Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Wifi thông minh Imou

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26P-IMOU

1.390.000 đ

2.780.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26P-IMOU

Mã sp: IPC-G26P-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26EP-IMOU

1.110.000 đ

2.220.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26EP-IMOU

Mã sp: IPC-G26EP-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G42P-IMOU

1.250.000 đ

2.500.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G42P-IMOU

Mã sp: IPC-G42P-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G22P-IMOU

1.020.000 đ

2.040.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G22P-IMOU

Mã sp: IPC-G22P-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-C26EP-IMOU

920.000 đ

1.840.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-C26EP-IMOU

Mã sp: IPC-C26EP-IMOU

50%
Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D42P-IMOU

1.320.000 đ

2.640.000 đ

Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D42P-IMOU

Mã sp: IPC-D42P-IMOU

50%
Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D22P-IMOU

1.050.000 đ

2.100.000 đ

Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D22P-IMOU

Mã sp: IPC-D22P-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-A26HP-IMOU

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-A26HP-IMOU

Mã sp: IPC-A26HP-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-A22P

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-A22P

Mã sp: IPC-A22P

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-A22EP-IMOU

650.000 đ

1.300.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-A22EP-IMOU

Mã sp: IPC-A22EP-IMOU

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-C22EP-IMOU

550.000 đ

1.100.000 đ

Camera IP Wifi DAHUA IPC-C22EP-IMOU

Mã sp: IPC-C22EP-IMOU

BÃO GIÁ TỐT