Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP Hikvision

50%
Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CD2121G1-IDW1

1.743.500 đ

3.487.000 đ

Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CD2121G1-IDW1

Mã sp: DS-2CD2121G1-IDW1

50%
Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1

1.534.000 đ

3.068.000 đ

Camera IP Wifi HIKVISION DS-2CV1021G0-IDW1

Mã sp: DS-2CV1021G0-IDW1

39%
Camera IP WIFI HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2.0MP

1.862.000 đ

3.103.333 đ

Camera IP WIFI HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2420F-IW

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2022WD-I 2.0MP

3.165.000 đ

5.275.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2022WD-I 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2022WD-I

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2022WD-I 2.0MP

3.165.000 đ

5.275.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2022WD-I 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2022WD-I

40%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2120F-IWS 2.0MP

2.452.500 đ

4.087.500 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2120F-IWS 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2120F-IWS

40%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2120F-IW 2.0MP

2.250.000 đ

3.750.000 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2120F-IW 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2120F-IW

40%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.0MP

1.995.000 đ

3.325.000 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2120F-I

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2020F-IW 2.0MP

2.250.000 đ

3.750.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2020F-IW 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2020F-IW

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2020F-I 2.0MP

1.995.000 đ

3.325.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2020F-I 2.0MP

Mã sp: DS-2CD2020F-I

40%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2710F-I 1.3MP

3.937.500 đ

6.562.500 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2710F-I 1.3MP

Mã sp: DS-2CD2710F-I

40%
Camera IP giấu kín HIKVISION DS-2CD2D14WD 1.0MP

2.842.500 đ

4.737.500 đ

Camera IP giấu kín HIKVISION DS-2CD2D14WD 1.0MP

Mã sp: DS-2CD2D14WD

40%
Camera IP WIFI HIKVISION DS-2CD2410F-IW 1.0MP

1.837.500 đ

3.062.500 đ

Camera IP WIFI HIKVISION DS-2CD2410F-IW 1.0MP

Mã sp: DS-2CD2410F-IW

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2110F-IWS 1.3MP

2.250.000 đ

3.750.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2110F-IWS 1.3MP

Mã sp: DS-2CD2110F-IWS

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2110F-IW 1.3MP

2.047.500 đ

3.412.500 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2110F-IW 1.3MP

Mã sp: DS-2CD2110F-IW

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2110F-I 1.3MP

1.792.500 đ

2.987.500 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2110F-I 1.3MP

Mã sp: DS-2CD2110F-I

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2010F-IW  1.3MP

2.047.500 đ

3.412.500 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2010F-IW 1.3MP

Mã sp: DS-2CD2010F-IW

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2010F-I 1.3MP

1.792.500 đ

2.987.500 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD2010F-I 1.3MP

Mã sp: DS-2CD2010F-I

40%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD1321-I 2.0MP

1.342.500 đ

2.237.500 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD1321-I 2.0MP

Mã sp: DS-2CD1321-I

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD1221-I3 2.0MP

1.342.500 đ

2.237.500 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD1221-I3 2.0MP

Mã sp: DS-2CD1221-I3

40%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD1301-I 1.0MP

1.020.000 đ

1.700.000 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD1301-I 1.0MP

Mã sp: DS-2CD1301-I

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD1201-I5 1.0MP

1.125.000 đ

1.875.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD1201-I5 1.0MP

Mã sp: DS-2CD1201-I5

40%
Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD1201-I3 1.0MP

1.020.000 đ

1.700.000 đ

Camera IP Thân HIKVISION DS-2CD1201-I3 1.0MP

Mã sp: DS-2CD1201-I3

23%
Camera IP WIFI Mini cube HIKVISION DS-2CV2U21FD-IW 2.0MP

1.299.000 đ

1.688.700 đ

Camera IP WIFI Mini cube HIKVISION DS-2CV2U21FD-IW 2.0MP

Mã sp: DS-2CV2U21FD-IW

40%
Camera IP WIFI Mini cube  HIKVISION DS-2CV2U01EFD-IW 1.0MP

1.125.000 đ

1.875.000 đ

Camera IP WIFI Mini cube HIKVISION DS-2CV2U01EFD-IW 1.0MP

Mã sp: DS-2CV2U01EFD-IW

40%
Camera IP WIFI ROBO HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW 2.0MP

999.000 đ

1.688.700 đ

Camera IP WIFI ROBO HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW 2.0MP

Mã sp: DS-2CV2Q21FD-IW

39%
Camera IP WIFI ROBO HIKVISON DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0MP

980.000 đ

1.633.000 đ

Camera IP WIFI ROBO HIKVISON DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0MP

Mã sp: DS-2CV2Q01EFD-IW

BÃO GIÁ TỐT