Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog Hikvision

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITPFS

50%
Camera HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITMFS

50%
Camera HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL

719.500 đ

1.439.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE71H0T-PIRL

Mã sp: DS-2CE71H0T-PIRL

50%
Camera HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL

719.500 đ

1.439.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE11H0T-PIRL

Mã sp: DS-2CE11H0T-PIRL

50%
Camera HIKVISION DS-2CE78D3T-IT3F

715.000 đ

1.430.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE78D3T-IT3F

Mã sp: DS-2CE78D3T-IT3F

50%
Camera HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3(C)

687.000 đ

1.374.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3(C)

Mã sp: DS-2CE56D0T-IT3(C)

50%
Camera HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL

685.500 đ

1.371.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE12D0T-PIRL

Mã sp: DS-2CE12D0T-PIRL

50%
Camera HIKVISION DS-2CE56H0T-ITP

647.000 đ

1.294.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56H0T-ITP

Mã sp: DS-2CE56H0T-ITP

50%
Camera HIKVISION DS-2CE76D3T-ITM

638.000 đ

1.276.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE76D3T-ITM

Mã sp: DS-2CE76D3T-ITM

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16D3T-IT

638.000 đ

1.276.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16D3T-IT

Mã sp: DS-2CE16D3T-IT

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS

612.000 đ

1.224.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITFS

Camera HIKVISION DS-2CE16D3T-ITPF

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera HIKVISION DS-2CE16D3T-ITPF

Mã sp: DS-2CE16D3T-ITPF

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT

604.000 đ

1.208.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-IT

Mã sp: DS-2CE16F1T-IT

50%
Camera HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS

595.000 đ

1.190.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS

Mã sp: DS-2CE76D0T-ITMFS

50%
Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM

567.000 đ

1.134.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM

Mã sp: DS-2CE56F1T-ITM

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP-Plastic

567.000 đ

1.134.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16F1T-ITP-Plastic

Mã sp: DS-2CE16F1T-ITP-Plastic

50%
Camera HIKVISION DS-2CE71D0T-PIRL

563.500 đ

1.127.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE71D0T-PIRL

Mã sp: DS-2CE71D0T-PIRL

50%
Camera HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL

563.500 đ

1.127.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE11D0T-PIRL

Mã sp: DS-2CE11D0T-PIRL

50%
Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP(C)

455.000 đ

910.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP(C)

Mã sp: DS-2CE16D0T-IRP(C)

50%
Camera HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP(C)

405.000 đ

810.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP(C)

Mã sp: DS-2CE56D0T-IRP(C)

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS có mic

1.033.600 đ

2.067.200 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3FS có mic

Mã sp: DS-2CE78H0T-IT3FS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS có mic

801.900 đ

1.603.800 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITPFS có mic

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITPFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS có mic

873.000 đ

1.746.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76H0T-ITMFS có mic

Mã sp: DS-2CE76H0T-ITMFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS có mic

873.000 đ

1.746.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITPFS có mic

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITPFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS có mic

914.800 đ

1.829.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16H0T-ITFS có mic

Mã sp: DS-2CE16H0T-ITFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE12DFT-F có màu ban đêm

1.437.500 đ

2.875.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE12DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE12DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE72DFT-F có màu ban đêm

1.306.800 đ

2.613.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE72DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE72DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE10DFT-F có màu ban đêm

1.265.200 đ

2.530.400 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE10DFT-F có màu ban đêm

Mã sp: DS-2CE10DFT-F

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS có mic

706.900 đ

1.413.800 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS có mic

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS có mic

665.300 đ

1.330.600 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS có mic

Mã sp: DS-2CE76D0T-ITMFS

50%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

641.500 đ

1.283.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITF

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITF

45%
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

594.000 đ

1.088.000 đ

Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D0T-ITPF

Mã sp: DS-2CE16D0T-ITPF

BÃO GIÁ TỐT