đ

3.938.000đ

Lượt xem: 948

50%
Switch Gigabit DAHUA PFS3016-16GT

Switch Gigabit DAHUA PFS3016-16GT

1.452.000đ

2.904.000đ

Lượt xem: 844

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT