Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Chống trộm Picotech

0%
Bàn phím truy cập không dây PICOTECH PCA-305B

495.000 đ

495.000 đ

Bàn phím truy cập không dây PICOTECH PCA-305B

Mã sp: PCA-305B

0%
Remote điều khiển không dây PICOTECH PCA-13B

164.000 đ

164.000 đ

Remote điều khiển không dây PICOTECH PCA-13B

Mã sp: PCA-13B

0%
Đầu photo beam 4 tia PICOTECH PCA-200ABH-3

2.665.700 đ

2.665.700 đ

Đầu photo beam 4 tia PICOTECH PCA-200ABH-3

Mã sp: PCA-200ABH-3

0%
Đầu photo beam 4 tia PICOTECH PCA-150ABH-10

3.030.000 đ

3.030.000 đ

Đầu photo beam 4 tia PICOTECH PCA-150ABH-10

Mã sp: PCA-150ABH-10

0%
Đầu photo beam 3 tia PICOTECH PCA-200ABE-D

2.196.500 đ

2.196.500 đ

Đầu photo beam 3 tia PICOTECH PCA-200ABE-D

Mã sp: PCA-200ABE-D

0%
Đầu photo beam 3 tia PICOTECH PCA-200ABE-10

1.638.000 đ

1.638.000 đ

Đầu photo beam 3 tia PICOTECH PCA-200ABE-10

Mã sp: PCA-200ABE-10

0%
Đầu photo beam 3 tia PICOTECH PCA-200ABE-7

1.422.000 đ

1.422.000 đ

Đầu photo beam 3 tia PICOTECH PCA-200ABE-7

Mã sp: PCA-200ABE-7

30%
Đầu Photo beam 2 tia không dây PICOTECH PCA-610ABS-60

3.937.500 đ

5.625.000 đ

Đầu Photo beam 2 tia không dây PICOTECH PCA-610ABS-60

Mã sp: PCA-610ABS-60

0%
Đầu Photo Beam 2 tia PICOTECH PCA-ABT100-7LED

1.522.000 đ

1.522.000 đ

Đầu Photo Beam 2 tia PICOTECH PCA-ABT100-7LED

Mã sp: PCA-ABT100-7LED

0%
Đầu Photo Beam 2 tia PICOTECH PCA-ABT100-3LED

1.072.000 đ

1.072.000 đ

Đầu Photo Beam 2 tia PICOTECH PCA-ABT100-3LED

Mã sp: PCA-ABT100-3LED

20%
Đầu dò báo khói quang 4 dây PICOTECH PC-0311-4

289.000 đ

362.000 đ

Đầu dò báo khói quang 4 dây PICOTECH PC-0311-4

Mã sp: PC-0311-4

20%
Đầu dò báo khói quang 2 dây PICOTECH PC-0311-2

289.000 đ

362.000 đ

Đầu dò báo khói quang 2 dây PICOTECH PC-0311-2

Mã sp: PC-0311-2

30%
Đầu dò báo khói quang không dây KARASSN SS-169W

406.000 đ

580.000 đ

Đầu dò báo khói quang không dây KARASSN SS-169W

Mã sp: SS-169W

20%
Đầu báo Gas và Carbon Monoxide PICOTECH PCA-712DS-AB

1.250.000 đ

1.562.500 đ

Đầu báo Gas và Carbon Monoxide PICOTECH PCA-712DS-AB

Mã sp: PCA-712DS-AB

30%
Đầu báo ngập nước không dây PICOTECH PCA-31W

793.000 đ

1.135.000 đ

Đầu báo ngập nước không dây PICOTECH PCA-31W

Mã sp: PCA-31W

30%
Báo rung không dây PICOTECH PC-971W

282.000 đ

403.000 đ

Báo rung không dây PICOTECH PC-971W

Mã sp: PC-971W

0%
Công tắc từ không dây PICOTECH PC-21AW

159.000 đ

159.000 đ

Công tắc từ không dây PICOTECH PC-21AW

Mã sp: PC-21AW

30%
Bàn phím lập trình có dây PICOTECH PCA-305A

1.016.400 đ

1.452.000 đ

Bàn phím lập trình có dây PICOTECH PCA-305A

Mã sp: PCA-305A

30%
Module 8 ngõ ra relay PICOTECH PCA-301RM

1.121.000 đ

1.602.000 đ

Module 8 ngõ ra relay PICOTECH PCA-301RM

Mã sp: PCA-301RM

30%
Module mở rộng 8 vùng PICOTECH PCA-302EM

1.121.000 đ

1.602.000 đ

Module mở rộng 8 vùng PICOTECH PCA-302EM

Mã sp: PCA-302EM

30%
Trung tâm báo động PICOTECH PCA-959KS

1.905.000 đ

2.722.000 đ

Trung tâm báo động PICOTECH PCA-959KS

Mã sp: PCA-959KS

30%
Báo trộm thông minh 16 vùng PICOTECH PCA-959GSM

3.383.000 đ

4.833.000 đ

Báo trộm thông minh 16 vùng PICOTECH PCA-959GSM

Mã sp: PCA-959GSM

30%
Báo trộm PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

2.695.000 đ

3.850.000 đ

Báo trộm PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Mã sp: PCA-7000 WIFI/GSM

29%
Đầu dò hồng ngoại không dây PICOTECH PCA-320WP

236.500 đ

337.857 đ

Đầu dò hồng ngoại không dây PICOTECH PCA-320WP

Mã sp: PCA-320WP

0%
Báo trộm hồng ngọai độc lập Picotech PC-800A

220.000 đ

220.000 đ

Báo trộm hồng ngọai độc lập Picotech PC-800A

Mã sp: PC-800A

0%
Báo trộm thông minh 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

3.610.000 đ

3.610.000 đ

Báo trộm thông minh 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Mã sp: PCA-8300GSM

0%
Báo trộm PICOTECH PCA-8000GSM

2.550.000 đ

2.550.000 đ

Báo trộm PICOTECH PCA-8000GSM

Mã sp: PCA-8000GSM

11%
Hệ thống báo động thông minh PICOTECH

4.500.000 đ

5.077.000 đ

Hệ thống báo động thông minh PICOTECH

Mã sp: PCA-9000GSM

BÃO GIÁ TỐT