CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình IP DAHUA

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

5.310.000đ

10.620.000đ

Lượt xem: 1038

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

1.881.000đ

3.762.000đ

Lượt xem: 1069

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

1.183.000đ

2.366.000đ

Lượt xem: 1060

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

1.235.000đ

2.470.000đ

Lượt xem: 1104

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-64-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-64-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2008

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-32-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-32-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1121

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5864-4KS2

16.300.000đ

32.600.000đ

Lượt xem: 1288

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5832-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5832-4KS2

14.370.000đ

28.740.000đ

Lượt xem: 2061

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5464-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5464-4KS2

11.185.000đ

22.370.000đ

Lượt xem: 1318

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5432-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5432-4KS2

10.206.000đ

20.412.000đ

Lượt xem: 1232

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5416-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5416-4KS2

9.510.000đ

19.020.000đ

Lượt xem: 1266

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5232-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5232-4KS2

7.530.000đ

15.060.000đ

Lượt xem: 1376

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5216-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5216-4KS2

6.250.000đ

12.500.000đ

Lượt xem: 1428

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208-4KS2

5.775.000đ

11.550.000đ

Lượt xem: 1287

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR4232-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR4232-4KS2

5.093.000đ

10.186.000đ

Lượt xem: 2109

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

2.820.000đ

5.640.000đ

Lượt xem: 1321

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

3.055.000đ

6.110.000đ

Lượt xem: 1349

50%
Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA NVR4104HS-W-S2

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA NVR4104HS-W-S2

3.020.000đ

6.040.000đ

Lượt xem: 1334

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1042

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2

3.168.000đ

6.336.000đ

Lượt xem: 1130

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2

2.228.000đ

4.456.000đ

Lượt xem: 1097

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.150.000đ

4.300.000đ

Lượt xem: 2091

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

1.850.000đ

3.700.000đ

Lượt xem: 1270

55%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

1.680.000đ

3.760.000đ

Lượt xem: 1380

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

2.090.000đ

4.180.000đ

Lượt xem: 1355

30%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2108HS-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2108HS-4KS2

1.815.000đ

2.630.000đ

Lượt xem: 2037

0%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2104HS-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2104HS-4KS2

1.650.000đ

1.650.000đ

Lượt xem: 1403

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

1.300.000đ

2.600.000đ

Lượt xem: 1275

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

1.245.000đ

2.490.000đ

Lượt xem: 1304

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT