CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

WEBCAM HIKVISION

50%
Webcam Live streaming HIKVISION DS-UL8 4K

Webcam Live streaming HIKVISION DS-UL8 4K

3.230.000đ

6.460.000đ

Lượt xem: 885

50%
Webcam Live streaming HIKVISION DS-UL4 2K

Webcam Live streaming HIKVISION DS-UL4 2K

2.560.000đ

5.120.000đ

Lượt xem: 918

50%
Webcam Live streaming HIKVISION DS-UL2 HD1080P

Webcam Live streaming HIKVISION DS-UL2 HD1080P

2.350.000đ

4.700.000đ

Lượt xem: 730

50%
Mic và Speaker hội nghị trực tuyến HIKVISION DS-UM1

Mic và Speaker hội nghị trực tuyến HIKVISION DS-UM1

8.652.000đ

17.304.000đ

Lượt xem: 725

50%
Webcam hội nghị trực tuyến HIKVISION DS-U102 HD1080P

Webcam hội nghị trực tuyến HIKVISION DS-U102 HD1080P

9.210.000đ

18.420.000đ

Lượt xem: 854

50%
Webcam HIKVISION DS-UC4 2K

Webcam HIKVISION DS-UC4 2K

1.980.000đ

3.960.000đ

Lượt xem: 697

50%
Webcam HIKVISION DS-UC2 HD1080P

Webcam HIKVISION DS-UC2 HD1080P

1.390.000đ

2.780.000đ

Lượt xem: 884

50%
Webcam HIKVISION DS-U18 4K

Webcam HIKVISION DS-U18 4K

2.490.000đ

4.980.000đ

Lượt xem: 753

50%
Webcam HD1080P HIKVISION DS-U525

Webcam HD1080P HIKVISION DS-U525

790.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 892

50%
Webcam HD1080P HIKVISION DS-U320

Webcam HD1080P HIKVISION DS-U320

540.000đ

1.080.000đ

Lượt xem: 855

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT