Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Analog DAHUA

50%
Đầu ghi hình 5in1 4 kênh 5MP DAHUA DH-XVR5104HS-I3

1.527.000 đ

3.054.000 đ

Đầu ghi hình 5in1 4 kênh 5MP DAHUA DH-XVR5104HS-I3

Mã sp: DH-XVR5104HS-I3

50%
Đầu ghi hình 5in1 16 kênh DAHUA DH-XVR4116HS-I

2.251.000 đ

4.502.000 đ

Đầu ghi hình 5in1 16 kênh DAHUA DH-XVR4116HS-I

Mã sp: DH-XVR4116HS-I

50%
Đầu ghi hình 5in1 8 kênh DAHUA DH-XVR4108C-I

1.527.000 đ

3.054.000 đ

Đầu ghi hình 5in1 8 kênh DAHUA DH-XVR4108C-I

Mã sp: DH-XVR4108C-I

50%
Đầu ghi hình 5in1 4 kênh DAHUA DH-XVR4104C-I

1.160.000 đ

2.320.000 đ

Đầu ghi hình 5in1 4 kênh DAHUA DH-XVR4104C-I

Mã sp: DH-XVR4104C-I

50%
Đầu ghi 5 in 1 8 kênh DAHUA DH-XVR1B08-I

1.251.000 đ

2.502.000 đ

Đầu ghi 5 in 1 8 kênh DAHUA DH-XVR1B08-I

Mã sp: DH-XVR1B08-I

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A04

1.111.000 đ

2.222.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A04

Mã sp: XVR1A04

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A08

1.430.000 đ

2.860.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR1A08

Mã sp: XVR1A08

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5432L

11.080.000 đ

22.160.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5432L

Mã sp: XVR5432L

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104C-X1

1.430.000 đ

2.860.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104C-X1

Mã sp: XVR4104C-X1

50%
Đầu ghi hình 5 in  DAHUA XVR4108C-X1

1.760.000 đ

3.520.000 đ

Đầu ghi hình 5 in DAHUA XVR4108C-X1

Mã sp: XVR4108C-X1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104HS-X1

1.496.000 đ

2.992.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4104HS-X1

Mã sp: XVR4104HS-X1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4108HS-X1

2.035.000 đ

4.070.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4108HS-X1

Mã sp: XVR4108HS-X1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4116HS-X

2.585.000 đ

5.170.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4116HS-X

Mã sp: XVR4116HS-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4232AN-X

6.160.000 đ

12.320.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR4232AN-X

Mã sp: XVR4232AN-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-X1

1.540.000 đ

3.080.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-X1

Mã sp: XVR5104C-X1

50%
Đầu ghi hình 5 in1 DAHUA XVR5104HS-X1

1.760.000 đ

3.520.000 đ

Đầu ghi hình 5 in1 DAHUA XVR5104HS-X1

Mã sp: XVR5104HS-X1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-X

2.783.000 đ

5.566.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-X

Mã sp: XVR5108HS-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116HS-X

3.619.000 đ

7.238.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116HS-X

Mã sp: XVR5116HS-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-X

5.170.000 đ

10.340.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-X

Mã sp: XVR5216AN-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5232AN-X

8.635.000 đ

17.270.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5232AN-X

Mã sp: XVR5232AN-X

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR7104HE-4KL-X

Mã sp: XVR7104HE-4KL-X

50%
Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5104C-4M

1.845.000 đ

3.690.000 đ

Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5104C-4M

Mã sp: XVR5104C-4M

50%
Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL

5.445.000 đ

10.890.000 đ

Đầu ghi hình 4 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL

Mã sp: XVR5216AN-4KL

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-4KL-X

2.325.000 đ

4.650.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104C-4KL-X

Mã sp: XVR5104C-4KL-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104H-4KL-X

2.470.000 đ

4.940.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5104H-4KL-X

Mã sp: XVR5104H-4KL-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-4KL-X

3.654.000 đ

7.308.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Mã sp: XVR5108HS-4KL-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116H-4KL-X

5.360.000 đ

10.720.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5116H-4KL-X

Mã sp: XVR5116H-4KL-X

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL-X

6.300.000 đ

12.600.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 DAHUA XVR5216AN-4KL-X

Mã sp: XVR5216AN-4KL-X

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT