Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Máy lọc nước RO KAROFI

0%
LÕI SỐ 4 - MÀNG LỌC RO

642.000 đ

642.000 đ

LÕI SỐ 4 - MÀNG LỌC RO

Mã sp: LÕI SỐ 4 - MÀNG LỌC RO

0%
TỦ KAROFI IQ CAO CẤP

910.000 đ

910.000 đ

TỦ KAROFI IQ CAO CẤP

Mã sp: TỦ KAROFI IQ CAO CẤP

0%
MÁY BƠM MÁY LỌC NƯỚC

695.000 đ

695.000 đ

MÁY BƠM MÁY LỌC NƯỚC

Mã sp: MÁY BƠM MÁY LỌC NƯỚC

0%
LÕI LỌC SMAX DUO 2 (NEW) BẢO VỆ KÉP

140.000 đ

140.000 đ

LÕI LỌC SMAX DUO 2 (NEW) BẢO VỆ KÉP

Mã sp: LÕI LỌC SMAX DUO 2 (NEW) BẢO VỆ KÉP

0%
ĐÈN UV DIỆT KHUẨN

910.000 đ

910.000 đ

ĐÈN UV DIỆT KHUẨN

Mã sp: ĐÈN UV DIỆT KHUẨN

0%
LÕI 6/7/8 – LÕI ORP ALKALINE

375.000 đ

375.000 đ

LÕI 6/7/8 – LÕI ORP ALKALINE

Mã sp: LÕI 6/7/8 – LÕI ORP ALKALINE

0%
LÕI 6/7/8 – LÕI NANOSILVER

428.000 đ

428.000 đ

LÕI 6/7/8 – LÕI NANOSILVER

Mã sp: LÕI 6/7/8 – LÕI NANOSILVER

0%
LÕI 6/7/8 - LÕI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL)

268.000 đ

268.000 đ

LÕI 6/7/8 - LÕI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL)

Mã sp: LÕI 6/7/8 - LÕI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL)

0%
LÕI 6/7/8 – LÕI HỒNG NGOẠI XA (FAR INFRARED)

320.000 đ

320.000 đ

LÕI 6/7/8 – LÕI HỒNG NGOẠI XA (FAR INFRARED)

Mã sp: LÕI 6/7/8 – LÕI HỒNG NGOẠI XA (FAR INFRARED)

0%
BỘ LÕI CATION 2

375.000 đ

375.000 đ

BỘ LÕI CATION 2

Mã sp: BỘ LÕI CATION 2

0%
BỘ LÕI CATION 1

320.000 đ

320.000 đ

BỘ LÕI CATION 1

Mã sp: BỘ LÕI CATION 1

0%
LÕI SỐ 5 - GAC-T33

214.000 đ

214.000 đ

LÕI SỐ 5 - GAC-T33

Mã sp: LÕI SỐ 5 - GAC-T33

0%
LÕI LỌC TOURMALINE

420.000 đ

420.000 đ

LÕI LỌC TOURMALINE

Mã sp: LÕI LỌC TOURMALINE

0%
MÀNG LỌC RO 100GPD HÀN QUỐC - LÕI SỐ 4

845.000 đ

845.000 đ

MÀNG LỌC RO 100GPD HÀN QUỐC - LÕI SỐ 4

Mã sp: MÀNG LỌC RO 100GPD HÀN QUỐC - LÕI SỐ 4

0%
LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - POST CARBON

85.000 đ

85.000 đ

LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - POST CARBON

Mã sp: LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - POST CARBON

0%
LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - VI LỌC ĐA ĐIỂM

95.000 đ

95.000 đ

LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - VI LỌC ĐA ĐIỂM

Mã sp: LÕI SỐ 3 - SMAX DUO 3 - VI LỌC ĐA ĐIỂM

0%
LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ION EXCHANGE

128.000 đ

128.000 đ

LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ION EXCHANGE

Mã sp: LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ION EXCHANGE

0%
LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ACTIVATED CARBON

140.000 đ

140.000 đ

LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ACTIVATED CARBON

Mã sp: LÕI SỐ 2 - SMAX DUO 2 - ACTIVATED CARBON

0%
LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - BẢO VỆ KÉP DUO PRO

180.000 đ

180.000 đ

LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - BẢO VỆ KÉP DUO PRO

Mã sp: LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - BẢO VỆ KÉP DUO PRO

0%
LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - VI LỌC

95.000 đ

95.000 đ

LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - VI LỌC

Mã sp: LÕI SỐ 1 - SMAX DUO 1 - VI LỌC

0%
MÀNG RO PURIFIM - USA

870.000 đ

870.000 đ

MÀNG RO PURIFIM - USA

Mã sp: MÀNG RO PURIFIM - USA

10%
Máy lọc nước RO 10 lõi KAROFI MEGATON M-I2210/UH

9.441.000 đ

10.490.000 đ

Máy lọc nước RO 10 lõi KAROFI MEGATON M-I2210/UH

Mã sp: MEGATON M-I2210/UH

10%
Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI K-I238

7.461.000 đ

8.290.000 đ

Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI K-I238

Mã sp: K-I238

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI E9RO

6.201.000 đ

6.890.000 đ

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI E9RO

Mã sp: E9RO

10%
Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI ERO80

5.571.000 đ

6.190.000 đ

Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI ERO80

Mã sp: ERO80

10%
Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI SRO KSI80

6.471.000 đ

7.190.000 đ

Máy lọc nước RO 8 lõi KAROFI SRO KSI80

Mã sp: SRO KSI80

10%
Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI N-e119/A N-e119/U N-e118

5.841.000 đ

6.490.000 đ

Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI N-e119/A N-e119/U N-e118

Mã sp: N-e119/A N-e119/U N-e118

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI N-E239

5.391.000 đ

5.990.000 đ

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI N-E239

Mã sp: N-E239

10%
Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI IRO 1.1 K8I-1 K9I-1A

6.831.000 đ

7.590.000 đ

Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI IRO 1.1 K8I-1 K9I-1A

Mã sp: IRO 1.1 K8I-1 K9I-1A

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI KSI90 PLUS/THETIS KSP90

7.371.000 đ

8.190.000 đ

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI KSI90 PLUS/THETIS KSP90

Mã sp: KSI90 PLUS THETIS KSP90

10%
Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI K9IQ-2 PLUS/ THETIS K9IP-2

9.135.000 đ

10.150.000 đ

Máy lọc nước RO 9 lõi KAROFI K9IQ-2 PLUS/ THETIS K9IP-2

Mã sp: K9IQ-2 PLUS THETIS K9IP-2

10%
Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI IRO 2.0 K8IQ-2 K9IQ-2AU K9IQ-2

8.001.000 đ

8.890.000 đ

Máy lọc nước RO 8-9 lõi KAROFI IRO 2.0 K8IQ-2 K9IQ-2AU K9IQ-2

Mã sp: K8IQ-2 K9IQ-2AU K9IQ-2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT