Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

JTECH

50%
Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

1.437.500 đ

2.875.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

Mã sp: HD6718B

50%
Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

712.500 đ

1.425.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

Mã sp: HD6715B

50%
Camera IP Wifi J-TECH HD6611B

612.500 đ

1.225.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6611B

Mã sp: HD6611B

20%
Camera IP J-TECH SHD5615C/ SHDP5615C/ SHD5615B3/ SHDP5615B3/ SHD5615E0/ SHDP5615E0

500.000 đ

625.000 đ

Camera IP J-TECH SHD5615C/ SHDP5615C/ SHD5615B3/ SHDP5615B3/ SHD5615E0/ SHDP5615E0

Mã sp: SHD5615C/ SHDP5615C/ SHD5615B3/ SHDP5615B3/ SHD5615E0/ SHDP5615E0

20%
Camera IP J-TECH SHD5130C/ SHDP5130C/ SHD5130B3/ SHDP5130B3/ SHD5130E0/ SHDP5130E0

637.500 đ

796.875 đ

Camera IP J-TECH SHD5130C/ SHDP5130C/ SHD5130B3/ SHDP5130B3/ SHD5130E0/ SHDP5130E0

Mã sp: SHD5130C/ SHDP5130C/ SHD5130B3/ SHDP5130B3/ SHD5130E0/ SHDP5130E0

20%
Camera IP J-TECH SHD5280C/ SHD5280C/ SHDP5280C/ SHD5280B3/ SHDP5280B3/ SHD5280E0/ SHDP5280E0

525.000 đ

656.250 đ

Camera IP J-TECH SHD5280C/ SHD5280C/ SHDP5280C/ SHD5280B3/ SHDP5280B3/ SHD5280E0/ SHDP5280E0

Mã sp: SHD5280C/ SHD5280C/ SHDP5280C/ SHD5280B3/ SHDP5280B3/ SHD5280E0/ SHDP5280E0

20%
Camera IP J-Tech SHD5270C/ SHDP5270C/ SHD5270B3/ SHDP5270B3/ SHD5270E0/ SHDP5270E0

537.500 đ

671.875 đ

Camera IP J-Tech SHD5270C/ SHDP5270C/ SHD5270B3/ SHDP5270B3/ SHD5270E0/ SHDP5270E0

Mã sp: SHD5270C/ SHDP5270C/ SHD5270B3/ SHDP5270B3/ SHD5270E0/ SHDP5270E0

20%
Camera IP J-TECH SHD3320C/ SHDP3320C/ SHD3320B3/ SHDP3320B3/ SHD3320E0/ SHDP3320E0

475.000 đ

593.750 đ

Camera IP J-TECH SHD3320C/ SHDP3320C/ SHD3320B3/ SHDP3320B3/ SHD3320E0/ SHDP3320E0

Mã sp: SHD3320C/ SHDP3320C/ SHD3320B3/ SHDP3320B3/ SHD3320E0/ SHDP3320E0

20%
Camera IP J-TECH SHD3206C/ SHDP3206C/ SHD3206B3/ SHDP3206B3/ SHD3206E0/ SHDP3206E0

412.500 đ

515.625 đ

Camera IP J-TECH SHD3206C/ SHDP3206C/ SHD3206B3/ SHDP3206B3/ SHD3206E0/ SHDP3206E0

Mã sp: SHD3206C/ SHDP3206C/ SHD3206B3/ SHDP3206B3/ SHD3206E0/ SHDP3206E0

20%
Camera IP Wifi J-Tech HD5637W3

900.000 đ

1.125.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5637W3

Mã sp: HD5637W3

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD5632W3

875.000 đ

1.093.750 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5632W3

Mã sp: HD5632W3

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD5728W3

862.500 đ

1.078.125 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5728W3

Mã sp: HD5728W3

20%
Camera IP Wifi J-Tech HD5725W3

837.500 đ

1.046.875 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5725W3

Mã sp: J-Tech HD5725W3

20%
Camera IP Wifi J-Tech HD5720W3

812.500 đ

1.015.625 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5720W3

Mã sp: HD5720W3

20%
Camera IP Wifi J-Tech HD5723W3

812.500 đ

1.015.625 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5723W3

Mã sp: HD5723W3

20%
Camera IP Wifi J-Tech HD5700W3

800.000 đ

1.000.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD5700W3

Mã sp: J-Tech HD5700W3

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD5280W3

775.000 đ

968.750 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5280W3

Mã sp: J-TECH HD5280W3

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD6615B

700.000 đ

875.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6615B

Mã sp: J-TECH HD6615B

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD6612B

687.500 đ

859.375 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6612B

Mã sp: HD6612B

20%
Camera IP Wifi J-TECH HD6600B

587.500 đ

734.375 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6600B

Mã sp: HD6600B

BÃO GIÁ TỐT