Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình IP Hikvision

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

8.027.500 đ

16.055.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Mã sp: DS-7632NI-K2/16P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

4.921.000 đ

9.842.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

Mã sp: DS-7632NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

5.999.000 đ

11.998.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Mã sp: DS-7616NI-K2/16P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

3.021.000 đ

6.042.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

Mã sp: DS-7616NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

3.310.800 đ

6.621.600 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

Mã sp: DS-7608NI-K1/8P(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

2.645.800 đ

5.291.600 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

Mã sp: DS-7608NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

4.384.000 đ

8.768.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Mã sp: DS-7608NI-K2/8P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

2.484.000 đ

4.968.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

Mã sp: DS-7604NI-K1/4P(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

2.109.000 đ

4.218.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

Mã sp: DS-7616NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

1.819.000 đ

3.638.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

Mã sp: DS-7608NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

1.653.000 đ

3.306.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

Mã sp: DS-7604NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

2.645.000 đ

5.290.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Mã sp: DS-7108NI-Q1/8P/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

1.966.000 đ

3.932.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Mã sp: DS-7104NI-Q1/4P/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

1.520.000 đ

3.040.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Mã sp: DS-7108NI-Q1/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

1.265.000 đ

2.530.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Mã sp: DS-7104NI-Q1/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1

1.450.000 đ

2.900.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1

Mã sp: DS-7108NI-Q1

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1

1.150.000 đ

2.300.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1

Mã sp: DS-7104NI-Q1

BÃO GIÁ TỐT