Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

HIKVISION

50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

670.000 đ

1.340.000 đ

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

Mã sp: DS-2CE17D0T-IT3FS

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

680.000 đ

1.360.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

Mã sp: DS-2CE72DF0T-F

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

565.000 đ

1.130.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

Mã sp: DS-2CE70DF0T-MF

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

Mã sp: DS-2CE12DF0T-F

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

565.000 đ

1.130.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

Mã sp: DS-2CE10DF0T-F

50%
Camera IP Speed Dome Wifi HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W

2.010.000 đ

4.020.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi HIKVISION DS-2DE2C400IW-DE/W

Mã sp: DS-2DE2C400IW-DE/W

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1343G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1143G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF

1.327.900 đ

2.655.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1043G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I

1.705.200 đ

3.410.400 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I

Mã sp: DS-2CD1343G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I

1.744.400 đ

3.488.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0-I

Mã sp: DS-2CD1143G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I

1.744.400 đ

3.488.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I

Mã sp: DS-2CD1043G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-I

1.739.500 đ

3.479.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1143G0E-I

Mã sp: DS-2CD1143G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-I

1.739.500 đ

3.479.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1043G0E-I

Mã sp: DS-2CD1043G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IU

1.205.400 đ

2.410.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0-IU

Mã sp: DS-2CD1023G0-IU

14%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IU

1.205.400 đ

1.410.800 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0-IU

Mã sp: DS-2CD1323G0-IU

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I

Mã sp: DS-2CD1323G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I

Mã sp: DS-2CD1123G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I

1.127.000 đ

2.254.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I

Mã sp: DS-2CD1023G0E-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1323G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1123G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

819.000 đ

1.638.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(L)

Mã sp: DS-2CD1023G0E-I(L)

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1323G0E-ID

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1123G0E-ID

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-ID

697.500 đ

1.395.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-ID

Mã sp: DS-2CD1023G0E-ID

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-IF

985.500 đ

1.971.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1323G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-IF

985.500 đ

1.971.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1123G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-IF

985.500 đ

1.971.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1023G0E-IF

Mã sp: DS-2CD1023G0E-IF

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1301-I

724.500 đ

1.449.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1301-I

Mã sp: DS-2CD1301-I

50%
Camera IP 2MP HIKVISION DS-2CD1321-I

954.000 đ

1.908.000 đ

Camera IP 2MP HIKVISION DS-2CD1321-I

Mã sp: DS-2CD1321-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1121-I

954.000 đ

1.908.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1121-I

Mã sp: DS-2CD1121-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD1101-I

760.500 đ

1.521.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD1101-I

Mã sp: DS-2CD1101-I

BÃO GIÁ TỐT