Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP Hikvision

50%
Camera IP Speed Dome Wifi HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W

2.010.000 đ

4.020.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W

Mã sp: DS-2DE2C400IW-DE/W

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1343G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1143G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1043G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I

1.705.200 đ

3.410.400 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I

Mã sp: DS-2CD1343G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I

1.744.400 đ

3.488.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I

Mã sp: DS-2CD1143G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I

1.744.400 đ

3.488.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I

Mã sp: DS-2CD1043G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-I

1.739.500 đ

3.479.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-I

Mã sp: DS-2CD1143G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-I

1.739.500 đ

3.479.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-I

Mã sp: DS-2CD1043G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IU

1.205.400 đ

2.410.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IU

Mã sp: DS-2CD1023G0-IU

14%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IU

1.205.400 đ

1.410.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IU

Mã sp: DS-2CD1323G0-IU

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I

Mã sp: DS-2CD1323G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I

Mã sp: DS-2CD1123G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I

Mã sp: DS-2CD1023G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1323G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1123G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1023G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1323G0E-ID

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1123G0E-ID

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1023G0E-ID

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-IF

985.500 đ

1.971.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1323G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-IF

985.500 đ

1.971.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1123G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-IF

985.500 đ

1.971.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1023G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1301-I

724.500 đ

1.449.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1301-I

Mã sp: DS-2CD1301-I

50%
Camera IP 2MP HIKVISION DS-2CD1321-I

954.000 đ

1.908.000 đ

Camera IP 2MP HIKVISION DS-2CD1321-I

Mã sp: DS-2CD1321-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1121-I

954.000 đ

1.908.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1121-I

Mã sp: DS-2CD1121-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1101-I

760.500 đ

1.521.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1101-I

Mã sp: DS-2CD1101-I

49%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1001-I

724.500 đ

1.429.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1001-I

Mã sp: DS-2CD1001-I

50%
Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW(B)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW(B)

Mã sp: DS-2CV2Q21FD-IW(B)

50%
Camera IP HIKVISION DS-B3200VN

936.000 đ

1.872.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-B3200VN

Mã sp: DS-B3200VN

50%
Camera IP HIKVISION DS-D3200VN

936.000 đ

1.872.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-D3200VN

Mã sp: DS-D3200VN

50%
Camera IP COLORVU Lite HIKVISION DS-2CD1327G0-L

1.548.000 đ

3.096.000 đ

Camera IP COLORVU Lite HIKVISION DS-2CD1327G0-L

Mã sp: DS-2CD1327G0-L

BÃO GIÁ TỐT