Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình IP Hikvision

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-7608NXI-K2/S

3.938.000 đ

7.876.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-7608NXI-K2/S

Mã sp: DS-7608NXI-K2/S

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-7616NXI-K2/S

4.334.000 đ

8.668.000 đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-7616NXI-K2/S

Mã sp: DS-7616NXI-K2/S

50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-8616NI-K8

13.728.000 đ

27.456.000 đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-8616NI-K8

Mã sp: DS-8616NI-K8

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-8632NI-K8

16.021.500 đ

32.043.000 đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-8632NI-K8

Mã sp: DS-8632NI-K8

50%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-K4

7.040.000 đ

14.080.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-K4

Mã sp: DS-7716NI-K4

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-K4

9.064.000 đ

18.128.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-K4

Mã sp: DS-7732NI-K4

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh POE HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

12.628.000 đ

25.256.000 đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh POE HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Mã sp: DS-7732NI-K4/16P

50%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

10.076.000 đ

20.152.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Mã sp: DS-7716NI-I4(B)

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

11.522.500 đ

23.045.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Mã sp: DS-7732NI-I4(B)

50%
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh 4K HIKVISION DS-9664NI-I8

34.292.500 đ

68.585.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh 4K HIKVISION DS-9664NI-I8

Mã sp: DS-9664NI-I8

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

34.292.500 đ

68.585.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Mã sp: DS-9632NI-I16

50%
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

54.285.000 đ

108.570.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Mã sp: DS-9664NI-I16

50%
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

74.789.000 đ

149.578.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Mã sp: DS-96128NI-I16

50%
Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

104.522.000 đ

209.044.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Mã sp: DS-96256NI-I16

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

20.570.000 đ

41.140.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Mã sp: DS-9632NI-I8

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

8.027.500 đ

16.055.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Mã sp: DS-7632NI-K2/16P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

5.215.000 đ

10.430.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

Mã sp: DS-7632NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

6.355.000 đ

12.710.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Mã sp: DS-7616NI-K2/16P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

3.200.000 đ

6.400.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

Mã sp: DS-7616NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

3.505.000 đ

7.010.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

Mã sp: DS-7608NI-K1/8P(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

2.805.000 đ

5.610.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

Mã sp: DS-7608NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

4.645.000 đ

9.290.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Mã sp: DS-7608NI-K2/8P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

2.630.000 đ

5.260.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

Mã sp: DS-7604NI-K1/4P(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

2.235.000 đ

4.470.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

Mã sp: DS-7616NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

1.930.000 đ

3.860.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

Mã sp: DS-7608NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

1.750.000 đ

3.500.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

Mã sp: DS-7604NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

2.710.000 đ

5.420.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Mã sp: DS-7108NI-Q1/8P/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

2.015.000 đ

4.030.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Mã sp: DS-7104NI-Q1/4P/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

1.420.000 đ

2.840.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Mã sp: DS-7108NI-Q1/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

1.160.000 đ

2.320.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Mã sp: DS-7104NI-Q1/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1

1.330.000 đ

2.660.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1

Mã sp: DS-7108NI-Q1

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1

1.075.000 đ

2.150.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1

Mã sp: DS-7104NI-Q1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT