Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Máy lọc nước RO SUNHOUSE

0%
Lõi lọc nước số 1 SUNHOUSE SHRLL1

115.000 đ

115.000 đ

Lõi lọc nước số 1 SUNHOUSE SHRLL1

Mã sp: SHRLL1

0%
Lõi lọc nước số 2 SUNHOUSE SHRLL2

135.000 đ

135.000 đ

Lõi lọc nước số 2 SUNHOUSE SHRLL2

Mã sp: SHRLL2

0%
Lõi lọc nước số 3 SUNHOUSE SHRLL3

115.000 đ

115.000 đ

Lõi lọc nước số 3 SUNHOUSE SHRLL3

Mã sp: SHRLL3

0%
Lõi lọc nước số 4 SUNHOUSE SHRLL4

670.000 đ

670.000 đ

Lõi lọc nước số 4 SUNHOUSE SHRLL4

Mã sp: SHRLL4

0%
Lõi lọc nước số 5 SUNHOUSE SHRLL5

195.000 đ

195.000 đ

Lõi lọc nước số 5 SUNHOUSE SHRLL5

Mã sp: SHRLL5

0%
Lõi lọc nước số 6 SUNHOUSE SHRLL6

225.000 đ

225.000 đ

Lõi lọc nước số 6 SUNHOUSE SHRLL6

Mã sp: SHRLL6

0%
Lõi lọc nước số 7 SUNHOUSE SHRLL7

195.000 đ

195.000 đ

Lõi lọc nước số 7 SUNHOUSE SHRLL7

Mã sp: SHRLL7

0%
Lõi lọc nước số 8 SUNHOUSE SHRLL8

170.000 đ

170.000 đ

Lõi lọc nước số 8 SUNHOUSE SHRLL8

Mã sp: SHRLL8

0%
Lõi lọc nước số 9 SUNHOUSE SHRLL9

198.000 đ

198.000 đ

Lõi lọc nước số 9 SUNHOUSE SHRLL9

Mã sp: SHRLL9

0%
Lõi lọc nước số 10 SUNHOUSE SHRLL10

290.000 đ

290.000 đ

Lõi lọc nước số 10 SUNHOUSE SHRLL10

Mã sp: SHRLL10

30%
Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8839K

3.790.000 đ

5.415.000 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8839K

Mã sp: SHA8839K

30%
Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88119K

5.650.000 đ

8.072.000 đ

Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88119K

Mã sp: SHA88119K

30%
Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8817KP

5.370.000 đ

7.672.000 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8817KP

Mã sp: SHA8817KP

30%
Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8819K

5.270.000 đ

7.529.000 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8819K

Mã sp: SHA8819K

30%
Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88115K

5.650.000 đ

8.072.000 đ

Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88115K

Mã sp: SHA88115K

30%
Máy lọc nước R.O nóng lạnh 10 lõi SUNHOUSE SHR76210CK

6.400.000 đ

9.143.000 đ

Máy lọc nước R.O nóng lạnh 10 lõi SUNHOUSE SHR76210CK

Mã sp: SHR76210CK

30%
Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8879K

4.150.000 đ

5.928.600 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8879K

Mã sp: SHA8879K

30%
Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8869K

4.150.000 đ

5.928.600 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8869K

Mã sp: SHA8869K

30%
Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8859K

4.150.000 đ

5.928.600 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi SUNHOUSE SHA8859K

Mã sp: SHA8859K

30%
Máy lọc nước R.O 10 Lõi SUNHOUSE SHA76213CK

7.950.000 đ

11.358.000 đ

Máy lọc nước R.O 10 Lõi SUNHOUSE SHA76213CK

Mã sp: SHA76213CK

20%
Máy lọc nước R.O nóng lạnh 9 lõi Sunhouse SHA76211CK

6.225.000 đ

7.781.300 đ

Máy lọc nước R.O nóng lạnh 9 lõi Sunhouse SHA76211CK

Mã sp: SHA76211CK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT