Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP Hikvision

50%
Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

1.660.000 đ

3.320.000 đ

Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

Mã sp: DS-2CD1P23G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

3.340.000 đ

6.680.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2723G2-IZS

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

3.610.000 đ

7.220.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2643G2-IZS

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

3.340.000 đ

6.680.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2623G2-IZS

50%
Camera IP Dome Accusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

1.720.000 đ

3.440.000 đ

Camera IP Dome Accusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

Mã sp: DS-2CD2343G2-IU

50%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

1.855.000 đ

3.710.000 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

Mã sp: DS-2CD2143G2-IU

50%
Camera IP Dome 4.0 HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

1.755.000 đ

3.510.000 đ

Camera IP Dome 4.0 HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

Mã sp: DS-2CD2123G2-IU

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

1.820.000 đ

3.640.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

Mã sp: DS-2CD2043G2-IU

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

2.820.000 đ

5.640.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T83G2-4I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

2.310.000 đ

4.620.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T63G2-4I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

2.160.000 đ

4.320.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T43G2-4I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I

2.060.000 đ

4.120.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I

Mã sp: DS-2CD2T43G2-2I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I

2.025.000 đ

4.050.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T23G2-4I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I

1.925.000 đ

3.850.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I

Mã sp: DS-2CD2T23G2-2I

50%
Camera IP Speed Dome Wifi HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W

2.210.000 đ

4.420.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W

Mã sp: DS-2DE2C400IW-DE/W

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1343G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1143G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1043G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I

1.705.200 đ

3.410.400 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I

Mã sp: DS-2CD1343G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I

1.744.400 đ

3.488.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I

Mã sp: DS-2CD1143G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I

1.744.400 đ

3.488.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I

Mã sp: DS-2CD1043G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-I

1.739.500 đ

3.479.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-I

Mã sp: DS-2CD1143G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-I

1.739.500 đ

3.479.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-I

Mã sp: DS-2CD1043G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IU

1.205.400 đ

2.410.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IU

Mã sp: DS-2CD1023G0-IU

14%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IU

1.205.400 đ

1.410.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IU

Mã sp: DS-2CD1323G0-IU

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I

Mã sp: DS-2CD1323G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I

Mã sp: DS-2CD1123G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I

Mã sp: DS-2CD1023G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1323G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1123G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1023G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1323G0E-ID

BÃO GIÁ TỐT