Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Analog VANTECH

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4532HR4

5.740.000 đ

14.350.000 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4532HR4

Mã sp: VPH-D4532HR4

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4016HR-N

2.378.000 đ

5.945.000 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4016HR-N

Mã sp: VPH-D4016HR-N

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4532HR2

4.059.000 đ

10.147.500 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4532HR2

Mã sp: VPH-D4532HR2

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4516HR2

3.198.000 đ

7.995.000 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4516HR2

Mã sp: VPH-D4516HR2

50%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4508HR

1.836.000 đ

3.672.000 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4508HR

Mã sp: VPH-D4508HR

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4504HR

1.226.000 đ

3.065.000 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4504HR

Mã sp: VPH-D4504HR

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4008HR-N

1.312.000 đ

3.280.000 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4008HR-N

Mã sp: VPH-D4008HR-N

60%
Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4004HR-N

1.025.000 đ

2.562.500 đ

Đầu ghi hình VANTECH VPH-D4004HR-N

Mã sp: VPH-D4004HR-N

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT