Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera wifi JTECH

20%
Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

950.000 đ

1.187.500 đ

Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

Mã sp: HD6715D

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

960.000 đ

1.600.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

Mã sp: AI8208S6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

816.000 đ

1.360.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

Mã sp: AI8208S

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

936.000 đ

1.560.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

Mã sp: UHD8208W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

792.000 đ

1.320.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

Mã sp: HD8208W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

948.000 đ

1.580.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

Mã sp: AI8205S6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

804.000 đ

1.340.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

Mã sp: AI8205S

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

924.000 đ

1.540.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

Mã sp: UHD8205W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

780.000 đ

1.300.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

Mã sp: HD8205W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

924.000 đ

1.540.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

Mã sp: UHD5725W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

852.000 đ

1.420.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

Mã sp: AI5723S6

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

828.000 đ

1.380.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

Mã sp: UHD5723W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

708.000 đ

1.180.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

Mã sp: AI5723S

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

660.000 đ

1.100.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

Mã sp: HD5285W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

612.000 đ

1.020.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

Mã sp: HD6705B

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

588.000 đ

980.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

Mã sp: HD6602B

50%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

1.044.000 đ

2.088.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

Mã sp: HD6715E

40%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

732.000 đ

1.220.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

Mã sp: HD6713B

40%
Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

864.000 đ

1.440.000 đ

Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

Mã sp: HD6715C

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

1.536.000 đ

2.560.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

Mã sp: HD6718B

50%
Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

712.500 đ

1.425.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

Mã sp: HD6715B

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6611B

640.000 đ

1.080.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6611B

Mã sp: HD6611B

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD5637W3

756.000 đ

1.260.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5637W3

Mã sp: HD5637W3

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD5632W3

875.000 đ

1.093.750 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5632W3

Mã sp: HD5632W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD5728W3

768.000 đ

1.280.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5728W3

Mã sp: HD5728W3

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD5725W3

756.000 đ

1.260.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5725W3

Mã sp: J-Tech HD5725W3

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD5720W3

708.000 đ

1.180.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5720W3

Mã sp: HD5720W3

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD5723W3

684.000 đ

1.140.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5723W3

Mã sp: HD5723W3

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD5700W3

696.000 đ

1.160.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5700W3

Mã sp: J-Tech HD5700W3

-5900%
Camera IP Wifi J-TECH HD5280W3

648.000 đ

10.800 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5280W3

Mã sp: J-TECH HD5280W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6615B

660.000 đ

1.100.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6615B

Mã sp: J-TECH HD6615B

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD6612B

687.500 đ

859.375 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6612B

Mã sp: HD6612B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT