Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

HIKVISION

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

8.027.500 đ

16.055.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Mã sp: DS-7632NI-K2/16P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

4.921.000 đ

9.842.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

Mã sp: DS-7632NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

5.999.000 đ

11.998.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Mã sp: DS-7616NI-K2/16P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

3.021.000 đ

6.042.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

Mã sp: DS-7616NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

3.310.800 đ

6.621.600 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

Mã sp: DS-7608NI-K1/8P(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

2.645.800 đ

5.291.600 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

Mã sp: DS-7608NI-K2

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

4.384.000 đ

8.768.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Mã sp: DS-7608NI-K2/8P

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

2.484.000 đ

4.968.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

Mã sp: DS-7604NI-K1/4P(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

2.109.000 đ

4.218.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

Mã sp: DS-7616NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

1.819.000 đ

3.638.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

Mã sp: DS-7608NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

1.653.000 đ

3.306.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

Mã sp: DS-7604NI-K1(B)

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

2.645.000 đ

5.290.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Mã sp: DS-7108NI-Q1/8P/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

1.966.000 đ

3.932.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Mã sp: DS-7104NI-Q1/4P/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

1.520.000 đ

3.040.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Mã sp: DS-7108NI-Q1/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

1.265.000 đ

2.530.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Mã sp: DS-7104NI-Q1/M

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1

1.450.000 đ

2.900.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1

Mã sp: DS-7108NI-Q1

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1

1.150.000 đ

2.300.000 đ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1

Mã sp: DS-7104NI-Q1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HQHI-K2

7.818.500 đ

15.637.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Mã sp: DS-7232HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HQHI-K2

7.034.800 đ

14.069.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Mã sp: DS-7224HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2

4.963.800 đ

9.927.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2

Mã sp: DS-7216HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2

2.935.500 đ

5.871.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Mã sp: DS-7208HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

5.419.800 đ

10.839.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

Mã sp: DS-7208HQHI-K2/P

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HGHI-K2

5.666.800 đ

11.333.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Mã sp: DS-7232HGHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HGHI-K2

4.797.500 đ

9.595.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Mã sp: DS-7224HGHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2

2.607.800 đ

5.215.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Mã sp: DS-7216HGHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1

2.028.300 đ

4.056.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1

Mã sp: DS-7216HGHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1

4.137.000 đ

8.274.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Mã sp: DS-7216HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1

2.441.500 đ

4.883.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Mã sp: DS-7208HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

1.572.300 đ

3.144.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

Mã sp: DS-7204HQHI-K1(S)

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1

3.434.300 đ

6.868.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Mã sp: DS-7116HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1

2.151.700 đ

4.303.400 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Mã sp: DS-7108HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1

1.363.000 đ

2.726.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Mã sp: DS-7104HQHI-K1

BÃO GIÁ TỐT