Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Quạt điều hòa Kangaroo

0%
Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F72

4.150.000 đ

4.150.000 đ

Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F72

Mã sp: KG50F72

0%
Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F64

3.420.000 đ

3.420.000 đ

Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F64

Mã sp: KG50F64

0%
Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F62

2.730.000 đ

2.730.000 đ

Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F62

Mã sp: KG50F62

0%
Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F22

5.560.000 đ

5.560.000 đ

Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG50F22

Mã sp: KG50F22

0%
Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG 50F18

5.670.000 đ

5.670.000 đ

Quạt điều hòa không khí Kangaroo KG 50F18

Mã sp: KG 50F18

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT