Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Quạt điều hòa SUMIKA

50%
Quạt điều hoà không khí Sumika A650A

3.250.000 đ

6.500.000 đ

Quạt điều hoà không khí Sumika A650A

Mã sp: A650A

50%
Quạt điều hoà không khí Sumika A650

2.850.000 đ

5.700.000 đ

Quạt điều hoà không khí Sumika A650

Mã sp: A650

30%
Quạt điều hòa không khí Sumika K750

3.968.000 đ

5.668.600 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika K750

Mã sp: K750

50%
Quạt điều hòa không khí Sumika A550A

2.750.000 đ

5.500.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A550A

Mã sp: A550A

50%
Quạt điều hòa không khí Sumika A550

2.550.000 đ

5.100.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A550

Mã sp: A550

40%
Quạt điều hoà không khí Sumika A600M

3.720.000 đ

6.200.000 đ

Quạt điều hoà không khí Sumika A600M

Mã sp: A600M

40%
Quạt điều hòa không khí Sumika A500A

3.480.000 đ

5.800.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A500A

Mã sp: A500A

40%
 Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55A

2.650.000 đ

4.417.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55A

Mã sp: SKM55A

50%
Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55

2.920.000 đ

5.840.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55

Mã sp: SKM55

40%
Quạt điều hòa không khí Sumika A500

3.300.000 đ

5.500.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A500

Mã sp: A500

40%
Quạt điều hòa không khí Sumika A600

3.900.000 đ

6.500.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A600

Mã sp: A600

BÃO GIÁ TỐT