Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

QUẠT ĐIỀU HÒA - MÁY LỌC NƯỚC

0%
Máy làm mát không khí Hawin HSN 120

5.780.000 đ

5.780.000 đ

Máy làm mát không khí Hawin HSN 120

Mã sp: HSN 120

0%
Máy làm mát không khí Hawin HSN 100

4.980.000 đ

4.980.000 đ

Máy làm mát không khí Hawin HSN 100

Mã sp: HSN 100

0%
Máy làm mát không khí Hawin HSN 80

3.450.000 đ

3.450.000 đ

Máy làm mát không khí Hawin HSN 80

Mã sp: HSN 80

0%
Máy làm mát không khí Hawin HSN 55

3.120.000 đ

3.120.000 đ

Máy làm mát không khí Hawin HSN 55

Mã sp: HSN 55

0%
Thang nhôm chữ A kéo dài Sumika SKM 404

1.630.000 đ

1.630.000 đ

Thang nhôm chữ A kéo dài Sumika SKM 404

Mã sp: SKM 404

0%
Thang nhôm xếp 4 đoạn Sumika SKM204

1.595.000 đ

1.595.000 đ

Thang nhôm xếp 4 đoạn Sumika SKM204

Mã sp: SKM204

0%
Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SKM203

1.350.000 đ

1.350.000 đ

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SKM203

Mã sp: SKM203

0%
Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD507

1.386.000 đ

1.386.000 đ

Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD507

Mã sp: SKD507

0%
Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD506

1.094.000 đ

1.094.000 đ

Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD506

Mã sp: SKD506

0%
Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD505

922.000 đ

922.000 đ

Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD505

Mã sp: SKD505

0%
Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD504

723.000 đ

723.000 đ

Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD504

Mã sp: SKD504

0%
Thang ghế nhôm 6 bậc Sumika SK306

925.000 đ

925.000 đ

Thang ghế nhôm 6 bậc Sumika SK306

Mã sp: SK306

0%
Thang ghế nhôm 5 bậc Sumika SK305

805.000 đ

805.000 đ

Thang ghế nhôm 5 bậc Sumika SK305

Mã sp: SK305

0%
Thang ghế nhôm 4 bậc Sumika SK304

698.000 đ

698.000 đ

Thang ghế nhôm 4 bậc Sumika SK304

Mã sp: SK304

0%
Thang nhôm rút đôi Sumika SK760D

4.020.000 đ

4.020.000 đ

Thang nhôm rút đôi Sumika SK760D

Mã sp: SK760D

0%
Thang nhôm rút đôi Sumika SK640D chính hãng

3.290.000 đ

3.290.000 đ

Thang nhôm rút đôi Sumika SK640D chính hãng

Mã sp: SK640D

0%
Thang rút nhôm đôi Sumika SKS560D chính hãng

2.980.000 đ

2.980.000 đ

Thang rút nhôm đôi Sumika SKS560D chính hãng

Mã sp: SKS560D

0%
Thang rút nhôm đôi Sumika SK560D chính hãng

2.840.000 đ

2.840.000 đ

Thang rút nhôm đôi Sumika SK560D chính hãng

Mã sp: SK560D

0%
Thang rút nhôm đôi Sumika SKS500D chính hãng

2.620.000 đ

2.620.000 đ

Thang rút nhôm đôi Sumika SKS500D chính hãng

Mã sp: SKS500D

0%
Thang rút nhôm chữ A Sumika SK500D chính hãng

2.420.000 đ

2.420.000 đ

Thang rút nhôm chữ A Sumika SK500D chính hãng

Mã sp: SK500D

0%
Thang rút nhôm Sumika SK600 6 mét chính hãng

2.320.000 đ

2.320.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK600 6 mét chính hãng

Mã sp: SK600

0%
Thang rút nhôm Sumika SKS510 chính hãng

1.960.000 đ

1.960.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SKS510 chính hãng

Mã sp: SKS510

0%
Thang rút nhôm Sumika SK510 chính hãng

1.850.000 đ

1.850.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK510 chính hãng

Mã sp: SK510

0%
Thang rút nhôm Sumika SKS440 4m4 chính hãng

1.730.000 đ

1.730.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SKS440 4m4 chính hãng

Mã sp: SKS440

0%
Thang rút nhôm Sumika SK440 chính hãng

1.630.000 đ

1.630.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK440 chính hãng

Mã sp: SK440

0%
Thang rút nhôm Sumika SKS380 chính hãng

1.482.000 đ

1.482.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SKS380 chính hãng

Mã sp: SKS380

0%
Thang rút nhôm Sumika SK320 chính hãng

1.150.000 đ

1.150.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK320 chính hãng

Mã sp: SK320

0%
Thang nhôm xếp 4 đoạn Sumika SK604

1.395.000 đ

1.395.000 đ

Thang nhôm xếp 4 đoạn Sumika SK604

Mã sp: SK604

0%
Thang rút nhôm Sumika SK560 chính hãng 5.6 mét

2.170.000 đ

2.170.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK560 chính hãng 5.6 mét

Mã sp: SK560

0%
Thang rút nhôm Sumika SK480 chính hãng 4.8 mét

1.750.000 đ

1.750.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK480 chính hãng 4.8 mét

Mã sp: SK480

0%
Thang rút nhôm Sumika SK380 chính hãng 3.8 mét

1.390.000 đ

1.390.000 đ

Thang rút nhôm Sumika SK380 chính hãng 3.8 mét

Mã sp: SK380

0%
Thang nhôm rút đôi chữ A Sumika SKS440D chính hãng

2.295.000 đ

2.295.000 đ

Thang nhôm rút đôi chữ A Sumika SKS440D chính hãng

Mã sp: SKS440D

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT