CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình IP KBVISION

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-A8128N2

Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-A8128N2

1.150.000đ

2.300.000đ

Lượt xem: 303

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F512R48ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F512R48ST

270.000.000đ

540.000.000đ

Lượt xem: 1685

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R36ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R36ST

149.000.000đ

298.000.000đ

Lượt xem: 2389

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R24ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R24ST

99.000.000đ

198.000.000đ

Lượt xem: 1674

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R16ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R16ST

79.000.000đ

158.000.000đ

Lượt xem: 1632

50%
Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1008E

Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1008E

8.900.000đ

17.800.000đ

Lượt xem: 1542

50%
Đầu ghi hình IP Wifi KBVISION KX-C8104WN2

Đầu ghi hình IP Wifi KBVISION KX-C8104WN2

3.290.000đ

6.580.000đ

Lượt xem: 2383

50%
Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1004E

Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1004E

6.800.000đ

13.600.000đ

Lượt xem: 1489

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K824256N4

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K824256N4

145.000.000đ

290.000.000đ

Lượt xem: 1676

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K816128N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K816128N2

61.000.000đ

122.000.000đ

Lượt xem: 1607

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K88128N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K88128N2

36.000.000đ

72.000.000đ

Lượt xem: 2456

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8864NR3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8864NR3

18.900.000đ

37.800.000đ

Lượt xem: 1764

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8864N3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8864N3

17.900.000đ

35.800.000đ

Lượt xem: 1710

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832N4

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832N4

19.900.000đ

39.800.000đ

Lượt xem: 1703

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832NR3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832NR3

15.900.000đ

31.800.000đ

Lượt xem: 1618

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N3

15.900.000đ

31.800.000đ

Lượt xem: 1597

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N2

11.990.000đ

23.980.000đ

Lượt xem: 1572

50%
Đầu ghi hình IP 32 KBVISION KX-4K8432N2

Đầu ghi hình IP 32 KBVISION KX-4K8432N2

7.810.000đ

15.620.000đ

Lượt xem: 1681

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8232N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8232N2

4.990.000đ

9.980.000đ

Lượt xem: 1754

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816NR3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816NR3

14.590.000đ

29.180.000đ

Lượt xem: 1720

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8816N3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8816N3

14.090.000đ

28.180.000đ

Lượt xem: 1745

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816N2

11.190.000đ

22.380.000đ

Lượt xem: 2292

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8416N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8416N2

5.900.000đ

11.800.000đ

Lượt xem: 1676

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8216N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8216N2

4.395.000đ

8.790.000đ

Lượt xem: 2410

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8116N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8116N2

2.790.000đ

5.580.000đ

Lượt xem: 1616

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A4K8108N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A4K8108N2

1.890.000đ

3.780.000đ

Lượt xem: 1551

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8104N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8104N2

1.790.000đ

3.580.000đ

Lượt xem: 1749

39%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8118N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8118N2

1.490.000đ

2.460.000đ

Lượt xem: 1695

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8114N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A8114N2

1.230.000đ

2.460.000đ

Lượt xem: 1790

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT