Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

HIKVISION

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LU

1.754.500 đ

3.509.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LU

Mã sp: DS-2CD1027G0-LU

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF

1.650.000 đ

3.300.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1327G0-LUF

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF

1.650.000 đ

3.300.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1027G0-LUF

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

1.892.000 đ

3.784.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1T27G0-LUF

50%
Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1347G0-L

2.255.000 đ

4.510.000 đ

Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1347G0-L

Mã sp: DS-2CD1347G0-L

50%
Camera IP có màu có mic 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF

2.310.000 đ

4.620.000 đ

Camera IP có màu có mic 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1047G0-LUF

50%
Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-L

2.255.000 đ

4.510.000 đ

Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-L

Mã sp: DS-2CD1047G0-L

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

1.501.500 đ

3.003.000 đ

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1343G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

1.127.500 đ

2.255.000 đ

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1323G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

1.501.500 đ

3.003.000 đ

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1143G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF

1.127.500 đ

2.255.000 đ

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1123G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

1.501.500 đ

3.003.000 đ

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1043G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

1.127.500 đ

2.255.000 đ

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1023G0-IUF

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

20.929.500 đ

41.859.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Mã sp: DS-9632NI-I8

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 5MP

875.000 đ

1.750.000 đ

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12H0T-PIRL 5MP

Mã sp: DS-2CE12H0T-PIRL

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2MP

1.020.000 đ

2.040.000 đ

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2MP

Mã sp: DS-2CE12D8T-PIRL

50%
Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2MP

875.000 đ

1.750.000 đ

Camera báo chuyển động HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2MP

Mã sp: DS-2CE71D8T-PIRL

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 2MP

1.100.000 đ

2.200.000 đ

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E 2MP

Mã sp: DS-2CE56D8T-IT3E

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 2MP

1.025.000 đ

2.050.000 đ

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 2MP

Mã sp: DS-2CE56D8T-IT3F

50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP

535.000 đ

1.070.000 đ

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP

Mã sp: DS-2CE76D0T-ITPFS

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2MP

1.115.000 đ

2.230.000 đ

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2MP

Mã sp: DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF

50%
Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2MP

1.080.000 đ

2.160.000 đ

Camera 4 in 1 Starlight HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF 2MP

Mã sp: DS-2CE19D3T-IT3ZF

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 2MP

750.000 đ

1.500.000 đ

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3 2MP

Mã sp: DS-2CE16D3T-IT3

50%
Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 2MP

585.000 đ

1.170.000 đ

Camera Starlight HIKVISION DS-2CE16D3T-ITP 2MP

Mã sp: DS-2CE16D3T-ITP

0%
Camera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5(C) 2MP

750.000 đ

750.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5(C) 2MP

Mã sp: DS-2CE17D0T-IT5(C)

50%
Camera 2MP HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C)

440.000 đ

880.000 đ

Camera 2MP HIKVISION DS-2CE56D0T-IR(C)

Mã sp: DS-2CE56D0T-IR(C)

0%
Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 2MP

475.000 đ

475.000 đ

Camera HIKVISION DS-2CE16D0T-IR(C) 2MP

Mã sp: DS-2CE16D0T-IR(C)

50%
Camera HDTVI có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS

890.000 đ

1.780.000 đ

Camera HDTVI có màu ban đêm 5MP HIKVISION DS-2CE10KF0T-FS

Mã sp: DS-2CE10KF0T-FS

50%
Camera IP năng lượng mặt trời 4G Hikvision DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

14.778.000 đ

29.556.000 đ

Camera IP năng lượng mặt trời 4G Hikvision DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

Mã sp: DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

50%
Camera IP năng lượng mặt trời HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

5.665.500 đ

11.331.000 đ

Camera IP năng lượng mặt trời HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

Mã sp: DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

50%
Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

1.930.500 đ

3.861.000 đ

Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

Mã sp: DS-2CD1P23G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

3.474.000 đ

6.948.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2723G2-IZS

BÃO GIÁ TỐT