CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera Analog KBVISION

50%
Bàn điều khiển camera SpeedDome KBVISION KX-C100CK

Bàn điều khiển camera SpeedDome KBVISION KX-C100CK

3.750.000đ

7.500.000đ

Lượt xem: 3813

50%
Camera Speed Dome KBVISION KX-2007PC

Camera Speed Dome KBVISION KX-2007PC

7.590.000đ

15.180.000đ

Lượt xem: 3318

50%
Camera Speed Dome 4 in 1 KBVISION KX-C2007EPC

Camera Speed Dome 4 in 1 KBVISION KX-C2007EPC

6.790.000đ

13.580.000đ

Lượt xem: 3252

50%
Camera KBVISION KX-D4K05MC

Camera KBVISION KX-D4K05MC

6.990.000đ

13.980.000đ

Lượt xem: 2822

50%
Camera KBVISION KX-D4K04MC

Camera KBVISION KX-D4K04MC

6.890.000đ

13.780.000đ

Lượt xem: 3115

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K02C4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K02C4

1.950.000đ

3.900.000đ

Lượt xem: 3327

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K01C4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K01C4

1.900.000đ

3.800.000đ

Lượt xem: 3239

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5014S4-A

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5014S4-A

1.250.000đ

2.500.000đ

Lượt xem: 2988

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013S4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013S4

1.140.000đ

2.280.000đ

Lượt xem: 2762

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013L4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013L4

950.000đ

1.900.000đ

Lượt xem: 3206

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5012S4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5012S4

920.000đ

1.840.000đ

Lượt xem: 3269

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5011S4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5011S4

1.050.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 3099

50%
Camera KBVISION KX-C2K15MC

Camera KBVISION KX-C2K15MC

1.990.000đ

3.980.000đ

Lượt xem: 3020

50%
Camera KBVISION KX-C2K13C

Camera KBVISION KX-C2K13C

1.095.000đ

2.190.000đ

Lượt xem: 2960

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2K14CA

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2K14CA

995.000đ

1.990.000đ

Lượt xem: 3285

50%
Camera KBVISION KX-C2K14C

Camera KBVISION KX-C2K14C

920.000đ

1.840.000đ

Lượt xem: 2836

50%
Camera KBVISION KX-C2K11C

Camera KBVISION KX-C2K11C

770.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 2485

50%
Camera KBVISION KX-C2K12C

Camera KBVISION KX-C2K12C

710.000đ

1.420.000đ

Lượt xem: 3964

50%
Camera KBVISION KX-2K12CP

Camera KBVISION KX-2K12CP

695.000đ

1.390.000đ

Lượt xem: 3129

50%
Camera KBVISION KX-C2K11CP

Camera KBVISION KX-C2K11CP

695.000đ

1.390.000đ

Lượt xem: 3024

50%
Camera KBVISION KX-C5003C.PIR

Camera KBVISION KX-C5003C.PIR

1.145.000đ

2.290.000đ

Lượt xem: 3547

50%
Camera KBVISION KX-5001C.PIR

Camera KBVISION KX-5001C.PIR

980.000đ

1.960.000đ

Lượt xem: 3836

50%
Camera KBVISION KX-C2003C.PIR

Camera KBVISION KX-C2003C.PIR

990.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 3171

50%
Camera KBVISION KX-2001C.PIR

Camera KBVISION KX-2001C.PIR

725.000đ

1.450.000đ

Lượt xem: 3180

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2204S-A

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2204S-A

1.000.000đ

2.000.000đ

Lượt xem: 3341

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L-A

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L-A

1.070.000đ

2.140.000đ

Lượt xem: 3388

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L

950.000đ

1.900.000đ

Lượt xem: 3042

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2102L

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2102L

800.000đ

1.600.000đ

Lượt xem: 3172

50%
Camera KBVISION KX-S2001C4

Camera KBVISION KX-S2001C4

760.000đ

1.520.000đ

Lượt xem: 2877

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2101S

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2101S

900.000đ

1.800.000đ

Lượt xem: 3237

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2112CB4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2112CB4

360.000đ

720.000đ

Lượt xem: 3398

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-2100CB4

Camera 4 in 1 KBVISION KX-2100CB4

370.000đ

740.000đ

Lượt xem: 3311

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT