Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog DAHUA

67%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42C212I-HC

2.800.000 đ

8.600.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42C212I-HC

Mã sp: DH-SD42C212I-HC

46%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42212I-HC

4.607.000 đ

8.610.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD42212I-HC

Mã sp: DH-SD42212I-HC

39%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225I-HC

8.695.000 đ

14.490.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225I-HC

Mã sp: DH-SD6CE225I-HC

64%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE131I-HC

5.100.000 đ

14.490.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE131I-HC

Mã sp: DH-SD6CE131I-HC

46%
Camera Speed Dome DAHUA SD59225I-HC

7.373.000 đ

13.780.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA SD59225I-HC

Mã sp: SD59225I-HC

50%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD49225-HC-LA

6.791.500 đ

13.583.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD49225-HC-LA

Mã sp: Camera Speed Dome DAHUA DH-SD49225-HC-LA

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1400BP-PIR

920.000 đ

1.840.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1400BP-PIR

Mã sp: HAC-ME1400BP-PIR

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200BP-PIR

650.000 đ

1.300.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200BP-PIR

Mã sp: HAC-ME1200BP-PIR

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1500BP-LED

765.000 đ

1.530.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1500BP-LED

Mã sp: HAC-ME1500BP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200BP-LED

615.000 đ

1.230.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200BP-LED

Mã sp: HAC-ME1200BP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1500EP-LED

765.000 đ

1.530.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1500EP-LED

Mã sp: HAC-ME1500EP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200EP-LED

592.000 đ

1.184.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200EP-LED

Mã sp: HAC-ME1200EP-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200DP

1.080.000 đ

2.160.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-ME1200DP

Mã sp: HAC-ME1200DP

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2241TP-I8-A

1.610.000 đ

3.220.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2241TP-I8-A

Mã sp: HAC-HFW2241TP-I8-A

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2241EP-A

1.320.000 đ

2.640.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2241EP-A

Mã sp: HAC-HFW2241EP-A

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2241SP

1.270.000 đ

2.540.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2241SP

Mã sp: HAC-HFW2241SP

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDBW3231EP-Z

1.735.000 đ

3.470.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDBW3231EP-Z

Mã sp: HAC-HDBW3231EP-Z

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

2.260.000 đ

4.520.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

Mã sp: HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDBW2231EP

1.240.000 đ

2.480.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDBW2231EP

Mã sp: HAC-HDBW2231EP

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HUM3201BP

1.350.000 đ

2.700.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HUM3201BP

Mã sp: HAC-HUM3201BP

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW2249TP-A-LED

1.550.000 đ

3.100.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HDW2249TP-A-LED

Mã sp: HAC-HDW2249TP-A-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2249EP-A-LED

1.470.000 đ

2.940.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2249EP-A-LED

Mã sp: HAC-HFW2249EP-A-LED

50%
Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2249TP-I8-A-LED

1.700.000 đ

3.400.000 đ

Camera HDCVI DAHUA HAC-HFW2249TP-I8-A-LED

Mã sp: HAC-HFW2249TP-I8-A-LED

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500DP

1.070.000 đ

2.140.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500DP

Mã sp: HAC-HFW1500DP

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1500EMP-A

975.000 đ

1.950.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HDW1500EMP-A

Mã sp: HAC-HDW1500EMP-A

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500TP-A

930.000 đ

1.860.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500TP-A

Mã sp: HAC-HFW1500TP-A

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP-A

930.000 đ

1.860.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP-A

Mã sp: HAC-HFW1500TLP-A

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP

810.000 đ

1.620.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500TLP

Mã sp: HAC-HFW1500TLP

50%
Camera DAHUA HAC-HDW1500MP

850.000 đ

1.700.000 đ

Camera DAHUA HAC-HDW1500MP

Mã sp: HAC-HDW1500MP

50%
Camera DAHUA HAC-HFW1500SP

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera DAHUA HAC-HFW1500SP

Mã sp: HAC-HFW1500SP

50%
Camera Fisheye DAHUA HAC-EW2401P

2.050.000 đ

4.100.000 đ

Camera Fisheye DAHUA HAC-EW2401P

Mã sp: HAC-EW2401P

50%
Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TP-S2

700.000 đ

1.400.000 đ

Camera 4 in 1 DAHUA HAC-HFW1400TP-S2

Mã sp: HAC-HFW1400TP-S2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT