Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Quạt điều hòa SUMIKA

-1%
Quạt điều hoà không khí Sumika A650A

2.750.000 đ

2.700.000 đ

Quạt điều hoà không khí Sumika A650A

Mã sp: A650A

0%
Quạt điều hoà không khí Sumika A650

2.550.000 đ

2.550.000 đ

Quạt điều hoà không khí Sumika A650

Mã sp: A650

0%
Quạt điều hòa không khí Sumika K750

3.868.000 đ

3.868.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika K750

Mã sp: K750

50%
Quạt điều hòa không khí Sumika A550A

2.750.000 đ

5.500.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A550A

Mã sp: A550A

0%
Quạt điều hòa không khí Sumika A550

2.350.000 đ

2.350.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A550

Mã sp: A550

0%
Quạt điều hoà không khí Sumika A600M

2.350.000 đ

2.350.000 đ

Quạt điều hoà không khí Sumika A600M

Mã sp: A600M

0%
Quạt điều hòa không khí Sumika A500A

2.380.000 đ

2.380.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A500A

Mã sp: A500A

0%
 Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55A

2.750.000 đ

2.750.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55A

Mã sp: SKM55A

0%
Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55

2.620.000 đ

2.620.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika SKM55

Mã sp: SKM55

0%
Quạt điều hòa không khí Sumika A500

2.100.000 đ

2.100.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A500

Mã sp: A500

0%
Quạt điều hòa không khí Sumika A600

2.500.000 đ

2.500.000 đ

Quạt điều hòa không khí Sumika A600

Mã sp: A600

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT